Keerzijde: Blanco.

Verhoging voor draagspeld (?)

Lit.: Plowman's,  Coins-of-Panama.Com Numismàtica de Panamà VN-2.152.

Penning op "Weigering Jan Uytenbogaard " 1619

Deel deze pagina

Keerzijde: Binnen dubbele geparelde cirkels.

Het opschrift:

x QVIA x ME x VESTIGIA x TERRENT x I (lelie) W

Wat wil zeggen: Omdat mij de voetstappen afschrikken.

De letters I / W staat voor de graveur/ontwerper Iohan Wijntgens.

Centraal een liggende leeuw voor zijn hol.

Restanten en beenderresten aan de voorpoten.

Voor de beenderen, de voetsporen van de leeuw.

Op de voorgrond, loopt de vos uitdagend naar rechts.

Lit.: Gerard van Loon Histoire metallique des XVII provinces des Pay-Bas II pag. 111-112; Britisch Museum G3,FD.178; Veilingcatalogus, boeken Theodorus Huygens, 2 mei e.v. 1741 pag. 54 nr. 408.

Aan voorzijde allegorie dat wijn beter is dan uitgeperste druif , aan de keerzijde de brutale vos die voor het hol van de leeuw langs loopt.

De remonstrantse predikant Jan Uytenbogaard stond aanvankelijk in hoog aanzien bij prins Maurits en vergezelde hem tijdens militaire expedities.

Ook was hij een boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten-Generaal, die politiek echter tegenover Maurits kwam te staan.

Johan van Oldenbarnevelt werd op last van Maurits, tijdens een politiek proces, wegens landverraad ter dood veroordeeld en op 13 mei 1619 op het Binnenhof te Den Haag onthoofd. Als boezemvriend van Johan van Oldenbarnevelt kwam Jan Uytenbogaard daarmee ongewild in het vijandelijk kamp te zitten tegenover de Oranjes.

Hij vluchtte naar Antwerpen, alwaar hij bescherming genoot van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Uytenbogaard weigerde tijdens zijn proces te verschijnen en hij werd bij afwezigheid veroordeeld.

Al zijn Nederlandse goederen werden verbeurt verklaard. Johan Wijntgens, muntmeester van Gelderland, memoreerde deze gebeurtenis met de vervaardiging van deze penning.

Penning op "Inname van Porto Bello" (1739) type VN-267

Bodemvondst, Paul Callewaert.

Penning op Inname van Porto Bello door admiraal Vernon.

Materiaal: Brons

Massa: 13,78 gram.
Diameter: 37,7 mm.
Aanmaakplaats: Engeland (?)
Datering: Ca. 18e eeuws.


Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Admiraal Vernon ten halve lijve, naar links gewend.
Het gezicht naar voor gekeerd.
Met in de linkerhand een wapenstok.
Omschrift:
THE°BRITISH°GLORY°REVIV°D°BY°ADMIRAL°VERNON.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Zes schepen opgesteld voor de haven van Porto Bello.
Omschrift: 
WHO TOOK PORTO BELLO WITH SIX MEN OF WAR ONLY
In de afsnede:
NOV . 22 . 1739 .

Penning op Admiraal Vernon, "Gevangenneming van Porto Bello" (1739)

Bodemvondst Pieter de Breuk.

Penning op Admiraal Vernon, gevangenneming van Porto Bello in 1739.

Materiaal: Messing/koper.

Massa: 14,9 gram.

Diameter: 39 mm.
Aanmaakplaats: Engeland (Londen ?)
Datering: na 1741


Voorzijde: Binnen een versierde rand.
Drie staande mannen, afgebeeld in volle lengte.
Links, admiraal Chaloner Ogle naar rechts gewend.
Midden, admiraal Edward Vernon, getooid met een hoed.
In de rechterhand een wapenstok.
Rechts, officier Thomas Wentworth naar links gewend.
In de rechterhand een speer.
Tussen de figuren, twee leeuwen-welpjes.
Legende in twee regels in de afsnede:
BRAVE : VERNON : OGLE / & WENTWORTH


Keerzijde: Binnen een kartelrand,
Het omschrift binnen een cirkel.
 
 HE ° TOOK ° PORTO ° BELLO . WITH ° SIX ° SHIPS ° ONLY

Datum in de afsnede:
NOV ° 22 ° 1739
Weergave van de zes opgestelde schepen naar rechts gewend, voor de haven van Porto Bello. 


Lit: National Maritime Museum, Greenwich, London MEC 1092.

Penning op "Overwinning veldslag Chottusitz" 1742

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning op "Pruisische overwinning, slag van Chotusice"

tussen de Pruisische keizer Friedrich en Oostenrijkse keizerin Maria Theresia, prins Kal van Lotring.

Boorgat/nagelgat voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering. afslag op zilveren penning.

Massa: 6,77 gram.

Diameter: 33 mm.
Aanmaakplaats: Tsjechoslowakije.
Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelauwerd borstbeeld naar rechts gewend,

van Friedrich Wilhelm II  (1740-1786)

Staand op een voetstuk, waarin de tekst in vier regels:

FRIDER / BORUSS / INVICT. / R.

Achter het voetstuk, zes regiment-vaandels/vlaggen.

kanonnen, en klein wapentuig.

Boven de buste:

VICTORI PERPETVO

Eeuwigdurende overwinning

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De voorstelling van de veldslag te Chottusitz.

Het oprukkende Pruisische leger, naar links.

Waartussen tal van gesneuvelde Oostenrijkse soldaten.

De lucht, beladen van kanonnenrook.

In de afsnede, in drie regels:

      VICTORIA

AD CHOTTUSITZ

 D. 17.MAII.1742

Overwinning op Chotusice, gedateerd 17 mei 1742

Lit.: Olding 528; Friedensburg & Seger 4257; Marienbg 4719; Forrer III-168; 

Henckel 1462.

Penning op "Overtocht van Scipio naar Afrika" 1743

Uit de collectie, Jacob Vandenberghe.

Penning op de Punische oorlogen "De overtocht van Scipio naar Afrika"

en op "Ontmoeting van Scipio en Hannibal".

Materiaal: Messing.

afslag op zilveren penning.

Massa: Onbekend.

Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Genéve, Zwitserland.

Graveur/ontwerper: Jean Dassier (Goudsmid/graveur 1720-1763)
Datering: z.j. 1743


Voorzijde: Binnen een parelrand.

De oorlogsvloot vertrekkensklaar in de haven van Sicilië. 

De roeiers reeds in positie gezet.

Staande op een oorlogsschip, wuift Scipio vaarwel.

Achter hem, twee priesters aan een altaar.

Die de goden een offer aanbied, voor de veilige oversteek naar Afrika.

Onderaan naast de stormram van het schip,

uitzwaaiende personen op de kade.

In de afsnede, in drie regels:

SCIPION PASSE / EN AFRIQUE / A.R. 542.

Scipio vertrekt naar Afrika gedateerd 212 B.C.

 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

De voorstelling van de historische ontmoeting,

tussen Scipio en Hannibal op de vlakten van Zama.

Achter hen, de klaarstaande legers te paard.

Hannibal probeert te onderhandelen met de Romeinse generaal Scipio.

De Carthagers kregen de keuze " Onvoorwaardelijke overgave van Carthago"

of een gevecht. Hannibal koos voor de strijd.

Volgende dag, werden de Carthagers verlagen door het Romeins leger.

In de afsnede, in drie regels:

ENTREVUE DE SCIPION / ET D'ANNIBAL / A.R. 550.

Ontmoeting tussen Scipio en Hannibal gedateerd 204 B.C.

 

Lit.: Teylers Museum, TMNK 15554.

 

Strooi-penning Keizer Frans I Stefan (1745)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Strooi-penning op de kroning van Frans I tot keizer van het Rooms rijk.

4 oktober 1745 in de Dom van Frankfurt.

Materiaal: Zilver (Ag)

Massa: 3,70 gram.

Diameter: 25,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Frankfurt ?
Datering: 4 oktober 1745

Voorzijde: Binnen een (parel) cirkel

in acht regels, onder de keizerlijke kroon.

        FRANCISCUS

HIER . REX . LOTH . BAR.

    ET . M . HETR . DUX .

            ELECTUS .

    IN . REGEM . ROMAN .

          CORONATUS

        FRANC . 4 . OCT .

                 1745 .

 

Keerzijde: Binnen een (parel) cirkel.

Een altaar, met kussen

waarop een kroon, scepter, zwaard en Rijks-appel.

Boven het altaar, een stralende driehoek.

Waarin de Hebreeuwe letters voor God.

Omschrift:

DEO ET / IM PERIO

 

Lit.: Nederlandsch Gedenkboek of Europische mercurius, volume 56 pag. 211.

 

 

Penning op "Verheffing van de prins tot stadhouder" 1747

Bodemvondst, Anne-Bodine Koopmans.

Penning op de verheffing van de prins van Oranje tot stadhouder.

Boorgat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.
Datering: 1747

Voorzijde: Binnen een brede boord en gladde cirkel.

De prins en prinsses van Oranje, naar rechts gewend. 

Omschrift:

VIV:AT PRINCE EN PRINCESSE VAN ORANIEN STATHOUD:ER VAN HOL:LAND

Keerzijde: Binnen een brede boord en gladde cirkel.

De Hollandse Generaliteits leeuw, binnen een gesloten tuin.

In beide klauwen een speer vasthoudend.

boven op de speer/lans een vrijheidshoed.

Omsloten met het omschrift:

EN ANGENAAME REEGH VAN ONSE STAAT VAN'T ORANGE BLAAD .

In de afsnede het jaartal in Romeinse cijfers:

II MAY . MDCCXLVII .

11 mei 1747


Lit.: G. van Loon, Beschrijving van Nederlandse historie-penningen. 

pag. 224 Pl. XXIII nr.225.

Penning meerderjarigheid Prins Willem V (1766)

Bodemvondst, Rudy de Jong.

Penning op de meerderjarigheid van Willem V, Prins van Oranje en Nassau.

Erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. (1751-1795)

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Brons.
Massa: 6 gram.
Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Engeland.
Datering: z.j. 1766


Voorzijde: Binnen een versierde boord.
Het omschrift: 

WILLIAM YE 5 BETERUS GEBOOREN . YE 8 MAART 1748 TS HAGE .

Willem Batavus de vijfde, geboren 's-Gravenhage op 18 maart 1748

De buste van de jonge Prins Willem V naar links gewend.

Gekleed in uniform, beladen met het ordelint.

En de ridderorde van de Kousenband.

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In tien regels:

           . PRINS .

        VAN ORANIC .
   ERISSTADHOUDER

  CAPTYN ADM'ERAAL

 & GENERAAL VAN DE . 

VERCENIGDE . NEDER -

. LANDE . RIDDER VAN .

  . DE KOUSEBAND X

     XX . ANNO 1748

          8 MAART

Prins van Oranje en erfstadhouder, kapitein admiraal en generaal van de Verenigde Nederlanden, ridder van de orde van de Kousenband, Anno 8 maart 1748


Lit.: Gerard van Loon, Beschrijving van Nederlandse historie-penningen. 

pag. 427 Pl. XXXV.

Penning op "Inhuldiging Willem V" (1766)

Penning op "De weigering van Jan Uytenbogaard,  remonstrants predikant om voor de Synode van Dordrecht te verschijnen".

Sterk verweerd door erosie.

Materiaal: Tin. (Bestaat ook in zilveren afslag)
Massa: Onbekend.
Diameter: 59 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Gelderland).

Graveur/ontwerper: Johan Wijtgens.
Datering: 1619


Voorzijde: Binnen dubbele geparelde cirkels.
Het omschrift: 

x EST x A x PRESSURA x LARGIOR x ET x MELIOR x 16 (lelie) 19

Wat wil zeggen: Het is na de verdrukking overvloediger en beter.

Een hand met een rijkelijke druiventros, komende uit Jehovah-wolken.

In de wolken, binnen een stralenkrans het Hebreeuws voor Jehovah.

Links een wijnpers waaruit overvloedig geperst sap, naar een kuip loopt.

Rechts zicht op de heuvels en wijngaard.

Aanstelling Willem IV als stadhouder 1747


Penning op de aanstelling van de prins van Oranje tot stadhouder van

Holland.


Pengat voor ophanging/lint.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.
Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 41,5 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1774


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De prins van Oranje, gezeten op een paard naar links.

In de rechterhand, een bevelhebbers- of Generaals-staf.

Omschrift:

 WIL. CAR. HEN. FRIZO. PRINS VAN ORANIEN & NASSAU. 

In de afsnede, de datering:

         MAY·3·1774.

Willem Carel Hendrik Frizo, prins van Oranje en Nassau, 3 mei 1774.


Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In het veld, het wapen van de Verenigde Zeven Provinciën.

Omsloten met zeven gekroonde wapenschilden van de provinciën, 

samengehouden met een lint.

Omschrift:

STADHOUDER ADMIRAAL & KAPITEYN. GENERAAL. VAN 

                                        7 PROVINTIEN.

Stadhouder, admiraal en kapitein-generaal van de zeven provincie's

van Holland.


Lit.: G. van Loon I, Beschrijving van Nederlandse historie-penningen.

pag. 235 Pl. XXIV.


___________________________________________________Penning op de verkiezing van de prins tot stadhouder van Holland

Penning op de verkiezing van 3 mei 1774 van de prins tot stadhouder van Holland.

Frizo Prins van Oranje en Nassau

Materiaal: Messing.
Massa: Onbekend.
Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: Amsterdam.
Datering: 1774


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De prins van Oranje, gezeten op een naar rechts lopend paard.

Het paard getooit, met een dekkleed.
De geharnaste prins, met driepunts-hoed.

In de rechterhand, een bevelhebbers- of Generaals-staf.

Omschrift:

 WIL. CAR. HEN. FRIZO. PRINS VAN ORANIEN EN NASSAU. 3 MAY. 1774.

Voluit: Willem Carel Hendrik Frizo, prins van Oranje en Nassau 3 mei 1774.


Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Het versiert wapenschild.

Met op het veld een naar links staande Hollandse leeuw.

Waaronder een banderol met de tekst:

CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT

Wat wil zeggen: Door eendracht, worden kleine zaken groot.

Omschrift:

❀ STADHOUDER. ADML. & KAPN. GENERAAL. VAN 7 PROVINTIEN.

Voluit: Stadhouder, admiraal en kapitein-generaal van de zeven provincie's van Holland.


Lit.: G. van Loon, Beschrijving van Nederlandse historie-penningen. 

pag. 231 Pl. XXIII. 

 

Bodemvondst, Paul Callewaert.

Gefragmenteerde penning op,

Inhuldiging van prins Willem V als stadhouder.

Materiaal: Messing.
Massa: 4,05 gram. Bij uitgifte 9,8 gram.
Diameter: 33 mm.

Aanmaakplaats: (Vermoedelijk Engeland)
Datering: 1766.


Voorzijde: Binnen een versierde buitenrand.
Naar links gewend borstbeeld van Willem V.
Het haar in een staartje.
Getooid met een ordelint, die schuin over de borst loopt.
Op de borst, de ster van de "Orde van de Kouseband".
Omschrift:
WILLIAM YE BETERUS GEBOOREN YE 8 MAART 1748 TS HAGE.


Keerzijde: Binnen een versierde buitenrand.
Tekst in tien regels.
.PRINS. / VAN ORANIC. / ERISSTADHOUDER / CAPTYN ADMERAAL / & GENERAAL VAN DE / VERCENIGDEN NEDER- / LANDE RIDDER VAN / DE KOUSEBAND. § / § § ANNO 1748 / 8 MAART.


Lit: G. van Loon 384; Teyler Museum TMNK 02090.

Penning op "Burgemeester J.J. Berrouette" (1783)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning op het burgemeesterschap van Jean-Jacques Berrouette, als burgemeester van Nantes in de periode 1782-1783.

Materiaal: Zilver (Ag)

Diameter: 29,3 mm.
Massa: 6,93 gram.
Aanmaakplaats: z.pl. Nantes (?)
Datering: 1783.

Voorzijde: Binnen een streepjesboord en gekartelde rand.

Een geparelde kroon, boven het wapenschild van de familie Berrouette.

Gelegen op een schildhouder, en bovenaan versiert met bloemen.

De schildhouder steunende rechts op een neerzittende leeuw.

Rechts vasthoudende, door een staande leeuw.

Omschrift:

IN TE DOMINE SPERAVI

Jaartallen in de afsnede:

1782 = 1783

 

Keerzijde: Binnen een streepjesboord en gekartelde rand.

Een muurkroon, boven het wapenschild van de stad Nantes.

Gelegen op een schildhouder, omsloten door een touw.

Die onder het wapen is geknoopt.

Omschrift:

DE LA MAIRIE DE / M . BERROUETTE.

 

Lit.: F.8932-Corre.471 pag. 75 plaat XIII nr.48 

Penning op het feest van de Federatie (1792)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Federatie-penning.(Type 2)

Materiaal: Brons.

Massa: 25,95 gram. bij uitgifte 27 gram.

Diameter: 39,6 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1792
Medailleur: Augustin Dupré.


Voorzijde: Binnen een parelrand, een ovalen cartouche.
Scene van de eed, op het feest van de Federatie.
Boven het tafereel: PACTE FEDERATIF
In de afsnede: 14 JUILLET. / 1790
Omschrift:
VIVRE LIBRES / OU MOURIR.


Keerzijde: Binnen een parelrand, en omschrift:
MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS. 1792
Centraal in negen regels:
MEDAILLE / DE CONFIANCE / DE CINQ-SOLS / REMBOURSABLE / EN ASSIGNATS / DE 50*. ET /
AU DESSUS. /-/ L'AN IV. DE LA / LIBERTE


Lit: Krause & Mishler KM# Tn31

Penning op het feest van de Federatie (1792) zonder T.

Uit de collectie, Eric Aerts.

Federatie-penning.(Type 2)

Zonder letter "T" in het randschrift (DEPARTEMENS) 

Materiaal: Brons.

Massa: 31,60 gram.

Diameter: 39,5 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.
Datering: 1792
Medailleur: Augustin Dupré.


Voorzijde: Binnen een parelrand, een ovalen cartouche.
Scene van de eed, op het feest van de Federatie.
Boven het tafereel: PACTE FEDERATIF
In de afsnede: 14 JUILLET. / 1790
Omschrift:
VIVRE LIBRES / OU MOURIR.


Keerzijde: Binnen een parelrand, en omschrift:
MONNERON FRERES NEGOCIANS A PARIS. 1792
Centraal in negen regels:
MEDAILLE / DE CONFIANCE / DE CINQ-SOLS / REMBOURSABLE / EN ASSIGNATS / DE 50*. ET / 
AU DESSUS. /-/ L'AN IV. DE LA / LIBERTE

 

Randopschrift: 

DEPARTEMENS DE PARIS RHONE ET LOIRE DU GARD


Lit.: Krause & Mishler KM# Tn31.

Penning op executie Lodewijk XVI 1793 (EX L 01)

Bodemvondst, Jacob Vandenberghe.

Penning/medaille op de onthoofding van Lodewijk XVI als koning van Frankrijk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend

Diameter: 40,49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Nederland.
Vervaardiger: CIM
Datering: 1793


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Het omschrift:

(Lelie) DER DOOD VON LUDWIG XVI KONIG VON FRANKREICH

De dood van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk.

Centraal, op het veld.

Het portret van Lodewijk XVI naar links gewend.

In de halsafsnede, de initialen van de vervaardiger/graveur

C.I.M.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een detail-zicht op de onthoofding van de Franse koning.

Centraal op het schavot, de guillotine die haar werk heeft uitgevoerd.

De op de buik liggende koning, aan de handen gebonden op de rug.

Naast de guillotine, een rieten mand voor de opvanging van het hoofd.

Links een soldaat in uniform, met de hoed in beide handen.

Iets naar voor gebogen, als respekt voor zijn overleden vorst.

Naast hem, de bediener van de valbijl.

Rechts, een geuniformeerde Franse soldaat, 

die het afgehouwen hoofd van de koning laat zien aan de bevolking.

In de afsnede, het jaartal 17 V 93

 

Lit.: Histoire Numismatique de la Révolution Française (1826) nr. 466 pl. 45.

 

Op 21 januari 1793 wordt de Franse koning Lodewijk XVI in Parijs onthoofd op de guillotine.

Met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 was de Franse Revolutie uitgebroken, en werd in 1791 de Franse koning gevangen gezet.

Met de dood van Lodewijk XVI , kwam er een einde aan het absolutische Ancien Régime.

 

 

Penning op executie Lodewijk XVI 1793 (EX L 02)

Bodemvondst, Tim Kauling.

Penning/medaille op de onthoofding van Lodewijk XVI als koning van Frankrijk.

Materiaal: Lood.

Massa: 27,66 gram

Diameter: 44 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Nederland.
Vervaardiger: CIM
Datering: 1793


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Het omschrift:

(Lelie) DER DOOD VON LUDWIG XVI KONIG VON FRANKREICH

De dood van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk.

Centraal, op het veld.

Het portret van Lodewijk XVI naar links gewend.

In de halsafsnede, de initialen van de vervaardiger/graveur

C.I.M.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een detail-zicht op de onthoofding van de Franse koning.

Centraal op het schavot, de guillotine die haar werk heeft uitgevoerd.

De op de buik liggende koning, aan de handen gebonden op de rug.

Naast de guillotine, een rieten mand voor de opvanging van het hoofd.

Links een soldaat in uniform, met de hoed in beide handen.

Iets naar voor gebogen, als respekt voor zijn overleden vorst.

Naast hem, de bediener van de valbijl.

Rechts, een geuniformeerde Franse soldaat, 

die het afgehouwen hoofd van de koning laat zien aan de bevolking.

In de afsnede, het jaartal 17 V 93

 

Lit.: Histoire Numismatique de la Révolution Française (1826) nr. 466 pl. 45.

 

Op 21 januari 1793 wordt de Franse koning Lodewijk XVI in Parijs onthoofd op de guillotine. 

Met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 was de Franse Revolutie uitgebroken, en werd in 1791 de Franse koning gevangen gezet. 

Met de dood van Lodewijk XVI , kwam er een einde aan het absolutische Ancien Régime.

 

 

Penning op executie Lodewijk XVI 1793 (EX L 03)

Bodemvondst, Bert Bosma.

Penning/medaille op de onthoofding van Lodewijk XVI als koning van Frankrijk.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Nederland.
Vervaardiger: CIM
Datering: 1793


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Het omschrift:

(Lelie) DER DOOD VON LUDWIG XVI KONIG VON FRANKREICH

De dood van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk.

Centraal, op het veld.

Het portret van Lodewijk XVI naar links gewend.

In de halsafsnede, de initialen van de vervaardiger/graveur

C.I.M.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Een detail-zicht op de onthoofding van de Franse koning.

Centraal op het schavot, de guillotine die haar werk heeft uitgevoerd.

De op de buik liggende koning, aan de handen gebonden op de rug.

Naast de guillotine, een rieten mand voor de opvanging van het hoofd.

Links een soldaat in uniform, met de hoed in beide handen.

Iets naar voor gebogen, als respekt voor zijn overleden vorst.

Naast hem, de bediener van de valbijl.

Rechts, een geuniformeerde Franse soldaat, 

die het afgehouwen hoofd van de koning laat zien aan de bevolking.

In de afsnede, het jaartal 17 V 93

 

Lit.: Histoire Numismatique de la Révolution Française (1826) nr. 466 pl. 45.

 

Op 21 januari 1793 wordt de Franse koning Lodewijk XVI in Parijs onthoofd op de guillotine. 

Met de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 was de Franse Revolutie uitgebroken, en werd in 1791 de Franse koning gevangen gezet. 

Met de dood van Lodewijk XVI , kwam er een einde aan het absolutische Ancien Régime.

 

 

Penning op Piet Heyn. (19e eeuw)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Historie-penning  op de (WIC)West Indische Compagnie/Piet Heyn.

Materiaal: Lood/tin legering.Massa: 53,08 gram.

Diameter: 51 mm.
Medailleur: P. Abeel (?)
Aanmaakplaats: z.pl. Nederland.
Datering: z.j. Ca. 1800-1900


Voorzijde: Binnen een opstaande cirkelboord.
Admiraal Piet Heyn ten halve lijve, in vol ornaat.
Met geplooide kraag, en omhangen met een gouden ereketting.
(verdienste van de overwinning op de Spaanse zilvervloot)
Omschrift:
AFBEELDINGE V VERMAERDEN HELT PIETER PIETERZ HEYN.


Keerzijde: Binnen een opstaande cirkelboord.
Binnen de middelste cirkel, het admiraalsschip tussen andere schepen voor de Vlaamse kust.
Rondom negen schildjes, die de negen schepen symboliseren op de namen van Piet Heyns vloot.
De verbeelding toont de zeeslag van 1629 met de Duinkerkse kapers.


Lit: Museum Rotterdam 40797.

Penning " Bezoek aan het keizerlijke munthuis te Parijs" 1810

Uit de collectie, Jakob Vandenberghe .

Bezoekpenning op "Het koninklijk bezoek aan de Keizerlijke munthuis van Parijs"

Maximiliaan I Jozef koning van Beieren en koningin Augusta Wilhelmina van Hessen-Darmstadt.

Materiaal: Brons (Bestaat ook een zilveren afslag)

Massa: 9,48 gram bij uitgifte. 

Diameter: 28,03 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.
Graveur: Tiolier.
Datering: 1810.


Voorzijde: Binnen een parelrand.
Het gekroond wapenschild van de vorsten van Beieren.

Vastgehouden, door twee staande, gekroonde leeuwen.

Omschrift:

MAXIMILIEN JOSEPH.

Rechts de graveur/ontwerper: Tiolier

 

Keerzijde: Binnen een parelrand.

In zeven regels:

          L.L.M.M.

 LE ROI ET LA REINE 
       DE BAVIERE
VISITENT LA MONNAIE
 IMPERIALE DE PARIS
       LE 3 FEVRIER
             1810.

 

Lit.: Trésor De numismatique et de glyptique (1840) pag 82 nr.2; VG.2289; Maz. 636 b.