Penning "Kromstaf/palmtak".

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning Bisschop/martelaar.

Licht gefragmenteerd, aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 1,08 gram.

Diameter: 21 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. 2e helft 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een cirkel,

twee gotische vensters.
Links, een kromstaf, naar links gewend.

Rechts, een palmtak naar rechts.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencikel.

Gelegen op een parelcirkel, een lang gelelied kruis.

In de kwartieren telkens, een ringetje.

In de randen, telkens twee klavertjes.

 

Penning "Kromstaf/palmtak".

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning Bisschop/martelaar.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 0,91 gram.

Diameter: 21 mm. x 23 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. 2e helft 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een cirkel,

twee gotische vensters.
Links, een kromstaf, naar links gewend.

Rechts, een palmtak naar rechts.


Keerzijde: Binnen een gladde buitencikel.

De Romeinse cijfers .II.II.

Voor waardebepaling vier (Denier ?)

 

Penning Maria/3 denier

Bodemvondst, Luc Wijnants.

Penning Maria twv drie Denier.

De juiste functie/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 5,3 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

De gotische letter M

Ter weerszijden van de letter M, telkens een punt/bolletje.

Tussen de benen van de M, de gotische letter A

De letter Λ zonder tussenstreepje.

Boven de letter M, een verkleiningsteken.

Wat wil zeggen: Maria.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

De gotische letters III

twv Drie deniers (?)

Boven de III een krulmotief.

Ter weerszijden telkens drie punten/bolletjes.

Mogelijks te linken aan de Abdij van Herkenrode, het klooster van Cisterciënzerinnen.

"des nobles dames de l'ordre de Cîteaux du comté de Looz".

(adellijke dames van de orde van Cîteaux van het graafschap Loon)

Penning "Monogram". (1574)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning met monogram AR.

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,30 gram.

Diameter: 19,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1574

Voorzijde: Binnen een parelcirkel,

Monogram met de letters A.R

Boven de letters, de waardebepaling (?) in Romeinse cijfers . VIII .

Onder het monogram, het jaartal 1574

Keerzijde: Blanco. 

Penning verwerkt naar snorrebot.

Bodemvondst Hans Bostelaar.

De juiste functie/datering/plaats is voor deze penning onbekend.

Penning werd verwerkt naar snorrebot.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram.

Diameter: 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. midden 16e eeuw.


Voorzijde: Diagonaal geplaatst wapenschild.

Verdeeld in diverse kwartieren.


Keerzijde: De twee versierde letters M boven elkaar (?)


Het snorrebot (hor, bromhout of snorhout) vindt zijn oorsprong ver terug in de tijd.

De eerste snorrebotten dateren uit het laat-paleolithicumen zijn van been (bot) gemaakt.

Vandaar komt ook de naam ‘snorrebot’ vandaan.

Een zeldzaam mesolithisch exemplaar (7500 jaar oud) van een zoemsteen of slingersteen is in Tilburg gevonden en is van de steensoort lydiet gemaakt.

Oorspronkelijk werd het snorrebot van één van de middenvoetbeentjes van een varken gemaakt.

Dit kwam vrij bij de slacht en werd uitgekookt.

Het enige dat nog gedaan moest worden was hier en daar wat bijschaven en in het midden 1 of 2 gaatjes boren.

Door dit gat werd een touw tot een lus geknoopt.

Als je de uiteinden van het touw vastpakt en het botje met het touw

tussen de handen rondslingert, wordt het touwtje opgewonden.

Door er dan aan te trekken (harmonicabeweging), draait het touwtje af.

Door de luchtwervelingen ging het plaatje om zijn as

tollen waarbij een zoemend of snorrend geluid ontstaat.

Men kon ook hetzelfde effect bekomen door het bot te laten rondslingeren .

Deze manier wordt nog in Australië door de Aboriginals gebruikt (bullroaring).

Een snorrebotje kon ook van hout of metaal worden vervaardigd.

Snorrebotjes met kartelmotief aan de uiteinden zoemden het hardst.

Meestal werden oude en niet meer gangbare munten ervoor gebruikt (ook de

loden variant komt vaak voor).

Deze vorm wordt ook het vaakst als bodemvondst gevonden.

Tevens zijn deze van 2 gaten voorzien.

Elke snorrebot heeft een eigen klank, die wordt bepaald door het soort materiaal,

de vorm, de inkepingen, alsook de rotatiesnelheid.

Bron: Gezocht en gevonden 14.2.

Penning type "Klok".(KL 16/01)

Bodemvondst, Rik Bracke.

Penning met klok/bel.

Gefragmenteerd aan de rand, vertoont barsten.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 1,5 gram.

Diameter: 15,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een klok, centraal een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een breed gevoet kruis.

Centraal een (passer) punt.


Lit.: A. Forgeais pag. 149.

Penning type "Klok". (KL 16/02)

Bodemvondst, Jimmy Deschrijvere.

Penning type klok.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 9,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een gladde klok/bel,

met draagoog en klepel.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, zonder arcering.

Een glad kruis.

In de kwartieren, afwisselend een bolletje en ringetje.

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: A. Forgeais pag. 149.

Penning "kruisje".

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning met kruisje.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Licht geframenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,28 gram.

Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Klein glad kruisje.

Vergezeld met tal van punten/bolletjes.

Keerzijde:  Binnen een gladde cirkel.

Niet nader toe te schrijven, voorstelling.

 

Penning type "Kruis op voet" (KRV 16/01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning met Kruis op voet.

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7 gram.

Diameter: 23 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 15e à 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde rand.
Breed-armig kruis op voet.

(Links van het kruis, een letter ?)


Keerzijde: Binnen een gladde rand.
Een gotische letter (?)

Penning, type "Kruis op voet" (KRV 16/02)

Bodemvondst, Joery Tackaert.

Enkelzijdige kerkelijke (?) penning/méreaux.

De juiste functie/datering/plaats van dit type is onbekend. 

Lichte schade, door opgraving.

Materiaal: Lood.

Massa: 7,23 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550

Voorzijde: Centraal op het veld.

Glad Latijns kruis (op voet ?).

Omsloten met een stralenkrans.

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Kruisdood van Christus"

Bodemvondst, David.

Penning met kruisdood van Christus/passiewerktuigen.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Geen sporen van draagoogje.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 18 gram.

Diameter: 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw, begin 16e eeuw.


Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels.

Een gekruisigde Christus.

Het onderste en bovenste deel van het kruis raken de cirkel.

Links en rechts, naast het kruis krassen of letters ?

 

Keerzijde:  Binnen twee gladde cirkels.

De passie-werktuigen (Arma Christi),

die behoren bij de lijdensweg van Jezus Christus.

Ladder, azijnspons-stok, kruis lans, speer en gesel.

Onder het kruis, de geselblok.

Penning Queen Elisabeth I. (QE 01)

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning/ token Elisabeth I.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,46 gram.

Diameter: Ø  20 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.(UK)
Datering: z.j. Ca. 1558-1603


Voorzijde: Gekroonde Engelse roos.

Omschrift:

GOD SAVE THE QVENE

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Lit.: North 2062; Mitchiner 4738ff.

North (1975-140) merkt op dat dergelijke stukken waarschijnlijk medaillons waren in plaats van tokens, omdat sommige lijken betrekking te hebben op Mary, Queen of Scots.

North dateert deze tokens tot Ca. 1574.

Mitchiner dateert deze op Ca. 1590-1603. 

Penning Queen Elisabeth I. (QE 02)

Uit de collectie van, Paul Callewaert.

Penning/ token Elisabeth I.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 3,30 gram.

Diameter: 22,9 mm. x 20,4 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.(UK)
Datering: z.j. Ca. 1558-1603


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Gekroonde Engelse roos,

Omschrift:

GOD SAVE THE QVENE

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Lit.: North 2062; Mitchiner 4738ff.

North (1975-140) merkt op dat dergelijke stukken waarschijnlijk medaillons waren in plaats van tokens, omdat sommige lijken betrekking te hebben op Mary, Queen of Scots.

North dateert deze tokens tot Ca. 1574.

Mitchiner dateert deze op Ca? 1590-1603. 

Penning type " Monogram" (Graven van d' Aremberg)

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning met Rijksappel en monogram.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,45 gram.

Diameter: 29 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een sierrand, beladen met 36 parels/bolletjes.

Een rijksappel, getopt met een kruis.

Aan het kruis, een vaan naar links.

Naast de vaan, een drieblad of minuscule 9.

Keerzijde: Binnen een sierrand, beladen met 34 parels/bolletjes.

De gotische letters A  R

Het monogram van de graven van d' Aremberg.

Tussen de letters vier parels/bolletjes.

Onder de letters, een drieblad.

Lit.: Justice, Méreaux deel I, 68.

Een rijksappel is een (gouden) bol met daarboven op een kruis(je). 

De rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in zijn hand heeft, de wereld dus bezit, stelt een vorst voor. Het is dan ook een van de regalia. Menig koning of keizer staat dan ook afgebeeld met een rijksappel.

Behoort tot de tekenen van koninklijke macht en rechtvaardigheid. Attribuut bij twee- of driedimensionale uitbeeldingen van bijvoorbeeld God of het Kind Jezus. Ook als ornament op voorwerpen.

Penning type "Monogram" (Graven van d' Aremberg).

Bodemvondst, Rik Bracke.

Penning met monogram en waardebepaling.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 4,5 gram.

Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. midden 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand,

die een pseudo-omschrift voorstelt. 

De gotische letters A R

(Monogram van de graven van d' Aremberg)

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand, 

die een pseudo-omschrift voorstelt.

De waardebepaling 18 (Deniers ?)

 

Lit.: Justice, Méreaux deel I, 68.(voorzijde)

Molenaar-penning.

Molenaars penning.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Windmolen op molenvoet.

Links, de molenaar afgebeeld.

Rechts, een bolletje/punt.

Keerzijde:  Binnen een gladde buitenrand.

De letters H . M

Onder de letters, een punt/bolletje.

Boven de letters, een niet nader toe te schrijven onderwerp/letter.

Molenanker (?)

Centraal, een (passer) punt.

Molenaars-loodje/penning (?)

Bodemvondst, Rob Van Der Zande.

Molenaarspenning, maalloodje(?)

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 9,6 gram.

Diameter: 23 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Twee rechtopstaande korenaren.

In het midden van het veld, diverse willekeurige geplaatste punten/bolletjes.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Zon-motief, met 14 stralen.

Penning Sint-Reinold van Keulen.

Bodemvondst, Serge Meijers.

(Gilde ?) Penning St-Reinold van Keulen.

Ook Reinhold of Reinout van Keulen en ook van Dortmund.

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Plooischade op de keerzijde.

Materiaal: Lood.

Diameter: 24 mm.

Massa: 4,27 gram.
Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een staande St-Reinold, gekleed in monnikspij.

In de rechterhand, een opgestoken hamer.

In de linkerhand, een niet nader toe te schrijven attribuut.

Omsloten met het omschrift.

SINT REIN (?)

Sint Reinold.


Keerzijde: Blanco.

 

Sint-Reinold, is patroonheilige van de stad Dortmund.

En patroonheilige van metselaars, steen- en beeldhouwers en van makelaars en huizenhandelaars.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest.

 

 

Penning "Sint-Michaël" (1558)

Bodemvondst Marc Swinnen.

Penning op afbeelding St-Michaël.

De juiste functie/plaats van deze penning is onbekend.

Met perforatie opening.

Materiaal: Lood/tin legering.

Diameter: 33 mm.

Massa: 7,68 gram.
Datering: 1558
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.


Voorzijde: Binnen een smalle gladde cirkel, en een ronde buitenband.
Staande gevleugelde en geharnaste aartsengel St- Michaël,

met speer in de rechterhand,

die een liggende draak doorboord.


Keerzijde: Binnen een smalle gladde cirkel,

en een ronde buitenband.
In vier regels.
° S M ° / (Sint-Michaël)
M(O)SENB /
ROEC (K?)° / 
° 1558°

Muisbroek ? (Prov. Antwerpen)  of Mosenbroek ? (Zuid-Holland).

Penning type "Sloep".

Uit de collectie van, Dimidov.

Penning met boot/sloep motief.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,54 gram.

Diameter: 14 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel.
Een drijvende sloep naar rechts varend.

Centraal een (passer) punt.

Onder het bootje, drie golfbaren.

Boven de sloep, een horizontale lijn, die de einder/kim voorstelt.

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

In twee regels, de letters:

. F . / R E

 

Penning/loodje "Spaak motief".

Bodemvondst, Peter Bakker.

Vierkant loodje/penning met spaakmotief.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,39 gram.

Diameter: 19,8 mm. x 21,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een vierkante omlijsting.

Acht benig spaakmotief.

Keerzijde:  Binnen een vierkante omlijsting.

Een gladde cirkel met zes punten/bolletjes.

Rod de cirkel, tal van punten/bolletjes.

Penning Tulp ?

 Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning met bloem/tulp.

 Plooi en vervorming aan de rand.

 De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,02 gram.

Diameter: 19,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. 16e à 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een bloem/tulp-motief.

Keerzijde: Binnen een gladde boord.

De letters G . F 

Centraal een (passer) punt.

Penning letters IPT

Uit de collectie, J.D.

(Kapittel) penning met letters.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: 22 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal gelegen op het veld.

De gotische letters i P t

Keerzijde:  Binnen een gladde cirkel.

De letter

Capitulum, Kapittel ?

gelegen op een bisschopstaf.

Of kromstaf van een abt of abdis ?

Ter weerszijden van de letter, versiert met een klaverblad.

Drieblad voor de H. Drievuldigheid.

 

 

Deel deze pagina