Avondmaalspenning Burgerweeshuis 1569 


Enkelzijdige avondmaalspenning

Burgerweeshuis te Amsterdam (?)


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,98 gram.

Afmetingen: 22 mm. x 23 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1569.


Voorzijde: Gelegen in een ruitvormig veld.

Binnen een versierde kader.

Staande op een ingedeukt wapenschild van

de stad Amsterdam.

Een duif met gespreide vleugels en stralennimbus.

Symbolisch weergegeven voor de Heilige Geest.

Ter weerszijden van de H. Geest een liggend kruisje (x)

Het wapenschild ter weerszijden geflankeerd met een drielobbig blad.

Het gesplitste jaartal:

    o I5 o  /  o 69 oKeerzijde: Blanco.


Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 211.


______________________________________________


Wezenhuis-penning

Enkelzijdige penning van het Burgerweeshuis te Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Datering: Ca. 1950.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Centraal een duif met gespreide vleugels in een stralenkrans.

Symbolisch voorgesteld als de heilige Geest.

Boven de H. Geest het wapenschild van Amsterdam.

Omschrift:

BURGER . WEES HUIS . VAN AMSTERDAM .

Keerzijde: Blanco.

Ruimte voor inscriptie.

Penning Burgerweeshuis "Meydesickhuys" 1746

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Omschrift:

TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Centraal de Heilige Geest, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Gegraveerd in een glad veld.

In drie regels.

 Meydesick

    Huys

   1746

Penning Burgerweeshuis "Speldewerck Winckel".

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: z.j. eind 18de eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Omschrift:

TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Centraal de Heilige Geest, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Gegraveerd in een glad veld.

In drie regels.

 Spelde

 werck

Winckel

Speldenwerk winkel.

Begrafenispenning Burgerweeshuis (8)

Begrafenispenning Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Datering: z.j. naar model 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee (wees)kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Een lijkkist naar links.

Boven de kist.

      B 8 W

Begrafenis Weeshuis.

Lit.: Dirks. Rep.II 2359.

Verzameling Nederlandse bank. Identificatie MA-00838.

Penning Burgerweeshuis (Blanco) model 1791

Penning Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: z.j. naar model 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee (wees)kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Het middenveld blanco.

Penning Burgerweeshuis "Kindermoeder" 1791

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            Kinder- 

       Moeder

        1791


Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. (Gent 1878) pag 63. nr.96.

Penning Burgerweeshuis "Linne Winkel" 1791

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 21,38 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

             Linne 

       Winkel 

        1791


Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. (Gent 1878) pag 63. nr.96.

Penning Burgerweeshuis "Meissjes Groothuys" 1791

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 23 gram.

Diameter: Ø 42,8 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            MeisSjes 

       Groothuys

        1791


Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. (Gent 1878) pag 63. nr.96.

Penning Burgerweeshuis "Stijfsters Winkel" 1791

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

          Stijfsters

       Winkel

        1791


Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de métiers églises, etc. (Gent 1878) pag 63. nr.96.

Penning Burgerweeshuis "Wolle Winkel" 1791

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 21,38 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Datering: 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            Wolle

       Winkel 

        1791

Penning Burgerweeshuis "Keuken moeder" 1805


Legitimatiepenning voor weeskinderen,

Burgerweeshuis Amsterdam.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Datering: 1805

Aanmaakplaats: Amsterdam.


Voorzijde: Gelegen in een vierkant plaatje,

de hoeken afgerond.

Binnen een gladde cirkel.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.
Keerzijde: Gelegen in een vierkant plaatje,

de hoeken afgerond.

Binnen een gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

             KEUKE
           MOEDER
              J805


Lit.: Belasting en Douane Museum, 22120

___________________________________________ 

350-jarig bestaan v/h Burgerweeshuis 1870


Gedenkpenning op het 350-jarig bestaan van het 

Burgerweeshuis te Amsterdam.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Graveur/atelier: Anoniem.

Datering: 1870


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel het omschrift.

DRIEHONDERDVIJFTIG - JARIG BESTAAN

                              1870

Centraal in het veld, in vier regels.

                BURGER
              WEESHUIS
                    TE 
           AMSTERDAM


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en parelcirkel.

Het bestuur in zeven regels tekst.

           J.P. CROMMELIN

               W. BLAAUW

     L.M. SCHOUWENBURG

             J. BACKER JR

            C.R. VAILLANT
         J. DEN TEX VONDT
               REGENTEN.____________________________________________

Penning Burgerweeshuis 1891

Penning Burgerweeshuis Amsterdam.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Datering: 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

In het veld, het jaartal.

             1891

Penning Burgerweeshuis "Jongens Groothuis" 1891

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Datering: 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            Jongens

      Groothuis

        1891

Penning Burgerweeshuis "Kinderhuis" 1891

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Datering: 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            Kinder-

         huis

        1891

Penning Burgerweeshuis "Stijf Winkel" 1891

Legitimatiepenning voor weeskinderen, Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44 mm.

Datering: 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en gladde cirkel.
Omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Op het veld, in drie regels:

            Stijf-

       Winkel 

        1891

Legitimatie-penning Burgerweeshuis.

Legitimatiepenning Burgerweeshuis Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 45 mm. x 45 mm.

Datering: z.j. Ca. 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een geprofileerde cirkel.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een geprofileerde cirkel en twee lijncirkels.

Het omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Centraal een leeg veld, voor inscriptie.

Meisjes Groot Huis

Legitimatiepenning Burgerweeshuis Amsterdam.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 45 mm. x 45 mm.

Datering: z.j. Ca. 1891

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Gelegen op een vierkant veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een geprofileerde cirkel.

Het gekroond stedelijk wapenschild van Amsterdam.

Gehouden door twee kinderen met hoedjes.

Keerzijde: Gelegen op een vierkant veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een geprofileerde cirkel en twee lijncirkels.

Het omschrift:
. TEEKEN VAN D'AMSTERDAMSE WEESKINDEREN

Centraal, de gegraveerde letters.

            MGH

Meisjes Groot Huis.

300 jaar Burgerweeshuis 1820

Jubeleumpenning op de 300ste verjaardag van het Burgerweeshuis te Amsterdam.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Datering: 1820

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Centraal een duif met gespreide vleugels in een stralenkrans.

Symbolisch voorgesteld als de heilige Geest.

Boven de H. Geest het wapenschild van Amsterdam.

Omschrift:

BURGER . WEES HUIS . VAN AMSTERDAM .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zeven regels, de regenten/bestuusleden in het jubileumjaar.

      D.W. ENGERT

         J.PENNIS

    F. VAN DE POLL

     G. FAAS ELIAS

       J. STYGER

W.J. VAN DER MUELEN

       REGENTEN

Omschrift:

TER GEDACHTENIS VAN HET DRIE HONDERD JARIG BESTAAN

                                      1820

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons deprésence, etc. Gildes et corps de métiers église, etc. (Gent 1878) Amsterdam pag.63 nr.97.