Abonnementspenning voor 2 emmers water.

Abonnementspenning voor twee emmers gezuiverd water.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,65 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Datering: 1828

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Centraal in het veld.

           C F .
         1828.
Omschrift.

ONDERNEMING VAN GEZUIVERD WATER.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In drie regels tekst.

     AMSTERDAM

           EENE

          DRAGT .

Twee emmers gezuiverd water.

Aalmoezenierspenning (267)


Enkelzijdige Aalmoezenierspenning Amsterdam.


De juiste functie/datering van deze penning is

niet gekend. (Broodloodje ?)


Pentgat voor ophanging.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geklopt.
Massa: 13,15 gram.
Diameter: Ø 32 mm. x 31 mm.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1666.


Voorzijde: Geklopt in een ovaalvormig plaatje.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Omsloten met een banderol.

     D' AELMOSSENIERS

       De Aalmoezeniers.Keerzijde: Geklopt in een ovaalvormig plaatje.

Het volgnummer:

          267


Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 220.


__________________________________________Aalmoezenierspenning (Lood)Enkelzijdige Aalmoezenierspenning Amsterdam.


De juiste functie/datering van deze penning is

niet gekend. 


Meegegoten draagoog zonder doorboring.


Materiaal: Loods.

Bewerking: Gegoten.
Massa: 10,19 gram.
Diameter: Ø 29 mm.  met draagoog 34 mm.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. 1666.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Omsloten met een banderol.

   D' AELMOSSENIERS

     De Aalmoezeniers.Keerzijde: Blanco.


Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 219.


_____________________________________________

Aalmoezenierspenning (151)


Enkelzijdige Aalmoezenierspenning Amsterdam.


De juiste functie/datering van deze penning is

niet gekend.


Pentgat voor ophanging.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geklopt.
Massa: 15,15 gram.
Diameter: Ø 37 mm. x 34 mm.
Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: z.j. Ca. eind 17de begin 18de eeuw.


Voorzijde: Geklopt in een ovaalvormig plaatje.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Omsloten met een banderol.

     DE ALMŒSENIERS

       De Aalmoezeniers.Keerzijde: Geklopt in een ovaalvormig plaatje.

Het volgnummer:

             I5I


Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 221.________________________________________

Aalmoezenier broodpenning (Octagonaal)

Octagonale aalmoezeniers- broodpenning, Amsterdam.

Materiaal: Messing.

Massa: 4,82 gram.

Afmeting: 23 mm. x 23 mm.

Datering: z.j. 1666

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Gelegen op een achthoekig veld.

Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Het wapen gehouden, door twee staande leeuwen.

Keerzijde: Gelegen op een achthoekig veld.

Binnen een parelcirkel.

Het sierlijk monogram met de letters:

           AMB

AalMoezeniers Brood

Aalmoezenier broodpenning 1666

Enkelzijdige aalmoezeniers- broodpenning, Amsterdam.

Plaatje met afgeronde hoeken.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,60 gram.

Afmeting: 28 mm. x 27 mm.

Datering: z.j. 1666

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Binnen een parelcirkel.

De letters AB

Onder en boven de letters versiert.

Keerzijde: Blanco.

Aalmoezenier broodpenning 1746 (127)

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Aalmoezeniers- broodpenning, Amsterdam (?).

Voorzien van cijfer kloppen.

Materiaal: Tin.

Massa: 38 gram.

Diameter: 50 mm.

Datering: z.j. 1746

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Binnen een opgehoogde en afgeronde boord,

en een dunnen gladde cirkel, in drie regels:

Met bovenaan het jaartal 1746

In het midden .A.B.

Aalmoezenier, Broodpenning.

Waaronder het nummer 127

De cijfers zijn ingeslagen, als volgnummer.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde fijne cirkel.

Een blanco veld.


In het Amsterdams museum, bevinden zich vierkante, ronde en achthoekige aalmoezeniers broodpenningen met dezelfde belettering (A.B), deze zijn gedateerd op 1666.

Aalmoezenier broodpenning 1746 (260)

Via Johan Sieraad, van een plaatselijke landbouwer.

Regio Amsterdam Noord.

Aalmoezeniers- broodpenning, Amsterdam (?).

Voorzien van cijfer kloppen.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: 50 mm.

Datering: z.j. 1746

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Binnen een opgehoogde en afgeronde boord,

en een dunnen gladde cirkel, in drie regels:

Met bovenaan het jaartal 1746

In het midden .A.B.

Aalmoezenier, Broodpenning.

Waaronder het nummer 260

De cijfers zijn ingeslagen, als volgnummer.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde fijne cirkel.

Een blanco veld.


In het Amsterdams museum, bevinden zich vierkante, ronde en achthoekige aalmoezeniers broodpenningen met dezelfde belettering (A.B), deze zijn gedateerd op 1666.

Hondenpenning Aalmoezeniers Weeshuis 1799

Hondenpenning/belastingslood Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 26,2 mm. x 22 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1799

Voorzijde: Gelegen op een achthoekig veld.

Binnen een parelrand/boord.

Het wapenschild van Amsterdam, getopt met bloemen.

Ter weerszijden van het wapen de letters.

                   AA  /  W

Algemeen Amsterdams Weeshuis.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Publicatie tot eene belasting op de honden 1779.

In 1779 werd te Amsterdam de hondenbelasting ingevoerd. Een deel van deze opbrengsten, geslagen uit de hondenbelasting was bestemd voor het Algemeen Amsterdams Weeshuis. De opbrengst van geïnde boetes waren voor 2/3 bestemd voor het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam.

Hondenpenning Aalmoezeniers Weeshuis 1807


Enkelzijdige hondenpenning/belastingslood

Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 27,6 mm. x 24,3 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1807


Voorzijde: Gelegen op een ovaal veld.

De rand omboord met parels.

Het wapenschild van Amsterdam, getopt met bloemen.

Ter weerszijden van het wapen de letters.

               A / W

Aalmoezeniers Weeshuis.

Onder het wapen de datering

                1807


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Publicatie tot eene belasting op de honden 1779.

In 1779 werd te Amsterdam de hondenbelasting ingevoerd. Een deel van deze opbrengsten, geslagen uit de hondenbelasting was bestemd voor het Algemeen Amsterdams Weeshuis. De opbrengst van geïnde boetes waren voor 2/3 bestemd voor het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam.


_____________________________________________


Hondenpenning Amsterdam 1932


Bodemvondst, Eric Aerts.


Stedelijke hondenpenning/hondenbelasting Amsterdam.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen, geklopt.

Massa: 6,35 gram.

Diameter: ovaal 25 mm. x 20 mm.

Datering: 1932.

Aanmaakplaats: Amsterdam.


Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord en parelcirkel.

Het wapenschild van de stad Amsterdam.

Onder het wapen het jaartal:

                1932Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord en parelcirkel.

Het geklopt volgnummer.

             7538


____________________________________________Armen(brood)penning Lutherse Gemeente.

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Enkelzijdige penning/loodje,

Lutherse Gemeente.

De juiste functie, aanmaakplaats en datering van deze penning is niet gekend.

Voorzien van twee letter/cijfer kloppen.

Materiaal: Lood.

Massa: 27 gram.

Diameter: 33 mm.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel,

Het omschrift:

LVYTERSE . ARMEN .

Lutherse Armen

Centraal op het veld, de ingeslagen letter en cijfer.

B 2

(Twee broden ?)

 

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

Avondmaal-penning Lutherse Gemeente (A 23)

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Enkelzijdige hexagonale penning/loodje,

Lutherse Gemeente Amsterdam.

De juiste functie, aanmaakplaats en datering van deze penning is niet gekend.

Voorzien van letter/cijfer kloppen.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, en geklopt.

Massa: 24 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Gelegen op een zeshoekig veld.

Glad omboord, tussen twee geparelde hexagonale belijning.

Het omschrift:

LVYTERSE . ARMEN .

Lutherse Armen

Centraal op het veld, de ingeslagen letter en cijfers.

            A

           23

Avondmaal nr.23 (?)

Keerzijde: Blanco.

 

 

 

Avondmaal-penning "Hersteld Lutherse Gemeente".

Bodemvondst, Laurens van der Deijl.

Enkelzijdige avondmaal-penning/loodje,

Hersteld Lutherse Gemeente in Amsterdam

Materiaal: Lood.

Massa: 16,59 gram.

Diameter: 28 mm.

Datering: z.j. Ca. 1791

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels, de ingeslagen letters.

H / LG

Hersteld Lutherse Gemeente

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl  Amsterdam, Avondmaalspenning; Museum Amsterdam, Object PA 1645 (datering 1600-1699).

 

In het jaarboek van het Koninklijk Genootschap van Munt- en Penningkunde uit 1903.
Het is een avondmaalspenning van de Hersteld Luthersche Gemeente in Amsterdam.
"Wijders is geresolveerd voor de bediening van het Heilig Avondmaal lootjes te laten maken met de letters H. L. G"
(Notulen van de Kerkelijke Vergadering van Direkteuren der HerstLuth. Gemeente 1 Sept. 1791, opgericht 3 Juli 1791;
De eerste Avondmaalsviering had plaats 25 Sept. 1791.) 
Uit het kasboek blijkt, dat er gemaakt zijn 1000 loodjes voor ƒ21.- door den loodgieter M. Rensen.

In het boek "Gedenkpenningen betreffende Amsterdam" worden nog de volgend loodjes beschreven:
752 z.j. Broodloodje van de Herst. Luthersche Diaconie. Kz. I R. B. vierkant
753 z.j. Avondmaalsloodje der Hersteld Luthersche gemeente.
 A. I. G.

Brand Lutherse kerk 1822


Enkelzijdige achthoekige gedenkpenning,

 De brand Lutherse kerk 18 september 1822.Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen/geklopt.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 40 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1822


Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

De randen afgeschuind en gerond.

In het veld twee kloppen.

Links, binnen een parelcirkel de Lutherse kerk 

met koepeldak. In de afsnede het jaartal van voltooiïng.

                            I67I 

Rechts, binnen een parelcirkel de afgebrande Lutherse kerk.

In de afsnede het jaartal van de ramp.

                           I822


Keerzijde: Blanco.


De Ronde Lutherse Kerk werd gebouwd in 1668-1671 als tweede en dus "nieuwe" Lutherse Kerk, nadat de Oude Lutherse Kerk wegens de vele lutherse immigranten te klein geworden was. Omdat het de lutheranen verboden werd een kerktoren te bouwen, realiseerden zij een koepelkerk. In het kleine torentje op de koepel, lantaarn genaamd, werd de lutherse zwaan afgebeeld.

Bij de brand op 18 september 1822 werd de kerk vrijwel geheel verwoest. Alleen de muren bleven staan. De Ronde Lutherse Kerk werd tussen 1823 en 1826 herbouwd. Het nieuwe ontwerp leek erg op het oude. De koepel werd verhoogd en kreeg Romeinse cassetten. _________________________________________Brand Schouwburg van Amsterdam 1772


Penning op het afbranden van de Amsterdamse 

Schouwburg.


Materiaal: Zilver.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: 's Hertogenbosch.

Medailleur: Theodoor van Berckel 1739-1808

Datering: 1772


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een jammerende dame met opgestoken armen.

Zittende in het puin van de afgebrande schouwburg.

Bovenaan een banderol, met de tekst:

   EX HIS RENASCERE PHOENIX

     Hieruit werd de fenix herboren.

In de afsnede in drie regels:

   MULCIBER VASTAVIT

        IV IDUS MAJAS

            MDCCLXXII

Onderaan tegen de boord, de medailleur:

                          T.V.BERCKEL.F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Onder toneelattributen, in acht regels tekst:

           TONEELSPEL ZWYG: DE

           SCHOUWBURG BLAAKT,

             DOOR EIGEN LICHT IN
                BRANDT GERAAKT;

             TREUR YSTROOM: UW

             TONEELSPELWONDER

        HAALD IN EEN 'NACHT' DEN

                 SCHEDEL ONDER.

Onderaan een dubbele bladerkrans.


__________________________________________55 jaar Architectenbureau Vink 1978


Penning op 55 jarig bestaan van Architectenbureau,

Vink, Van de Kuilen, Klein en Haffmans te Amsterdam.


Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 87 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Médailleur: Ruth Brouwer.

Datering: 1978


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

·VINK·VΛN DE KUILEN· KLEIN·HΛFFMΛNS·

In het veld een vaas met bloemen.

Ter weerszijden van de vaas de jubelcijfers, 

met op de vaas de tekst:

              5  /  5

              JAAR
Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De jaartallen:

     1923 

     1978

Omschrift in de binnenbaan:

· WIE KLEIN BEGINT KAN GROOT WORDEN

Centraal in het veld, twee kinderen stapelen een 

toren van blokken.
___________________________________________

50 Jarig bestaan Artis 1888

Penning 50 Jarige bestaan van het Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam 1838-1888

Materiaal: Brons.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 30,7 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: Brussel (L. Wiener, naar model Jacques Verdonck ca.1870).

Datering: 1888

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een olifant, leeuwin en leeuw in een lauwerkrans.

Op de achtergrond een Afrikaans landschap.

Op de lauwerkrans de samengebonden wapenschilden van 

Nederland en Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

 KONINKLIJK ZOOLOGISCH GENOOTSCHAP NATURA ARTIS MAGISTRA

Een open laurierkrans, samengebonden met een strik.

In drie regels:

     1838 .

     1 MEI

     1888 .

Badhuis-penning/loodje Joodse Ashkenazi gemeenschap.

Bodemvondst, Rudy de Jong.

Enkelzijdige Badhuis-penning (toegangsloodje).

Hoog Duitse Joodse Gemeenschap Ashkenazi.

Materiaal: lood.

Massa: 16 gram.

Afmeting: 32 mm. x 32 mm.

Datering: z.j. Ca. eind 17e begin 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam (?).

Voorzijde: Geklopt op een vierkant plaatje.

Binnen een gladde cirkel.

Centraal, Het symbool voor het Jodendom.

Twee gelijkzijdige driehoeken, in de vorm van een hexagram.

Of zespunt-ster motief.

Davidster/מגן דוד

Omsloten met de Hebreeuwse tekst:

הקהילה "האשכנזית".בית האמבטיה של

Mikve shel kehilat ashkenazi

Badhuis van de "Ashkenazi" gemeenschap.

Keerzijde: Blanco.

Omboord met een lijntje.

Soort toegangspenning voor de "Mikwe" (Badhuis).

Enkel op zaterdagen.

Penning/loodje geeft geen geldelijke waarde, en diende als toegangspas voor het ritueel bad.

Kunstgenootschap "In den Wapenhandel" 1747


Schutters penning Kunstgenootschap,

"In de Wapenhandel" Amsterdam.


Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 20,15 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1747


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een staande tussen wapenuitrusting, de gehelmde

stedenmaagd, naar model krijgsgod Pallas.

In krijgsrok en sjerp om de schouder.

In de rechterhand een lans, in de linkerhand

een schild met Medusahoofd.

Opschrift:

PALLAS DE / BESCHERMSTER

In de afsnede, in twee regels:

          AMSTELDAM
                   1747Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In vijf regels tekst:

          KUNST
  GENOOTSCHAP
          IN DEN
          WAPEN
          HANDEL
Lit.: G. van Loon, Beschryving van de Nederlandse 

Historipenningen CCLII pag.253. plaat XXV._____________________________________________Bedelaarspenning, Amsterdam.

Bedelaars-penning Amsterdam.

Materiaal: Tin.

Massa: 36,62 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.
Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.
Gehouden door twee staande leeuwen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

  VOER . DE . INCOMMENDE . BEDELAERS

In het veld, een bedelende persoon.
Een hoed vasthoudend in de rechterhand.
Met de linkerhand, gesteund op een loopstok. 

Een kruk onder de rechter knie.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag 67.108.

Pelsdonk, Penninxckens van Loode 018.

Bedelaarspenning. (Lood)Bedelaars-penning Amsterdam.


Materiaal: Lood.

Massa: 40,75 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.
Het gekroond wapenschild van Amsterdam.
Gehouden door twee staande leeuwen.

Centraal, een passer punt.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord,

en lijncirkel het omschrift:

VOER . DE . INCOMMENDE . BEDELAERS

In het veld, een bedelende persoon.
Een hoed vasthoudend in de rechterhand.
Met de linkerhand, gesteund op een loopstok.

Een kruk onder de rechter knie.Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag 67.108.

Pelsdonk, Penninxckens van Loode 018._______________________________________

Boordgeld SMN 10 cent.

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Boordgeld twv 10 Cent  Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Materiaal: Brons.

Massa: 3 gram.

Diameter: 20 mm.

Datering: z.j. 1947 tot 1959

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Centraal, op het veld.

BOORDGELD 10

twv 10 Cent.

Omschrift:

N.V. STOOMV. MIJ. ,,NEDERLAND" 

AMSTERDAM 


Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het logo van de "Stoomvaart Maatschappij Nederland".

S M N

 

 

Boordgeld SMN 25 cent.


Boordgeld twv 25 Cent

Stoomvaart Maatschappij Nederland.


Materiaal: Aluminium.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1,42 gram.

Diameter: 25,3 mm.

Datering: z.j. 1953

Aanmaakplaats: Amsterdam.


Voorzijde: Gelegen op een ruitvormig veld,

de rand glad omboord.
Centraal, op het veld.

      BOORDGELD 

                25

        Twv 25 Cent.

Omschrift:

 STOOMV. MIJ. ",NEDERLAND"

            + AMSTERDAM +Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Het logo van de "Stoomvaart Maatschappij Nederland".

                                    S M N
__________________________________________
100 jarig bestaan K.N.S.M. 1956

Penning 100 jarig bestaan Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij te Amsterdam.

Materiaal: Brons.

Massa: 99 gram.

Diameter: Ø  65 mm.

Ontwerper: Albert Termote (1887-1978).

Aanmaakplaats: Voorschoten, Koninklijk Begeer.

Datering: 1956

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

De godin Amphitrite, gezeten op een zeepaard naar links.

Tussen de benen van het zeepaard de jaartallen.

                    1856

                    1956

Omschrift:

KONINKLIJKE . NEDERLANDSCHE . STOOMBOOT - MAATSCHAPPIJ.

Aan de binnenzijde van de staart, de ontwerper/kunstenaar.

TERMOTE

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Een zeemeerman en zeemeermin houden het gekroond wapen van de Maatschappij.

De staarten naar links.

Omschrift:

WIE . ZEE . HOUDT . WINT . DE . REIS.

Broodpenning, Gereformeerde Diaconie, Amsterdam 1777

Bodemvondst, Kees Staelmeester.

Broodpenning van de Gereformeerde Diakonie te Amsterdam.

(Zorg voor de armlastige gemeenteleden en hun nabestaanden, behoort tot een van de taken van een Diaconie.)

Oorspronkelijk bevatte de kern een doorgestempelde koperen stift.  

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,9 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1777

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde buitenband.

Een zittende dame op een kist, naar links gewend.

Verbeeldt Charitas (Liefdadigheid)

Met op het hoofd, een zittende vogel.

In haar nek een juk, aan haar linkerhand een schaap.

(Het zinnebeeld van armoede)

Met daarboven de tekst:

VERGENOEGD EN DANKBAAR.

Tussen de poten van het schaap, 

de initialen G M

(Naar model M. Hlzhey, Gysbert van Moelingen)

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde buitenband.

Een gedekte tafel, met daarop twee broden.

Op het bovenste brood de letters D I A

(Diaconie van Amsterdam)

Met daarboven de tekst:

GEREFORMEERD DIACONIE BROOD

In de afsnede het jaartal 1777

Lit: Eddy Cuypers F. Nederland, Amsterdam; Allex Kussendragers Amsterdam; Pelsdonk 332; Museum Amsterdam, PA 257.

Broodpenning "Rogge-brood" 1789

Broodpenning, .

Decentrisch geslagen.

Materiaal: Lood.

Massa: 10,8 gram.

Diameter: 28,9 mm.

Datering: 1789

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

In drie regels:

R B

Rogge Brood

12 H

12 Pond

1789

Lit.: Pelsdonk pag. 170 nr. 22; G. van Loon pag. 401-402; Teylers Museum TMNK 02390; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Amsterdam "Broodpenning" voor 12 pond RoggeBrood.

Broodpenning "Rogge-brood" (3/P) 1789

Broodpenning, .

Voorzien van kloppen.

Materiaal: Lood.

Massa: Ca. 10 gram.

Diameter: 29 mm.

Datering: 1789

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Ter weerszijden van het wapen, 

de ingeklopte letter en cijfer 3 / P

Drie Pond.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

In drie regels:

R B

Rogge Brood

12 H

12 Pond

1789

Lit.: Pelsdonk pag. 170 nr. 22; G. van Loon pag. 401-402; Teylers Museum TMNK 02390; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Amsterdam "Broodpenning" voor 12 pond RoggeBrood.

Noodpenning voor brood aangemaakt na de extreem koude winter van 1788-1789, en 

de woekerprijzen voor granen. Deze penningen konden worden omgeruild, bij plaatselijke bakkers voor roggebroden van twaalf ponden. Bakkers werden schadeloos gesteld door de stad bij inlevering van de penningen.

Diakonie Weeshuis, Toegangspenning "Linnen Kamer" (370)

(Hervormde) Diakonie Weeshuis van Amsterdam.

Toegangspenning tot de "Linnen Kamer".


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: 38 mm.

Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In twee regels:

            DIA

             W

Diakonie Weeshuis.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De letters :

         L K

Linnen Kamer.

Onder de letters, het gegraveerde volgnummer:

n 370

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Amsterdam,                                                                            Nederlands Hervormde Diakonie Weeshuis.

Diakonie Weeshuis, Toegangspenning "Linnen Kamer" 32


(Hervormde) Diakonie Weeshuis van Amsterdam.

Toegangspenning tot de "Linnen Kamer".Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: 38 mm.

Datering: z.j. Ca. midden 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In twee regels:

            DIA

             W

Diakonie Weeshuis.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De letters :

        L K

Linnen Kamer.

Onder de letters, het gegraveerde volgnummer:

                                N° 32
Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Amsterdam,

Nederlands Hervormde Diakonie Weeshuis.
___________________________________________Driehoekige penning/loodje (Schaar)

Keerzijde: Geslagen op een driehoekig geknipt plaatje.

Binnen een parelcirkel en fijne lijncirkel.

Een ingedeukt wapenschild, met op het veld een geopende schaar.

Rond het (gilde) wapen de letters:

O / V / G

Versiert met een drielobbig blad op steeltje.

Eigendomsloodje (A/D)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

(Bodemvondst, Amsterdam)

Enkelzijdig eigendoms-loodje, met familiewapen.

Geslagen.

Doorboring, voor ophanging.

Materiaal: Lood.

Massa: 16,46 gram.

Afmetingen: 28 mm. x 30 mm.

Afdruk-diameter: 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 17e à 18e eeuw.

Aanmaakplaats: Amsterdam (?).

Voorzijde: Gelegen op een ruit-model.

Geklopt rond merkteken.

Binnen een gladde cirkel.

Een versiert wapenschild.

Getopt met een lelie/fleur de lys.

Op het veld, een grape en (smid)tang.

Boven het (familie)wapen, de initialen (van de eigenaar),

ter weerszijden, van de lelie.

Bodemvondst Waterlooplein Amsterdam.

Uit de collectie, Pieter de Breuk.

Driehoekige geslagen penning/loodje.

De juiste functie, datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin met goudpatina.

Massa: 4,87 gram.

Δ Afmeting: 26 mm. x 26 mm. x 24 mm.

Dikte: 2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. 1580-1589 (?)

Voorzijde: Geslagen op een driehoekig geknipt plaatje.

Binnen een parelcirkel en fijne lijncirkel.

Het gekroond, en ingedeukt wapenschild van de stad Amsterdam.

Gesplitst verkort jaartal ter weerszijden van het stadswapen.

Links van het wapen het cijfer 8

Rechts, niet meer leesbaar.

Versiert met een drielobbig blad op steeltje.

. A / D .

 

Keerzijde: Blanco.

 

(Armen) penning Amsterdam (A-AM 17/01)

Enkelzijdige (Armen) Penning Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,04 gram.

Afmeting: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van Amsterdam,

Getooid met een keizerskroon.

Geflankeerd met de letters A /M ter weerszijden.


Keerzijde: Blanco.

(Armen) penning Amsterdam (A-AM 17/02)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Enkelzijdige (Armen) Penning Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van Amsterdam,

Getooid met een keizerskroon.

Geflankeerd met de letters A /M ter weerszijden.


Keerzijde: Blanco.

(Armen) penning Amsterdam (A-AM 17/03)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Enkelzijdige (Armen) Penning Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van Amsterdam,

Getooid met een keizerskroon.

Geflankeerd met de letters A /M ter weerszijden.


Keerzijde: Blanco.

(Armen) penning Amsterdam (A-AM 17/04)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Enkelzijdige (Armen) Penning Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van Amsterdam,

Getooid met een keizerskroon.

Geflankeerd met de letters A /M ter weerszijden.


Keerzijde: Blanco.

(Armen) penning Amsterdam (A-AM 17/05)

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Enkelzijdige (Armen) Penning Amsterdam.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmeting: 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van Amsterdam,

Getooid met een keizerskroon.

Geflankeerd met de letters A /M ter weerszijden.


Keerzijde: Blanco.