Penning op aartsbisschop Jozef Clemens van Beieren 1707

Uit de collectie van, Jakob Vandenberghe.

Penning op aartsbisschop en keurvorst van Keulen,

Jozef Clemens van Beieren 1688-1723

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.
Afmetingen: Ø  29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: z.j. 1707


Voorzijde: Binnen een cirkel..

Gelegen op een bekleede tafel met kussen.

Het atribuut van de keurvorst van Keulen.

Gekruiste kromstaf en kruisstaf.

Een rechtopstaande bisschopsmijter,

waarboven een duif neerdaald in een stralenkrans.

En de "Heilige Geest" voorstelt.

Omschrift:

VENDI DATOR MUNERUM

Ik kwam in uitstraling.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,

onderaan gesloten met een lint.

in vier regels:

CONSECRATIO

  CLEMENTIS

ARCHIEPISCOPI 

 COLONIENSIS

De consecratie van Clement, aartsbisschop van Keulen.

Lit.: J.Hilton, Chronograms, 500 and more in number excerpted out of various authors and collected at many places. pag 62. Van Hende, nr.455. 

Brood-penning, Rijsel 1627

Uit de collectie, Dimidov. 


Obituary-penning stad Rijsel (Frankrijk)


Méreau voor bedeling van brood.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 6,26 gram.
Afmetingen: 18 mm x 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: 1627


Voorzijde: Binnen een ruitvorm.

De rand glad omboord.

In drie regels tekst:

    . C .

   DAVID 

    . P .

P = Pain 

Keerzijde: Binnen een ruitvorm.

De rand glad omboord.

Het jaartal op een gesicileerd veld.

                      .

                  1627

                     .

Onder en boven het jaartal een bolletje.

Lit.: Preux, Souvenirs de la Flandre-Wallonne,

Recherches Historiques, 1862 tôme 2, méreaux 4 & 5.

( Voor Nr° 4 worden de méreaux met de letter C 

bovenaan niet in het artikel/boek/pagina vermeld.)

De obituary-penningen, de mereaux en de bractaten, ten opzichte van de charitatieve stichtingen van de stad Lille, vormen een verzameling dat minder bestudeerd is en daardoor minder bekend is. Op enkele uitzonderingen na is het enige dat bekend is, de stukken waarvan de heer Vanhende een lange serie en meer dan twintig verschillende exemplaren heeft aangegeven, deze penningen werden uitgedeeld bij begrafenisceremoniën, jubilea, hulp aan armen bij hun bevalling, hetzij in zilver, hetzij meestal in natura, meestal bestond deze uit broodbedeling Het is zeldzaam dat de namen gekend van de families die schenkingen deden ter herdenking van een van hun overleden familieleden. Sinds het verschijnen van Numismatic Lille zijn er verschillende andere penningen voor hetzelfde doel gevonden. Alle penningen zijn rechthoekig, 0,017 per zijde, en bestaan ​​uit een gegoten legering van lood en tin. Ze dragen op de keerzijde de datum in een diadelonium en voor sommige 1625, voor anderen 1627. De voorzijde draagt ​​in drie regels de volgende legenden: 1 ° .A. GOLIA .T. 2 ° .B. DAVID .P. 3 ° .D. DAVID .P. 4 ° .E. DAVID .P. 

Gildepenning, "Droogscheerders".

Uit de collectie van, Dimidov.

Vierkante gildepenning/lood van droogscheerders (?)

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,45 gram.

Afmetingen: 16 mm. x 16 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Rijsel ?).
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een vierkante boord,

een openstaande schaar met brede bladen/messen.

 

Keerzijde: Binnen een vierkante boord,

Fleur de lis.

 

Obituaire penning BV 1 Patâr.

Uit de collectie, © Bert Willemsen (Muntmarkt.nl)

Obituary penning/méreau.

Materiaal: Brons.

Massa: 12,96 gram.
Afmetingen: Ø  28,89 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Rijsel (Lille)
Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw begin 19de eeuw.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een familiewapenschild in een cartouche.

Een klimmende leeuw naar links.

In de rechterpoot een bladertak.

Tussen de achterpoten een bladertak.

Ter weerszijden van het wapen, de hoofdletters.

                      B  /  V

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De waardebepaling in drie regels.

                  I

                PAT

                 ÂR.

Obituaire méreau/penning op Segonet Aliot (1558)


Uit de collectie van, Dimidov.


Obituaire méreau/penning op de stichting

van Segonet Aliot.


De juiste functie/aanmaakplaats van deze

méreau/penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,91 gram.

Diameter: 26 mm.
Aanmaakplaats:  Rijsel.

Muntteken: Lelie.
Datering: 1558


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel.

De tronende H. Maria, met kindje Jezus

op de linker arm.

Aan weerszijden van de H. Maria,

de gesplitste waardebepaling:

                  8  /  𝖉

              Acht denier

Omschrift:

⚜ ORA PRO POPVLO SA'CTA MARIA

        Heilige Maria, bid voor het volk.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel.

In het veld, het jaartal:

              I558

Omschrift:

⚜ EX FV'DATIONE . D . N .SEGO'ET ALIOP

   Uit de stichting van de heer Segonet Aliot.
Obituaire méreaux/penning, rechtgevend op 8 denieren ter gelegenheid van de jaarmis van de stichting van uit de stichting van Segonet Aliot.

Men bidt de H. Maagd Maria voor de bescherming van de familie en voor het volk van de stad waarvan Segonet waarschijnlijk magistraat was.

Het algemeen aspect van het stuk komt overeen met andere obituaire mereaus uit deze tijd.

De dotatie aan een stichting verzekerde het levensonderhoud van een kapelaan, vermenigvuldigde de mogelijkheid aangeboden door een kerk om zijn eigen zieleheil te bereiken en moedigde algemeen gezien de cultus van heiligen aan. Heiligen waartoe niet alleen de familie van de donateur, maar ook het geheel der christenen van een parochie of een stad zich konden richten met hun vraag naar ondersteuning.


____________________________________________

St-Pieterskerk, Rijsel 1603


Uit de collectie van, Dimidov.


Méreau/penning Sint-Pieterskerk te Rijsel.


De juiste functie van deze penning is onbekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 10,85 gram.
Diameter: Ø 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Eglise Saint-Pierre (Lille)
Datering: 1603


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een staande sleutel met baard naar links.

Aan weerszijden van de sleutel,de gotische letters:

                      𝖘  / 𝖕𝖗𝖎

                          Saint-Pierre

Rechts naast de sleutel de cijfers I6

Vervolg van het jaartal op de keerzijde.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een kroon met fleurons.

Tussen de fleurons van de kroon,

de gesplitste eindcijfers van het jaartal (16) 03


Lit.: Preux nr 5 (1862)

Vermoedelijk is de afgebeelde kroon op de keerzijde,

naar model van een schenking door Alix de France,

van een buitengewone grootte kroon in zilver en

verguld. En werd opgehangen aan de ingang van het

koor.

Th. Corneille, Dictionnaire universel (T2) Parijs 1708,

pag. 485.

Foutief vermeld bij Minard-Van Hoorebeke pag. 195

nr. 337 als  Kerkzangerspenning Sint-Pieterskerk

Leuven.


________________________________________________


Méreaux, Notre-Dame de la Treille 1613

Méreaux, Kathedraal Notre-Dame de la Treille.

Juiste functie van deze penning/méreaux is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 47,65 gram.

Diameter: 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1613


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en twee maal drie gladde cirkels.

Het omschift en de datering:

S . AD . CAVSAS . STATVM . INSVLENTIVM . 1613

Centraal op het veld, het wapen van stad Rijsel (Lille)

Geflankeerd met vier wapenschilden.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gekroond borstbeeld van Notre-Dame de la Treille.

Onze Lieve Vrouw van de wijnstok.

In de rechterhand een scepter.

Op de linkerarm het kindje Jezus.

Geplaatst op een houten voetstuk met traliewerk.

Op het voorfront, een wapenschildje.

Herstel van de processies 1852

Gedenkpenning op het herstel van de processies in Rijsel (Lille)

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 22,03 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1852


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een versierde reliekhouder, waarop een Heilige Hostie met stralenkrans.

Omschrift en datering:

GLOIRE / À DIEU ★

        13 JUIN 1852

Ere zij God, 13 juni 1852

Onderaan de voet.

A DE COMTE À LILLE

Voorzijde: Binnen een gladde boord, en gladde cirkel.

In vijf regels:

RÈTABLISSEMENT

         DES

  PROCESSIONS

           À

        LILLE

Herstel van de processies in Rijsel.

Omsloten met een vruchtdragende lauriertakken.

Onderaan, het gekroond stadswapen van Rijsel.

Kamer van Koophandel 1853


Penning Kamer van Koophandel Lille.


Bezoek van de koning aan de beurs in Lille/Rijsel.


Geslagen naar module 5 Centimes.


Materiaal: Brons.
Massa: 5 gram.
Diameter: Ø 25,1 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1853


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

NAPOLEON III EMPEREUR

                 1853

De buste van Napoleon III naar links.

In de halsafsnede de graveur.

                 BARRE
Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE

In het veld, in vijf regels tekst.

               VISITE
                  DE
           LL . MM . II .

                   A

          LA BOURSE______________________________________
Gedenkpenning op de aanstelling van Victor Baptiste Paulin Delannoy,

als bisschop van Réunion.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Lille (Rijsel).

Datering: 1872


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond en gedeeld wapenschild van Bisschop Delannoy,

en van de Notre Dame de la Treille.

Het wapen zijdelinks versiert met een mijter en kromstaf.

Onder het wapen twee gekruiste lauriertakken.

Boven het wapenschild, een prelatenhoed.

Waaraan ter weerszijden een touw met tien kwastjes.

Kerkelijke heraldiek voor een bisschop.

Boven de hoed een banderol met het devies van Delannoy.

HÆC EST SPES NOSTRA

Dit is onze hoop.

Omschrift:

SACRE DE MGR. VICTOR DELANNOY EVEQUE DE ST. DENIS (BOURBON)

                        ✠ LILLE 12 OCTBRE. 1872 ✠ 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond borstbeeld van de zittende Notre-Dame de la Treille.

In de rechterhand een scepter.

Op de linkerarm het gekroond kindje Jezus.

Geplaatst op een houten voetstuk met traliewerk.

Op het voorfront, een wapenschild.

Onder het voetstuk, in twee regels:

     FAC SIBILT

A. DECOMTE A LILLE

Omschrift:

A NOTRE DAME DE LA TREILLE PATRONNE DE LILLE

Mgr. Victor Delannoy (°21 juni 1824 † 7 augustus 1905) was student aan het Collége du Sacré-Coeur in Tourcoing, werd in 1849 priester gewijd. Was Vicaris van St-Catherina in Rijsel en pastoor-deken van St-André en vervolgens kapelaan van de troepen van de Citadel van Lille.Hij werd tot 3de bisschop benoemd van Réunion op 10 februari 1872 en ingewijd op 12 oktober door kardinaal Florian Desprez. Hij blijft aan het hoofd van het bisdom tot oktober 1876, en word bisschop van het bisdom Airé en Dax tot aan zijn overlijden.