Oude Kleerkopers.

Gegraveerde Gildepenning Oudekleerkopers.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter:  Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

In vier regels:

        OUDE

     KLEER

   KOOPERS

     GiLDE

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Twee kledingstukken, te koop hangende.

Ter weerszijden in de lijncirkel, versiert met krulmotieven.

Onder de kledij, het volgnummer/lidnummer.

                      No 27.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.38 11.Oudekleerkopers nr.11.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.146 nr.261.

Dirks Gildepenningen, LXXXVI.15.

Keuzenkamp, 453.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie 1954-0109.

Oudekleerkopers 1750

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Oudekleerkopers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 58,5 mm. x 60 mm. met draagoog 77 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1750.

Voorzijde: Binnen een driedubbele peervormige boord. 

Het omschrift:

HOC . EX : GRATiA . ET . PRiViL . MAGiSTR . SiL . DUC : COLLEG : CREA : M :DCCL

Sint-Martinus te paard naar links.

In de rechterhand een getrokken zwaard,

waarmee hij zijn eigen mantel in twee stukken snijd.

En deze overhandigd aan een gaande schaarsgeklede,

kreupele man met hoed en steunstok.

Links een stadspoort.

In de afsnede:

ST. Marten

Keerzijde: Binnen een driedubbele peervormige boord.

Het omschrift:

OUDE KLEER # KOOPERS GILDE

Aan de deur staande vrouw, verwelkomt twee klanten.

Bij het huis, een uitstalling van oude kledij.

In de afsnede, het volgnummer/lidnummer.

N°. 15

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.38 11.Oudekleerkopers 11.2.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.145 nr.260.

Dirks LXXXVI.13-14.

Keuzenkamp 454.

Rademakers, kuipers, draaiers en schrijnwerkers

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Rademakers, kuipers, draaiers en schrijnwerkers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm. met draagoog 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. Ca. 1664-1767.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een gevierendeeld versiert wapenschild.

In de kwartieren, een kast, een ton, een wiel en een stoel.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

De gegraveerde naam van het gildelid.

     W.

Mansman

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.35  2.Rademakers, kuipers,draaiers en schrijnwerkers nr.2.2.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.146-147 nr.263.

Dirks XCI.30-32.

Keuzenkamp 443-446.

Rademakers, Kuipers, Draaiers en Schrijnwerkers.

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Rademakers, kuipers, draaiers en schrijnwerkers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm. met draagoog 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. Ca. 1664-1767.

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een gevierendeeld versiert wapenschild.

In de kwartieren, een kast, een ton, een wiel en een stoel.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Vijlsporen, van eerder gildelid gewist.

De gegraveerde naam van het gildelid.

     P : VAN

    AERLEN

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.35  2.Rademakers, kuipers,draaiers en schrijnwerkers nr.2.2.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.146-147 nr.263.

Dirks XCI.30-32.

Keuzenkamp 443-446.

Rademakers-, Kuipers-, Draaiers en Schrijnwerkers 1664 (P/H)

Gildepenning Rademakers, kuipers, draaiers en schrijnwerkers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1664

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een gevierendeeld versiert wapenschild.

In de kwartieren, een kast, een ton, een wiel en een stoel.

In de onderste kwartieren, de letters/initialen van het gildelid.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Vijlsporen, van eerder gildelid gewist.

In twee regels.

     J664

      30

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.35  2.Rademakers, kuipers,draaiers en schrijnwerkers nr.2.2.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.146-147 nr.263.

Dirks XCI.30-32.

Keuzenkamp 443-446.

Schippersgilde.


Gildepenning Schippers.

Op naam van Willem Aeriense Feis.


De juiste functie van deze penning is onbekend.


Pengat voor ophanging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø ovaal 35 mm. x 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. Ca. 1650-1750


Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Versiert met vier bloempjes.

Een zeilend schip, opvarende naar links.

Bevlagt met drie vlaggen.
Keerzijde: Binnen een drie lijncirkels.

In drie regels tekst, het gildelid:

                WILLEM

              AERIENSE

                   FEISLit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Onbekende plaatsen pag.162.Schippers 18.18.

Dirks LXXXVII.16. als 's Hertogenbosch.

_______________________________________


Schippers 1683

Uit de collectie, Van Erp.


Gildepenning Schippers.


De juiste functie van deze penning is onbekend.


Gegraveerd volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter:  56 mm..

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1683


Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Een schip op volle zee, varende naar links.

Aan boord, drie werkende scheepslui.

Het schip getooid met vier vlaggen.

Omschrift.

 AL . VARENDE . KORT . DEN . WEGH . S . LEVENS

 Keerzijde: Binnen een gladde boord.

Het omschrift:

 SCHIPPERS . GILDE . VAN . S HERTOGENBOS

Op het veld, een gewortelde boom met gebladerde kruin.

Boven de boom de datering.

   ANNO
.1.6.8.3.

Ter weerszijden van de boom, het volgnummer/lidnummer.

3 / 7

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.36  6.Schippers 6.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.142 nr.254.

Dirks LXXXVII.17.

Keuzenkamp 457.

Schippers 1707


Gildepenning Schippers.

Op naam van Opperdeken Jan Van Heurn.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 61,5 gram.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1707


Voorzijde: Binnen dubbele lijncirkels, het omschrift.

 AL x VARENDE x KORT x DEN x WEGH x

                   DES x LEVENS x

Een schip op volle zee, varende naar links.

Aan boord, drie werkende scheepslui.

Het schip getooid met drie vlaggen.Keerzijde: Binnen dubbele lijncirkels het omschrift.

DE x hr x JAN x VAN x HEVRN x OPPER x DEKEN x

        VANTx SCHIPPERS x GILDE x An x1707x

Het gekroond wapenschild van de stad, gehouden door

twee wildemannen met knots.


Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

pag.36 6.Schippers 6.2.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de

ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden.

pag.385 .

Dirks, Gildepenningen. LXXXVII.18-XC.25._________________________________________


Schoenmakers en Looiers

Gildepenning Schoenmakers en looiers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 47 mm. x 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een versierde ovalen boord.

Op een geciseleerde achtergrond.

De staande Sint-Crispinus, met lange mantel/cape.

In de linkerhand een leest.

In de rechterhand een schaafmes.

Keerzijde: Binnen een versierde ovalen boord.

Op een geciseleerde achtergrond.

Twee schoenen, en een kaplaars.

Zonder gegraveerd lidnummer.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.39 17.Schoenmakers en looiers 17.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.141 nr.252.

Dirks XCI.27.

Keuzenkamp 460.

Schoenmakers en looiers. (6/22)

Uit de collectie, Van Erp.

Gildepenning Schoenmakers en looiers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 53 mm. x 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een versierde ovalen boord.

Op een geciseleerde achtergrond.

De staande Sint-Crispinus, met lange mantel/cape.

In de linkerhand een leest.

In de rechterhand een schaafmes.

Keerzijde: Binnen een versierde ovalen boord.

Op een geciseleerde achtergrond.

Twee schoenen, en een kaplaars.

Bovenaan het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

6

Op de kap van de laars het nummer.

22 (?)

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.39 17.Schoenmakers en looiers 17.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.141 nr.252.

Dirks XCI.27.

Keuzenkamp 460.

Speldenmakers.

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Speldenmakers.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Pengat voor ophanging

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 41 mm. x 53,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een peervormig plaatje.

De contouren, in een fijn lijntje.

Een staande (apostel) Sint-Thomas op blote voeten.

In de linkerhand, een boek.

In de rechterhand een speer/lans.

Keerzijde: Gelegen op een peervormig plaatje.

De contouren, in een fijn lijntje.

In vier regels met het volgnummer/lidnummer.

  N° 13

 SPELDE

MAAKERS

     AB

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.39 18. Speldenmakers 18.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.141 nr.253.

Dirks XCI.28 en 28x.

Keuzenkamp 455-456.

-Minard-Van Hoorebeke geeft foutief de heilige aan als H. Antonius eremijt en patroon van de gilde in pelgrimsgewaad, met in de linkerhand een bos koperdraad voor het maken van spelden.

-Wittop Koning, meld de letters AB op sommige penningen, de juiste omschrijving van deze letters is echter niet gekend.

Timmerlieden, metselaars en loodgieters.

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Timmerlieden, metselaars en loodgieters.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 47 mm. x 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: z.j. Ca. 1763-1805

Voorzijde: Binnen een ovalen lijncirkel.

Samengesteld werk-alaam.

Gelegen op een winkelhaak naar links.

Een bijl, troffel, klauwhamer en steenhouwershamer.

Keerzijde: Gelegen op een afgevijld veld.

In drie regels de naam van het gildelid:

     I 
ZIMMER

  MANS

Langs de zijkanten, nog restanten van de eerdere versierde omlijsting waar te nemen.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

's Hertogenbosch, 13 Timmerlieden, metselaars, loodgieters enz. pag.38 nr.13.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.147 nr.265.

Dirks XCII.34-39. 39 heeft slechts een troffel met twee hamers. 

Keuzenkamp 464-466.

Timmerlieden, metselaars en loodgieters 1789

Gegraveerde Gildepenning Timmerlieden, metselaars, loodgieters en stratenmakers.

Op naam van Jan van Summeren.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 18,89 gram.

Diameter: ovaal 51 mm. x 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1789

Voorzijde: Binnen een ovalen versierde cirkel, meelopende met de draagoog.

Samengesteld werk-alaam.

Gelegen op een winkelhaak naar links.

Een bijl, troffel, leidekkershamer en steenhouwershamer.

Keerzijde: Binnen een ovalen versierde cirkel, meelopende met de draagoog.

Het gildelid in vier regels tekst en datering:

          IAN
          VAN
          SUM

         MEREN
          1789

Jan van Summeren, 1789

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

's Hertogenbosch, 13 Timmerlieden, metselaars, loodgieters enz. pag.38 nr.13.1.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-410.

Ververs St-Lucas 1772

Uit de collectie, Van Erp.

Gegraveerde Gildepenning Ververs of Sint-Lucas.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 43 mm. x 56 mm. met draagoog 63 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1772.

Voorzijde: Binnen een versierde ovalen boord.

Op een geciseleerde achtergrond.

De staande Sint-Lucas met stralenkrans rond het hoofd.

In de linkerhand, een opengeslagen boek.

In de rechterhand, een ganzenveer/pen.

Links, een liggende os, rechts een verfpot met kwast.

Keerzijde: Binnen een ovalen boord,

en een parel ovaal het omschrift.

S . LUCAS . PATROON . VAN . DE VERVERS 1772

Op het veld, een schilderspalet.

Boven het palet, een kroon.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

N : 1

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.39 10. Ververs of St-Lucas 14.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.148 nr.266.

Dirks XCI.29.

Keuzenkamp 467.

Ververs of Sint-Lucas 1796

Gegraveerde Gildepenning Ververs of Sint-Lucas.

De juiste functie van deze penning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: ovaal 45 mm. x 55 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. 's Hertogenbosch.

Datering: 1796

Voorzijde: Binnen een versierde ovalen kabelboord.

Op een geciseleerde achtergrond.

De staande Sint-Lucas met stralenkrans rond het hoofd.

In de linkerhand, een opengeslagen boek.

In de rechterhand, een ganzenveer/pen.

Links, een liggende os, rechts een verfpot met kwast.

Keerzijde: Binnen een twee kabel ovalen. 

Het omschrift.

ST . LUCAS v PATROON v VAN v DE v VERVERS v 1796

Op het veld, een schilderspalet.

Boven het palet, een kroon.

Onderaan het volgnummer/lidnummer

              N : 30

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. pag.39 10. Ververs of St-Lucas 14.1.

Chris Teulings, Gildepenningen: hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden. pag.385 .

Minard- Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen. pag.148 nr.266.

Dirks XCI.29.

Keuzenkamp 467.