Penning op aartsbisschop Jozef Clemens van Beieren 1707

Uit de collectie van, Jakob Vandenberghe.

Penning op aartsbisschop en keurvorst van Keulen,

Jozef Clemens van Beieren 1688-1723

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.
Afmetingen: Ø  29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: z.j. 1707


Voorzijde: Binnen een cirkel..

Gelegen op een bekleede tafel met kussen.

Het atribuut van de keurvorst van Keulen.

Gekruiste kromstaf en kruisstaf.

Een rechtopstaande bisschopsmijter,

waarboven een duif neerdaald in een stralenkrans.

En de "Heilige Geest" voorstelt.

Omschrift:

VENDI DATOR MUNERUM

Ik kwam in uitstraling.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan gesloten met een lint.

in vier regels:

CONSECRATIO

  CLEMENTIS

ARCHIEPISCOPI 

 COLONIENSIS

De consecratie van Clement, aartsbisschop van Keulen.

Lit.: J.Hilton, Chronograms, 500 and more in number excerpted out of various authors and collected at many places. pag 62. Van Hende, nr.455. 

Brood-penning, Rijsel 1627

Uit de collectie, Dimidov. 

Obituary-penning stad Rijsel (Frankrijk)

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,26 gram.
Afmetingen: 18 mm x 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

In drie regels:

    . C .

   DAVID 

    . P .

P = Pain 

Keerzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

Het jaartal 

   1627

Onder en boven het jaartal een bolletje.

Lit.: Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne, Recherches Historiques, 1862 tôme 2, méreax 4 & 5. ( Voor Nr° 4 worden de méreaux met de letter C bovenaan niet in het artikel/boek/pagina vermeld.)

De obituary-gewichten, de mereaux en de bractaten, ten opzichte van de charitatieve stichtingen van de stad Lille, vormen een verzameling des te merkwaardiger misschien, dat het minder bestudeerd is en dat ze is minder bekend. Op enkele uitzonderingen na is het enige dat bekend is van de stukken waarvan de heer Vanhende een lange serie en meer dan twintig verschillende exemplaren heeft gegeven, dat deze werden uitgedeeld aan de begrafenisceremoniën, aan de jubilea, aan de armen die bij hun bevalling hulp kregen, hetzij in zilver, hetzij meestal in natura, en in het bijzonder bestaand uit brood; maar het is zeer zeldzaam dat we de namen kennen van de families die goede doelen pleegden ter herdenking van een van hun leden. Sinds het verschijnen van Numismatic Lille zijn er verschillende andere leads voor hetzelfde doel gevonden; we gaan er een paar beschrijven. Allen zijn rechthoekig, 0,017 per zijde, en bestaan ​​uit een legering van lood en tin, gegoten in vormen, waarschijnlijk fijne leisteen. Ze dragen op de keerzijde slechts een datum in een diadelonium en dat schijnt voor sommige 1625 te zijn, voor anderen 1627. De voorzijde draagt ​​in drie regels de volgende legenden: 1 ° .A. GOLIA .T. 2 ° .B. DAVID .P. 3 ° .D. DAVID .P. 4 ° .E. DAVID .P. Deze stukken werden in blokvorm verkocht en in vrij grote aantallen werd ons verteld, na de dood van de oude priester van een van de parochies van Lille, een paar jaar geleden. Ze werden echter onmiddellijk vrij zeldzaam.

Brood-penning, Rijsel 1627

Uit de collectie van, Dimidov.

Obituary-penning stad Rijsel (Frankrijk)

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,26 gram.
Afmetingen: 18 mm x 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

In drie regels:

. C . / DAVID / . P .

P = Pain 

Keerzijde: Binnen een gladde ruit-omranding.

Het jaartal 1627

Onder en boven het jaartal een bolletje.

Lit.: Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne, Recherches Historiques, 1862 tôme  2,méreax 4 & 5. ( Voor Nr° 4 worden de méreaux met de letter C bovenaan niet in het artikel/boek/pagina vermeld.)

Gildepenning, "Droogscheerders".

Uit de collectie van, Dimidov.

Vierkante gildepenning/lood van droogscheerders (?)

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,45 gram.

Afmetingen: 16 mm. x 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Rijsel ?).
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een vierkante boord,

een openstaande schaar met brede bladen/messen.

 

Keerzijde: Binnen een vierkante boord,

Fleur de lis.

 

Obituaire penning BV 1 Patâr.

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Obituary penning/méreau.

Materiaal: Brons.

Massa: 12,96 gram.
Afmetingen: Ø  28,89 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw begin 19de eeuw.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een familiewapenschild in een cartouche.

Een klimmende leeuw naar links.

In de rechterpoot een bladertak.

Tussen de achterpoten een bladertak.

Ter weerszijden van het wapen, de hoofdletters.

                      B  /  V

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De waardebepaling in drie regels.

                  I

                PAT

                 ÂR.

Obituaire méreaux/penning van 8 denier op Segonet Aliot (1558)

Uit de collectie van, Dimidov.

Méreaux/penning op de stichting/donateur Segonet Aliot

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,91 gram.

Diameter: 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. (Lelie = Rijsel ?).
Datering: 1558

Voorzijde: Binnen een gladde binnencirkel.

De H. Maria, zittende met kind op de linker arm.

Ter weerszijden van de heilige,

de gesplitste waardebepaling van 8 / D(enier)

De letter D in gotische lettertype.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

(lelie) ORA PRO POPVLO SA'CTA MARIA

Wat wil zeggen:

Heilige Maria, bid voor het volk.

Keerzijde: Binnen een gladde binnencirkel.

De gotische cijfers 1558

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

(lelie) EX FV'DATIONE . D . N .SEGO'ET ALIOP

Wat wil zeggen:

Uit de stichting van onze heer Segonet Aliot

Obituaire méreaux/penning, rechtgevend op 8 denieren ter gelegenheid van de jaarmis van de stichting van de donateur, Segonet Aliot.

Men bidt de Maagd voor de bescherming van de familie en voor het volk van de stad waarvan Segonet waarschijnlijk magistraat was.

Het algemeen aspect van het stuk komt overeen met andere obituaire mereaus uit deze tijd.

De dotatie aan een stichting verzekerde het levensonderhoud van een kapelaan, vermenigvuldigde de mogelijkheid aangeboden door een kerk om zijn eigen zieleheil te bereiken en moedigde algemeen gezien de cultus van heiligen aan.  Heiligen waartoe niet alleen de familie van de donateur, maar ook het geheel der christenen van een parochie of een stad zich konden richten met hun vraag naar ondersteuning.

Obituaire méreaux/penning van 8 denier op Segonet Aliot (1558)

Uit de collectie van, Dimidov.

Méreaux/penning op de stichting/donateur Segonet Aliot

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,50 gram.

Diameter: 25 à 26 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. (Lelie = Rijsel ?).
Datering: 1558

Voorzijde: Binnen een gladde binnencirkel.

De H. Maria, zittende met kind op de linker arm.

Ter weerszijden van de heilige,

de gesplitste waardebepaling van 8 / D(enier)

De letter D in gotische lettertype.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

(lelie) ORA PRO POPVLO SA'CTA MARIA

Wat wil zeggen:

Heilige Maria, bid voor het volk.

Keerzijde: Binnen een gladde binnencirkel.

De gotische cijfers 1558

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

(lelie) EX FV'DATIONE . D . N .SEGO'ET ALIOP

Wat wil zeggen:

Uit de stichting van onze heer Segonet Aliot

St-Pieterskerk, Rijsel 1603

Uit de collectie van, Dimidov.

Méreaux/penning van de Sint-Pieterskerk te Rijsel.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,85 gram.
Afmetingen:  25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Saint-Pierre (Lille) 
Datering: 1603


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Staande St-Pietersleutel, met baard naar links.

Gesplitste letters in gotisch schrift:

S / PTRE (?)

Boven de letters, 16

Vervolg van het jaartal gaat verder op de keerzijde.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Kroon met fleurons.

Tussen de fleurons, de gesplitste eindcijfers van het jaartal 16 / 03

Lit.: Preux nr 5 (1862)

Vermoedelijk is de afgebeelde kroon op de keerzijde, naar model van

een schenking door ene Alix de France, van een buitengewone grootte kroon in zilver en verguld. En werd opgehangen aan de ingang van het koor.

Lit.: Th. Corneille, Dictionnaire universel (T2) Parijs 1708, pag. 485.

Méreaux, Notre-Dame de la Treille 1613

Méreaux, Kathedraal Notre-Dame de la Treille.

Juiste functie van deze penning/méreaux is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 47,65 gram.

Diameter: 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en twee maal drie gladde cirkels.

Het omschift en de datering:

S . AD . CAVSAS . STATVM . INSVLENTIVM . 1613

Centraal op het veld, het wapen van stad Rijsel (Lille)

Geflankeerd met vier wapenschilden.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gekroond borstbeeld van Notre-Dame de la Treille.

Onze Lieve Vrouw van de wijnstok.

In de rechterhand een scepter.

Op de linkerarm het kindje Jezus.

Geplaatst op een houten voetstuk met traliewerk.

Op het voorfront, een wapenschildje.

Herstel van de processies 1852

Gedenkpenning op het herstel van de processies in Rijsel (Lille)

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 22,03 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1852


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een versierde reliekhouder, waarop een Heilige Hostie met stralenkrans.

Omschrift en datering:

GLOIRE / À DIEU ★

        13 JUIN 1852

Ere zij God, 13 juni 1852

Onderaan de voet.

A DE COMTE À LILLE

Voorzijde: Binnen een gladde boord, en gladde cirkel.

In vijf regels:

RÈTABLISSEMENT

         DES

  PROCESSIONS

           À

        LILLE

Herstel van de processies in Rijsel.

Omsloten met een vruchtdragende lauriertakken.

Onderaan, het gekroond stadswapen van Rijsel.

Kamer van Koophandel 1853


Penning Kamer van Koophandel Lille.


Bezoek van de koning aan de beurs in Lille/Rijsel.


Geslagen naar module 5 Centimes.


Materiaal: Brons.
Massa: 5 gram.
Diameter: Ø 25,1 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1853


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

NAPOLEON III EMPEREUR

                 1853

De buste van Napoleon III naar links.

In de halsafsnede de graveur.

                 BARRE
Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE

In het veld, in vijf regels tekst.

               VISITE
                  DE
           LL . MM . II .

                   A

          LA BOURSE______________________________________
Aanstelling van Victor Delannoy als bisschop van Réunion 1872

Gedenkpenning op de aanstelling van Victor Baptiste Paulin Delannoy,

als bisschop van Réunion.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1872


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond en gedeeld wapenschild van Bisschop Delannoy,

en van de Notre Dame de la Treille.

Het wapen zijdelinks versiert met een mijter en kromstaf.

Onder het wapen twee gekruiste lauriertakken.

Boven het wapenschild, een prelatenhoed.

Waaraan ter weerszijden een touw met tien kwastjes.

Kerkelijke heraldiek voor een bisschop.

Boven de hoed een banderol met het devies van Delannoy.

HÆC EST SPES NOSTRA

Dit is onze hoop.

Omschrift:

SACRE DE MGR. VICTOR DELANNOY EVEQUE DE ST. DENIS (BOURBON)

                        ✠ LILLE 12 OCTBRE. 1872 ✠ 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond borstbeeld van de zittende Notre-Dame de la Treille.

In de rechterhand een scepter.

Op de linkerarm het gekroond kindje Jezus.

Geplaatst op een houten voetstuk met traliewerk.

Op het voorfront, een wapenschild.

Onder het voetstuk, in twee regels:

     FAC SIBILT

A. DECOMTE A LILLE

Omschrift:

A NOTRE DAME DE LA TREILLE PATRONNE DE LILLE

Mgr. Victor Delannoy (°21 juni 1824 † 7 augustus 1905) was student aan het Collége du Sacré-Coeur in Tourcoing, werd in 1849 priester gewijd. Was Vicaris van St-Catherina in Rijsel en pastoor-deken van St-André en vervolgens kapelaan van de troepen van de Citadel van Lille.Hij werd tot 3de bisschop benoemd van Réunion op 10 februari 1872 en ingewijd op 12 oktober door kardinaal Florian Desprez. Hij blijft aan het hoofd van het bisdom tot oktober 1876, en word bisschop van het bisdom Airé en Dax tot aan zijn overlijden.