Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Een fijne gladde cirkel.

Een vuurijzer/vuurslag, gelegen op een Bourgondisch kruis.

De kruisbenen lopen door, de fijne cirkel en raken de buitenboord.

Penning 1 ST, Sint-Pieterskerk Leiden

Bodemvondst, Robbert Velt.

Kerkelijke penning hoofdkerk St-Pieter Leiden.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: onbekend.

Diameter: 13 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 16e begin 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelrand versiering.
De waardebepaling voor 1 stuiver.

I ST.

Boven de letters, de gekruiste sleutels uit het wapen van Leiden.


Keerzijde: Centraal op het veld.

Een staande figuur.

geflankeerd met de letters S / P (?)

Sint Pieter.

Arm turflood 1717 (D)

Bodemvondst, Slowstart (B.V.W.)

Turf-penning , voor wijk D 

Materiaal: Lood:tin legering

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            D

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

Arm turflood 1717 (H)

Turf-penning , voor wijk H 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,82 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            H

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

Lit.: Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-17-95.

Arm turflood 1717 (i)

Turf-penning , voor wijk i

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,67 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal de letter

            i

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

ARM TURF LOOD

      . 1717 .

Lit.: Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-17-94.

Turflood Kraammoeders 1717 (SH)

Turf-penning , voor Kraammoeders.

Armenhuis "Sitten Huys".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,90 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1717

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Twee gekruiste sleutels.

Het wapen van de stad Leiden.

Omschrift:

 LEYDEN IN HOLLANT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/ boord.

Centraal het monogram.

            SH

     Sitten Huys

Omsloten met een parelcirkel.

Omschrift:

KRAAM . MOEDERS

      . 1717 .

Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-17-102.

Turf-penning 1809

Turf-penning van het armenhuis " Sitten Huys".

Materiaal: Tin

Massa: 13, 60 gram.

Diameter: 29 mm. x 29 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1809

Voorzijde: Binnen een versierde vierkante boord.

Het wapen van de stad Leiden in ruitvorm.

Boven het wapen, LEYDEN

Onder het wapen, IN  . HOLLAND

Keerzijde: Binnen een versierde vierkante boord.

Centraal binnen een ruit, het monogram S H

Sitten Huys 

Omsloten met een vierkantig omschrift in vier balken.

GOED VOOR / EEN / TON TURF / 1809

Lit.: Nahuys pl. X nr. 70; Pelsdonk, pag.174 nr. 066; Minard-Van Hoorebeke; pag 171-172 nr. 313; Allex Kussendrager, www.loodjes.nl Turf- of armenpenning van Leiden.

Minard-Van Hoorebeke beschrijft de keerzijde foutief, met vermelding " In het veld een overhoeks staande vierkant waarin het lettermerk IHS", wat niet met de letters op de penning overeenkomt, en een totaal andere betekenis heeft.

Turf-penning (18)

Enkelzijdige (Turf ?) penning stad Leiden.

Voorzien van ingeklopte cijfers.

Schade door slagbarsten.

Materiaal: Lood.

Massa: onbekend.

Diameter: 40 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 17e, begin 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden geflankeerd met de letter T / T

Turf Teken (?)

Onderaan, de ingekopte cijfers J8

Volgnummer 18

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl (Leiden).

Turf-penning (?)

Bodemvondst, Wouter van den Bos.

Enkelzijdige (Turf ?) penning stad Leiden.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Geklopt wapen.

Massa: 33,55.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. eind 17e, begin 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Het geklopt wapen van de stad Leiden.

Ter weerszijden geflankeerd met de letters 

T / T

Turf Teken (?)

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Allex Kussendrager, www.loodjes.nl (Leiden).

Voor en keerzijde blanco, voor het aanbrengen van een volgnummer.

Mogelijks gebruikt voor bedeling van turf, aan armen.

Vroonlood (Schakelaars) Leiden.

Bodemvondst, Jan Willem.

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 29,04 gram.

Diameter: 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In twee regels:

SCHAKE / LAARS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Centraal tussen de regels klop met Romeinse cijfers VIII

Vergunning voor het vissen met schakelnetten in de Vroonwateren van Leiden.

"Schakelaars" is een visvangst-techniek, waarbij een net met drie lagen vertikaal op de rivier word geplaatst. De mazen van de binnenlaag zijn fijner dan de buitenlagen.

Vroonlood (Vlouwers) Leiden.

Bodemvondst, Peter Bakker.

Vroonlood/Vis (vergunning) penning stad Leiden.

Voorzien van een doorslag/nagelgat.

Met klop VIII

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,38 gram.

Diameter: 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: 19e eeuw.Voorzijde: Binnen een omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Een gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

VLOUWERS

Boven de tekst een bolletje/punt.

Klop met Romeinse cijfers VIII

Vergunning voor het vissen in de Vroonwateren van Leiden.

"Vlouwers" is een visvangst-techniek, waarbij een dwars staande net op de rivier word geplaatst.

Visserijpenning (XXVII)

Bodemvondst, Martijn van Gerven.

Vierkante visserijpenning voor de stadsvroonwateren van Leiden.

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen, geklopt.

Massa: 32 gram.

Afmetingen: 42 mm. x 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1862Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

Centraal geklopt.

Binnen een cirkel, het omschrift.

° STADS VROONWATEREN °

Het gekroond stadswapen van Leiden.

Vastgehouden door twee staande leeuwen.

Keerzijde: Gelegen op een vierkant plaatje.

Centraal geklopt volgnummer in Romeinse cijfers.

                 XXVII

Waalse Gemeente 1758

Waalse Diaconie Leiden.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Licht decentrisch geslagen.

Turfpenning/overnachtingspenning/toevluchtshuis ?

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Ca. 14 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1758

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een klein gebouw met toegangspoort, en luik op het verdiep.

Het gebouw voorzien van muurankers, en brandgevels.

De omgeving beklinkert.

In de afsnede het jaartal

. 1758 .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee gekruiste gotische sleutels uit het wapen van de stad Leiden.

De baarden van de sleutels naar buiten gericht.

Ter weerszijden van de sleutels de letters

P / W

Pauvres Wallon

Waalse Armen.

Tussen de sleutels, bovenaan het nummer

97

Lit.: Teylers Museum Objectnr.TMNK 02048.

Museum De Lakenhal, nr. 782.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de Présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Èglises, etc. Gent 1878 Leyden pag.173-174 nr.318.

Waalse Gemeente 1758 (Trekschuit)

Waalse Diaconie Leiden.

Twee insnijdingen voor ontwaarding ?

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 14,30 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: 1758

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een trekschuit naar rechts varende.

Links boven de schuit, een stralende zon.

In de afsnede het jaartal

. 1758 .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Twee gekruiste gotische sleutels uit het wapen van de stad Leiden.

De baarden van de sleutels naar buiten gericht.

Ter weerszijden van de sleutels de letters

P / W

Pauvres Wallon

Waalse Armen.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de Présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Èglises, etc. Gent 1878 Leyden pag.173 nr.317.

Met deze penning konden aangesloten armen van de Waalse Gemeente, gebruik maken van vervoer op de schuiten dewelke de Waalse Gemeente in haar bezit had.

Vergoedingspenning Staalmeesters (4).

Bodemvondst, Mark Eijbers.

Enkelzijdige vergoedingspenning voor staalmeesters te Leiden.

Pengat voor samenhouding.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 0,9 gram.

Afmetingen: 12 mm. x 18 mm.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1590

Voorzijde: Gelegen op een zilveren,

rechthoekig plaatje met afgeronde hoeken.

Het geklopte wapen van Leiden.

Het geklopte bijmerk

            4

Keerzijde: De gespiegelde doorslag van de voorzijde.

 

Lit.: Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57373.

 

Zilveren penning ter vergoeding van, door de staalmeesters gevonden gebreken aan het lakengoed. Gehecht ten bate van eventueele kopers, de waarde door de fabrikant/verkoper "aan den staalmeester terug te geven".

 

 

 

Vergoedingspenning Staalmeesters (3)

Bodemvondst, Erik Natte.

Enkelzijdige vergoedingspenning voor staalmeesters te Leiden.

Pengat voor samenhouding.

Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 1 gram.

Afmetingen: Onbekend.

Aanmaakplaats: Leiden.

Datering: z.j. Ca. 1590

Voorzijde: Gelegen op een zilveren, rechthoekig plaatje.

Het geklopte wapen van Leiden.

Het geklopte bijmerk

            3

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57373.

 

Zilveren penning ter vergoeding van, door de staalmeesters gevonden gebreken aan het lakengoed. Gehecht ten bate van eventueele kopers, de waarde door de fabrikant/verkoper "aan den staalmeester terug te geven".

Deel deze pagina