TYPE TOURSE GROOT

Type "Tourse groot" (TG 01)

Bodemvondst, Rob (Rakker)

 

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Onbekend.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

En een lege binnencirkel.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Drie bolletjes in het kasteel.

Keerzijde: Binnen een sierrand,

de sierband of buitenbaan, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een kort gevoet glad kruis.

De binnenbaan heeft zeven ringen met een gecentreerde puntversiering. 

Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

Type "Tourse groot" (TG 02)

Bodemvondst Marc Haulez.

(Archeologische opgraving Hulst)

Penning type Tournooise. 

Kleine lacune, door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: 
Binnen een gearceerde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes op het kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)


Keerzijde: 
Omsloten met een gearceerde band,

die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.

Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.

Type "Tourse groot" (TG 03)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

Pseudo-muntpenning. 

Type "Tourse groot". 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 5 gram.
Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: Dit type dateert van na 1266, vermits dat jaar de eerste "Gros tournois" munten werden geslagen onder Lodewijk IX, en door tal van diverse vorsten later werden nagebootst (mogelijks is deze penning gedateerd op (13)61?)


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband, 
die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.
Ter weerszijden van het kasteel, een gesplitst jaartal 6. / I. (?)
De cijfers aan de onderzijde gepunt.

Geen bolletjes in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.
Een kort gevoet glad kruis, 
waarbij de uiteinden van het kruis de sierband raken.


Lit: A. Forgeais pag. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.1 e.v.; Pelsdonk 266 e.v.

Type "Tourse groot" (TG 04)

(Verwerkt naar snorrebot)

Bodemvondst Hans Bostelaar.

Pseudo-muntpenning. 

Naar type "Tourse groot".

Verwerkt naar een snorrebot.

 

De juiste functie:datering/plaats van deze penning is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1 gram.
Diameter: 
Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. na 1266 ca. 13e à 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaande uit naar buiten lopend gespiraald lijnpatroon.
De binnenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde driehoek gearceerde motieven, de vrije hoeken telkens voorzien van drie bolletjes.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Een bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een Pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken, de vrije hoeken telkens voorzien van drie bolletjes.
De binnenste sierband, bestaat uit een naar buiten toe lopend spiraal lijnmotief.
Een glad kort gevoet kruis.


Lit: Pelsdonk 274 e.v.; Arthur Forgeais (Plombs Historiés II Type Monétaire) pag 78 -86.

Type "Tourse groot" ( TG 04-a)

(Verwerkt naar snorrebot)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Pseudo-muntpenning. 

Naar type "Tourse groot".

Verwerkt naar een snorrebot.

De juiste functie:datering/plaats van deze penning is onbekend.
Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 1, 97 gram.
Diameter: Ø 25,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. na 1266 ca. 13e à 14e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaande uit een gearceerde brede sierband.
De binnenste sierband, bestaat uit een golvende lijn.
Een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Een bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Binnen een dubbele versierde band.
Die een pseudo-legende voorstelt.
De buitenste sierband, bestaat uit een gearceerde band.

De binnenste sierband, bestaat met naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.
Een glad kort gevorkt kruis.


Lit: Pelsdonk 274 e.v.; Arthur Forgeais (Plombs Historiés II Type Monétaire) pag 78 -86.

Type "Tourse groot" (TG 05)

Bodemvondst Marcel De Putter.

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Verknipt naar kruisje 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 21 mm.

Massa: 1,24 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: De buitenbaan versiert met 12 (?) lelies.

Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes in het kasteel.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken met telkens drie bolletjes.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

Lit: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

Type "Tourse groot" (TG 06)

Bodemvondst Rob (Rakker)

Gefragmenteerde pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

 


Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: Ø 25 mm.

Massa: 1,26 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een sierrand, 

een Tours kasteel, getopt met een kruis.
De sierband, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.
In de vrije hoeken gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Drie bolletjes in het kasteel.


Keerzijde: Binnen een sierrand, een kort gevoet kruis.
De sierband, bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken.
In de vrije hoeken gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt.


Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

 

Type "Tourse groot" (TG 07)

Stortgrondvondst Marcel De Putter.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

 

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 13 mm.

Massa: 0,46 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel, een Tours kasteel.

Getopt met een kruis.
De sierband, is binnenin glad uitgevoerd. 

Een bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Binnen een sierrand, een gevoet kruis.
De sierband of buitenbaan, is gearceerd.
Die een pseudo-legende voorstelt. 


Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type"Tourse groot" (TG 08)

Stortgrondvondst Michel Krijgsman.

Penning type Tournooise 

Lacune door gietfout.

De twee bijkomende gaatjes, die erop lijken te wijzen dat de penning ooit tot knoop omgevormd werd.

De juiste functie/datering/data voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,74 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

 

Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

en in de vrije hoeken gearceerd. En een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband is met gearceerd motief.

Een bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, 
omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen.

De buitenband, uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

met in de vrije hoeken gearceerd. 

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type "Tourse groot" (TG 09)

Bodemvondst Marcel de Putter.

Penning type Tournooise 

Centrale lacune door gietfout.

De juiste functie/datering/data voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,74 gram.

Diameter:Ø  27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde rand, 

die bestaat uit bogen, en een pseudo-legende voorstelt.

Geen bolletje in het kasteel.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, 

omsloten door een sierrand met dubbele pseudo-legende.


Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.1.

Type "Tourse groot" (TG 10)

Bodemvondst, Paul Callewaert.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 13,6 mm.

Massa: 1,02 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt. 

Een lang glad kruis.

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type "Tourse groot"(TG 11)

Bodemvondst Kevin Smolders.

Imitatie naar het model "Gros tournois".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: 
Ø 11,2 mm.

Massa: 0,48 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorsteld. 

Tours kasteel, getopt met lelie.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 
die een pseudo-legende voorstelt. 

Lang glad gelelied kruis.


Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type "Tourse groot" (TG 12)

Penning type Tournooise 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,40 gram.

Diameter: Ø 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Geen bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Kort gevoet kruis, 

in elk kwartier een bolletje.

Omsloten door een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.


Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.3.

Type "Tourse groot" (TG 13)

Bodemvondst, Rob (Rakker)

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.
Diameter: Ø 20 mm.

Massa: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering:  z.j. Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een Tours kasteel.

Kruisje ipv een bolletje in het kasteel.

Keerzijde: Binnen drie cirkels.

Een kort glad kruis.

 

Lit: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

Type "Tourse groot"(TG 14)

Bodemvondst, Ramon.

Penning type Tournooise 

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 12 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.


Voorzijde: Tours kasteel, omsloten door een versierde band, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Omsloten door een gladde buitenrand.

Lang slank gelelied kruis.

Centraal een (passer) punt.

 

Lit: Pelsdonk 266 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.3.

Type "Tourse groot" (TG 15)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Plooibarst.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,89 gram

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis,

omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

en in de vrije hoeken gearceerd.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, met gearceerd motief.


Keerzijde: Kort gevoet kruis, omsloten door een dubbele sierrand.

De binnenste band, is voorzien van arceringen.

De buitenband, uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

met in de vrije hoeken gearceerd.

Die een pseudo-legende voorstelt. 

Lit: Pelsdonk 275 (dit exemplaar); Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 

Type "Tourse groot" (TG 16)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,47 gram

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een cirkel, 

omsloten door een sierrand. 

De  gearceerde band bestaat uit naar buiten gekeerde diehoeken, 

Die een pseudo-legende voorstelt.


Keerzijde: Kort glad kruis, omsloten door een sierrand.

De sierrand gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 

Type "Tourse groot" (TG 17)

Stortgrondvondst, Koen Goeminne.

Penning type Tournooise.

Licht gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Omsloten door een gearceerde sierrand. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Twee bolletjes in het kasteel.


Keerzijde: Kort klein glad gevoet kruis, binnen een cirkel.

Omsloten door een sierrand.

De sierrand versiert met naar binnen gekeerde dubbele driehoeklijnen,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

 

 

Type "Tourse groot" (TG 18)

Bodemvondst, Eddy Janssens.

Penning type Tourse groot.

Gefragmenteerd aan de rand, en plooischade

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2 gram.

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Omsloten door een versierde rand. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een bolletje in het kasteel (passer-punt).


Keerzijde: Glad gevoet kruis.

Omsloten door een sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Pelsdonk 245 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.

 

 

Type "Tourse groot" (TG 19)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning type Tournooise.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2 gram

Diameter: Ø 23 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis, 

omsloten door een gladde rand. 

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

Kort gevoet kruis.

In de kwartieren telkens een bolletje/punt.

Omsloten door een acht-puntige ster.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.;Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type "Tourse groot" ? (TG 20)

Bodemvondst, Mark Boeckhout.

Penning naar type Tourse groot. (?)

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,3 gram

Diameter: Ø 20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j, Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel (?), 

omsloten door een sierrand. 

De  gearceerde band bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken, 

Die een pseudo-legende voorstelt.


Keerzijde: Kort gevorkt kruis, omsloten door een sierrand.

De sierrand gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

In de kwartieren, telkens een ringetje, met centraal een streepje.

Lit.: Pelsdonk 252 e.v.; Forgeais pagina 78 e.v.; Mitchiner 86-167 (Vergelijkbare type's in messing); Gezocht en gevonden 7.5.2.

Type "Tourse groot" (TG 21)

Bodemvondst, Paul Blomme.

Penning, type Tournooise.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 0,4 gram.
Diameter: 12 mm.
Datering: z.j. Ca. 14e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een gearceerde band, naar recht gedraaid.
Die een pseudo-legende voorstelt.
Een Tours kasteel, getopt met drie bolletjes op het kruis.

Een bolletje in het kasteel. (passer-punt)

Keerzijde: Omsloten met een gearceerde band, naar rechts gedraaid.
Die een pseudo-legende voorstelt.

Binnen een binnencirkel.
Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens drie bolletjes.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.; Zie TG 02, uit dezelfde gietmal.

Type "Tourse groot" (TG 22)

Bodemvondst, Demian Van der Hart.

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-legende voorstelt.

Een Tours kasteel, getopt met een kruis (?).

Twee bolletjes met elkaar verbonden, binnen het kasteel.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt als buitenbaan.

Centraal een lang glad kruis.

Met in de binnenbaan, een fictieve legende.

Lit.: Pelsdonk 273 e.v.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.; Gezocht en gevonden 7.5.2; Mitchiner 86-167 voor vergelijkbare typen in messing.

Type "Tourse groot" (TG 23)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Doorboord, met vier doorslag/nagelgaatjes.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,1 mm.

Massa: 1,68 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

Drie bolletjes binnen het kasteel

De buitenbaan versiert met negen "Fleur de lys".

Omsloten door een dubbele cirkel.

De buitenste cirkels, in de sierrand overlappen elkaar.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis.

De sierband of buitenbaan,

bestaat uit naar buiten gekeerde driehoeken met telkens drie bolletjes.

In de vrije hoeken gearceerd, die een pseudo-legende voorstelt.

De binnenbaan, gearceerd. 

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

Type "Tourse groot" (TG 24)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Doorboord, met twee doorslag/nagelgaatjes.

Herbruik als knoop/snorrebot (?)

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: 23,2 mm.

Massa: 1,70 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Tours kasteel getopt met een kruis.

Onderaan twee aan elkaar verbonden ringetjes.

Een bolletje/punt binnen het kasteel.

Omsloten door een dubbele sierrand. 

De binnenste sierband bestaat uit naar buiten gekeerde gearceerde driehoeken.

De vrije hoeken telkens versiert met drie punten/bolletjes.

Die een pseudo-legende voorstelt.

De buitenband, met gearceerd motief die naar rechts draait.

Deel deze pagina