Bakkers 1753

Gildepenning, Bakkers.

Op naam van Johannes Bastiaens.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 10,93 gram.

Diameter: Ø  39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1753

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

S. ALBERT . PATRO / V BACKER . AMBA / G

Sint-Albert, patroon van de bakkers.

De staande St-Albert met mijter en lange schoudermantel.

In de linkerhand, een broodschuiver waarop drie ronde broodjes.

In de rechterhand, een kromstaf.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

       IOHANNES

      BASTIAENS

          1753

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 11.Bakkers pag.142 nr.11.1.

Dirks, Gildepenningen XCV.10.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-447.

Brouwers

Gildepenning, Brouwers.

Op naam van Arnoldus Olisleghers, den alden.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 31,47 gram.

Diameter: Ø  48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: z.j. Ca.1654-1786

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

S. ARNOLDVS . PATROEN . VAN . T BROUWER . AMB :

Sint-Arnoldus, patroon van de brouwers.

De staande St-Arnoldus met mijter en lange schoudermantel.

In de linkerhand, een boek.

In de rechterhand, een kromstaf.

Links van de heilige, een omgekeerde korf met twee roervorken en hopbladeren.

Rechts van de heilige, drie naakte kinderen rond een kuip.

 

Keerzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

In drie regels, het gildelid.

         ARNOLDVS

    OLISLEGHERS
     DEN ALDEN

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 1.Brouwers pag.139 nr.1.1.

Dirks, XCVII.25.

Keuzenkamp 469.

Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.185 nr.339.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1798.

Chirurgijns.

Enkelzijdige gildepenning, "Chirurgijns".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  47,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De staande heiligen Cosmas en Damiaan, houden samen de vijfpuntige ster uit het wapen van Maastricht vast.

In de andere hand hebben beide heligen een opengeslagen boek.

Bovenaan in een gebogen compartiment.

         S: COSMUS. ET. DAMIANUS.

Onderaan in een gebogen compartiment.

                    MAESTRIGT

Keerzijde: Blanco.

Vrije ruimte voor inscriptie.

 

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 17.Chirurgijns pag.143 nr.17.1.

Dirks, XCVII.27.

Keuzenkamp, 470.

Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.194 nr.354.

Collectie Nederlandse Bank. Identificatie 1956-0363.

 

 

Drappiers en gewantmakers 1771

Gildepenning, Drappiers en Gewantmakers.

Op naam van Jan Kasper Smal.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 31,11 gram.

Diameter: Ø  50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1771

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

SANCTVS  /  SEVERUS

Sint-Severius blootvoets, gezeten op een stoel.

Gekleed in lange mantel en mijter op het hoofd.

In de rechterhand een kromstaf.

In de linkerhand een grote lange weversspoel.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

       IAN : KASPER

            SMAL

            1771

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) Linnewevers pag.193 nr.353.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 16.Drappiers en Gewantmakers pag.143 nr.16.1.

Dirks, Gildepenningen XCVII.23-24.

Keuzenkamp, 479-480.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-395.

Hoveniersgilde (boomsnoeier)


Gildepenning Hoveniers.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 33,89 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: z.j. Ca. 1706


Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

ST. VRBANE PATROEN VANDE HOVENIERS

Sint Urbanus, patroon van de hoveniers.

De heilig verklaarde paus Urbanus, gezeten op een troon.

Op het hoofd, de pauselijke tiara.

In de linkerhand, een gebladerde druiventros.

In de rechterhand, de pauselijke staf.

Ter weerszijden van de heilige een hoveniersknecht.

Links, een knecht met een klein boompje in de hand.

Rechts, een knecht met spade en snoeimes.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Staande op een ladder, tegen een boom.

Een werkman met snoeimes.
Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978)

Maastricht, 6.Hoveniers pag.140 nr.6.1.

Dirks, XCVI.19.

Keuzenkamp 474.

Rijksmuseum Amsterdam, NG-VG-7-450.____________________________________________Hoveniersgilde 1785 (Johannes Kupers)

Gildepenning Hoveniers.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1785

Voorzijde: Tussen twee lijncirkels, het omschrift.

ST. VRBANE PATROEN VANDE HOVENIERS 

Sint Urbanus, patroon van de hoveniers.

De heilig verklaarde paus Urbanus, gezeten op een troon.

Op het hoofd, de pauselijke tiara.

In de linkerhand, een gebladerde druiventros.

In de rechterhand, de pauselijke staf.

Ter weerszijden van de heilige een hoveniersknecht.

Links, een knecht met een klein boompje in de hand.

Rechts, een knecht met spade en snoeimes.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

       IOHANNES

         KÙPERS

           1785

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.192 nr.350.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 6.Hoveniers pag.140 nr.6.1.

Dirks, XCVI.19.

Keuzenkamp 474.

Kleermakers 1682

Gildepenning, Kleermakers.

Op naam van Anderes van den Bergh.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 11,48 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats:  Maastricht.

Datering: 1682

Voorzijde: Binnen een kabelrandversiering.

Sint Anna ten Drieën, voor haar het wapenschild van de gilde.

In het veld een geopende schaar.

Bovenaan een vijfpuntige ster voor Maastricht.

Omschrift.

CLEDERMAECKER . AMBACHT IN MAESTRIECHT I698

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Tussen een kroon, en gekruiste bladertakken.

Het gildelid in drie regels gegraveerd.

         ANDERES

         VAN DEN

           BERGH

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.183 nr.335.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 3.Kleermakers pag.140 nr.3.1.

Dirks,Gildepenningen  XCV.11.

Keuzenkamp 475.

Kramers 1750Gildepenning "Kramers".

Op naam van Hubertus Malchaer.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 15,26 gram.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1750


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een staande Sint-Nicolaas met mijter en kromstaf.

Met de rechterhand een zegenend gebaar uitvoerende.

Links een tobbe met drie naakte kinderen.


Keerzijde:Gelegen in een glad veld.

In twee regels onder een kroon, het gildelid.

                    HUBERTUS

                    MALCHAER

                     17 anker 50Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (1978)

Maastricht 13. Kramers pag.142 nr.13.1.

Dirks Gildepenningen, XCV.4-5. XCVI.16 als schippers.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1793
____________________________________________
Molenaars, Hendrik Koumens 1780

Gildepenning, "Molenaars".

Op naam van Hendrik Koumens.                                                                            Kleine lacune door gietfout.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1780

Voorzijde: Binnen een verhoogde smalle boord.

Een staande Sint-Victor in vooraanzicht, met wijde mantel en kaplaarzen.

In de rechterhand, een windmolen op voet.

In de linkerhand, een zwaard achter zich vasthoudend. 

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Onder een kroon.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

       HENDERIK 

     KOUMENS

        I780

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 12.Molenaars pag.142 nr.12.1.

Dirks, XCV.9.

Ooftmengers 1778

Gildepenning "Ooftmengers".

Op naam van Christiaen Cornelus Lameer.

Pengat voor ophanging/samenhouding.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 23,51 gram.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: 1778

Voorzijde: Binnen twee lincirkels, het omschrift.

SALVATOR MVNDI PATROEN VANDE OEFMENGERS

Staande Chistus  als redder van de Wereld, in lange schoudermantel.

In de linkerhand, een wereldbol  getopt met een kruis.

Met de rechterhand een zegenend gebaar uitvoerende.

Links van de heilige, een man die appels plukt in een boom.

Rechts van de heilige, een vrouw aan een tafel met een weegschaal.

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Het gildelid en jaartal in vrier regels gegraveerd.

                    CHRiSTiAEN

              CORNELUS

               LAMEER

                I778

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 8.Ooftmengers pag.141 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen. XCVII.20.

Keuzenkamp, 472-472a.

Minard-Van Hoorebeke, pag.184-185 nr.338.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1790.

Schoenmakers 1698


Gildepenning "Schoenmakers".

Op naam van Tiri Dolfen.


Pengat, voor ophanging. 


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,2 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Muntteken: Ster.

Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord

en parelcirkel.

Omschrift:

SEGEL . DER . SCHOENMACKERS .

T . MAESTRICH

De heilige Crispinus met nimbus en de

heilige Chrispinianus met nimbus.

Tussen de heiligen, een gekroonde gespoorde laars.
Keerzijde: Binnen een open bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

                               TIRI

                           DOLFEN

                               I698Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 4.Schoenmakers. pag.140 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen. XCV.2.

Keuzenkamp, 485.

Minard-Van Hoorebeke, pag.183 nr.334.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-454.


__________________________________________


Schoenmakers 1742

Gildepenning "Schoenmakers".

Op naam van Joannes van Brock.

Gefragmenteerd door opengebroken pengat, voor ophanging. Tweede pengat in latere fase toegevoegd.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 7,54 gram.

Diameter: Ø  32 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Muntteken: Ster.

Datering: 1742

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord en parelcirkel.

Omschrift:

★  SEGEL . DER . SCHOENMACKERS . T . MAESTRICH

De heilige Crispinus met nimbus en de heilige Chrispinianus met nimbus.

Tussen de heiligen, een gekroonde gespoorde laars.

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

     IOANNES -VAИ

         BROCK

          I742

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 4.Schoenmakers. pag.140 nr.4.1.

Dirks, Gildepenningen. XCV.2.

Keuzenkamp, 485.

Minard-Van Hoorebeke, pag.183 nr.334.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-454.

Schoenmakers 1731

Gildepenning "Schoenmakers".

Op naam van Pierre Antoine Le Clerq.

Pengat voor ophanging/samenhouding.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 7,86 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Maastricht.

Datering: 1731

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord en lijncirkel.

Links, de heilige Crispinus in de geheven rechterarm een rond mes.

In de linkerhand, met een zwaard doorstoken rad/wiel.

Rechts, de heilige Cripinianus in de geheven linkerhand een els.

Beide heiligen, dragen een stralenkrans.

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Het gildelid en jaartal in vier regels gegraveerd.

     PIERRE

   ANTOINE
   LE CLERCQ

      I73I

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 4.Schoenmakers. pag.140 variant op nr.4.1.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-ZN-7-141.

Timmermans, Lambert Roest 1777.

Gildepenning Timmerlieden.

Pengat, voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: 7,16 gram.

Diameter: Ø  29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1777 (model 1683)

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Omschrift:

EERT GODT MARIA S IOSEP ONSEN PAT

Centraal, timmergerei waaronder:

Een beitel-, boor en bijl.

Het jaartal gesplitst tussen de werktuigen.

                   I / 6 / 8 / 3

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

        LAMBER

         ROEST

          1777

Boven de letters ziet men nog het voorontwerp/of foutieve naam.

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.180 nr.327.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 2. Timmerlieden pag.140 nr.2.1.

Dirks, XCV.6.

Keuzenkamp 488-488a.

Vissers en Korfmakers 1742

Gildepenning, "Vissers en Korfmakers".

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1742

Voorzijde: Binnen een verhoogde smalle boord.

Een gezeten Sint-Pieter in een armstoel.

In de linkerhand, een drievoudige kruisstaf.

In de rechterhand, een sleutel.

Onder de heilige, het jaartal 1701

Omschrift:

S. / PETER / ORA PRO NOBIS

Sint-Pieter bid voor ons.

Keerzijde: Gelegen in het veld.

Het gildelid en jaartal in drie regels gegraveerd.

           IAN

       WEVELS

          1742

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.188 nr.344.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 10.Vissers en Korfmakers pag.141 nr.10.1.

Dirks, Gildepenningen XCVI.17.

Keuzenkamp, 491.

Collectie, Nederlandse Bank Identificatie 1955-0681.

Wit-, en Bontwerkers 1717

Gildepenning, "Wit-, en Bontwerkers".

De juiste functie van deze gildepenning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø  50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Maastricht.

Datering: 1717

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een staande St- Bartholomeus, in een lang gewaad.

Over de rechterarm, een dierenhuid.

In de linkerhand, een groot snijmes.

Het omschrift:

S. BARTHOLOME / E . ORA . PRO . NOBIS

Sint-Bartholomeus bid voor ons. 

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

In vier regels tekst gegraveerd.

                   ✥

              A° I7I7

           GULIELMUS

          VAN GULPEN
           DEN IONGE

Lit.: Minnard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. (Gent 1878) pag.187 nr.342.

D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. (Amsterdam 1978) Maastricht, 9.Wit- en bontwerkers pag.141 nr.9.1.

Dirks, Gildepenningen XCVI.13.

Collectie, Nederlandse Bank Identificatie 1954-0118.