Presentie-penning, letters HA.

Bodemvondst, uit particuliere collectie.

Presentiepenning, Burgemeester- en Schepenloodje stad Middelburg.

Juiste datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,12 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Tweekoppige adelaar, waarboven een kroontje.

Een wapenschildje op de borst.

Naar het wapen van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Keerzijde:Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letters

𝖍𝖆

Juiste betekenis voor deze letters ha, is niet gekend.

Lit.: Zeeuwse loodjes door M. de Man bladzijde 19c, de Man pagina 55 no 8, Loodjes met den Arend. afbeelding 1.8. (XII)

Pelsdonk, Penninxckens van Loode. nr. 344 (XII)

Natura-penning (?) Letter S, Middelburg.

Bodemvondst, particuliere collectie.

Natura-penning (?) Sout (Zout) 

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Pengat voor ophanging.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,5 gram.

Diameter: Ø  24,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Tweekoppige adelaar, waarboven een kroontje.

Een wapenschildje op de borst.

Naar het wapen van Maximiliaan van Oostenrijk. 

Keerzijde:Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letter.

𝖘
Voor Sout (?) Zout.


Lit.: Zeeuwse loodjes door M. de Man bladzijde 19c, de Man pagina 55 no 8, Loodjes met den Arend. afbeelding 1.8. (XII)

Pelsdonk, Penninxckens van Loode. nr. 344 (XII)

Natura-penning/waarde-penning (?) Letter V Middelburg.

Bodemvondst, particuliere collectie.

Natura-penning ter waarde van 5 stuiver (?) Vlees-penning.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,1 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Tweekoppige adelaar, waarboven een kroontje.

Een wapenschildje op de borst.

Naar het wapen van Maximiliaan van Oostenrijk.

Keerzijde:Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letter.

𝖛
Voor waardebepaling vijf (?)

Vleesch (?) Vlees.


Lit.: Zeeuwse loodjes door M. de Man bladzijde 19c, de Man pagina 55 no 8, Loodjes met den Arend. afbeelding 1.8. (XII)

Pelsdonk, Penninxckens van Loode. nr. 344 (XII)

Presentie/raads-penning 12 Stuiver 1648

Presentie en/of raadspenning twv 12 Stuiver.

Materiaal: Lood.

Massa: 5,60 gram.

Diameter: 24 mm.

Graveur/stempelsnijder: Johannes Looff, gegoten door de Provinciale munt.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg.

Datering: 1648


Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

Gekroonde adelaar.

Op de borst, het stadswapen van Middelburg.

Keerzijde:Binnen een gladde buitenrand.

De waardebepaling in Romeinse cijfers/letters XII

Twaalf stuiver.

Onder de waarde het jaartal 1648.

Lit.:  Pelsdonk 01/17/080 ; Allex Kussendrager www.loodjes.nl (Middelburg Raadsloodje/presentiepenning).

Letter A, Middelburg 1531 (ML-A 01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning met letter A.

Voorzien van klop.

De juiste functie van deze penning is niet gekend. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1531

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De burcht uit het wapenschild van Middelburg.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal  15  31

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letter A

Tussen de benen van de letter A, een klop.

 

Lit.: Pelsdonck 72.

Letter A, Middelburg 1540 (ML-A 02)

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De burcht uit het wapenschild van Middelburg.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal 

15  40

 

Penning met letter A.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 12 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1540.

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letter A

 

Letter H, Middelburg 1531 (ML-H 01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

Penning met letter H.

Voorzien van klop.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1531(?)

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De burcht uit het wapenschild van Middelburg.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal  15  ??

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De letter H

Tussen de benen van de letter, een klop.

 

Letter HA, Middelburg 1540 (ML-HA 01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

Penning met letters HA.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11 gram.

Diameter: 22 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1540

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De burcht uit het wapenschild van Middelburg.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal  15 ♖ 40

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De gotische letters HA

 

 

Penning Gotische letter M

Bodemvondst, havenslib oude insteekhaven Arnemuiden.

© Collectie 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Penning gotische letter M / Schuinkruis.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,026 gram.

Diameter: Ø 17,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg (?).
Datering: z.j. Ca. eind 15e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De gotische hoofdletter 

Middelburg (?).

Boven on onder de letter een punt/bolletje.

Centraal op de letter, een passer-punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Een staand schuinkruis/Sint-Andreas kruis.

In de grote kwartieren, telkens drie bolletjes.

In de kleine kwartieren, telkens één bolletje.

Lit.: © 't Stadthuys-Museum Arnemuiden.

Objectnr.0274

Letters M / S, Middelburg (ML-M/S 01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Penning met letter S.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 12 gram.

Diameter: 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg (?).

Datering: z.j. Ca. 1450-1550 .

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De letter M (Middelburg)

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De gotische minuskel letter S

Lit.: Pelsdonck 465 (dit exemplaar)

Letter P, Middelburg (ML-P 01)

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

 

Penning met letter P.

De juiste functie, van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20 gram.

Diameter: 28 mm.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: Ca. 1531-1540

 

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De burcht uit het wapenschild van Middelburg.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal  15 ♖ ??

 

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand.

De letter P

 

 

Letter V, Middelburg (ML- V 01) ONDER VOORBEHOUD VAN JUISTHEID.

Bodemvondst, René Goedegebuure.

Penning met letter V / kruis.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 12 gram.

Diameter: 25 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg, onder voorbehoud van juistheid.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische letter V

Boven op de letter, een tilde.

V voor vlees ?

Keerzijde:  Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een eenvoudig gevoet kruis.

Opmerking: Er zijn reeds diverse loden penningen teruggevonden met de identieke zijde zoals de kruiszijde. Zie www.loodjes.nl Middelburg.Telkenmale toont de letterzijde de letter G. Pelsdonk verwijst deze naar mogelijks, Gasthuis Middelburg of Gasthuis Goes ? In het blad Nehalennia nummer 93 staat een artikel van Henk Hendrikse over twee onbekende Middelburgse loodjes.

In het voorjaar van 1983 werden in  stortgrond uit de Korte Geere, waar een bouwput werd gemaakt voor nieuwbouw, twee loodjes gevonden. Één loodje vertoonde op de voorzijde de letter G en op de keerzijde een lang kruis.
In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde had Marie de Man in 1910 een artikelgeschreven over een nog niet terug gevonden loodje van het Gasthuis in Middelburg.
Dit loodje werd uitgereikt aan zieken door de regenten van het gasthuis, nadat zij door de betreffende chirurgijn onderzocht waren. Bij binnenkomst werden de zieken door de klerk ingeschreven in het  z.g. lootjesboek.
Dit lootjesboek liep van 1584 – 1812. Dat er echter al eerder Gasthuisloodjes gebruikt werden bewijst een rekening van het Gasthuis over de jaren 1498-1499. Hierin wordt melding gemaakt van een betaling aan een zeker Jan de Riemslager om vormen te maken en die tekenen te gieten.
Hoe deze loodjes eruit gezien hebben is niet met zekerheid te zeggen; wel blijkt uit hetzelfde artikel dat Marie de Man een tinnen kinderkroesje in haar bezit had van het Gasthuis uit de Lange Delft, met naast een roosmerk en de burcht  met daarboven M.D.B.  het woord Gasthuis en een lang kruis. Vergelijkt men nu bovenstaande omschrijving met de hierboven afgebeelde loodje , dan is het zeer goed mogelijk dat dit het vermelde loodje is.

Letter V, Middelburg (ML-V 02) ONDER VOORBEHOUD VAN JUISTHEID.

Bodemvondst, Piet Louws.

Penning met letter V / kruis.

De juiste functie/datering/aanmaakplaats van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 12,40 gram.

Diameter: 29 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg, onder voorbehoud van juistheid.
Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De gotische letter V

Boven op de letter, een tilde.

V voor vlees ?

Keerzijde:  Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een eenvoudig gevoet kruis.

Deel deze pagina

 

Opmerking: Er zijn reeds diverse loden penningen teruggevonden met de identieke zijde zoals de kruiszijde. Zie www.loodjes.nl Middelburg.Telkenmale toont de letterzijde de letter G. Pelsdonk verwijst deze naar mogelijks, Gasthuis Middelburg of Gasthuis Goes ? In het blad Nehalennia nummer 93 staat een artikel van Henk Hendrikse over twee onbekende Middelburgse loodjes.

In het voorjaar van 1983 werden in  stortgrond uit de Korte Geere, waar een bouwput werd gemaakt voor nieuwbouw, twee loodjes gevonden. Één loodje vertoonde op de voorzijde de letter G en op de keerzijde een lang kruis.
In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde had Marie de Man in 1910 een artikelgeschreven over een nog niet terug gevonden loodje van het Gasthuis in Middelburg.
Dit loodje werd uitgereikt aan zieken door de regenten van het gasthuis, nadat zij door de betreffende chirurgijn onderzocht waren. Bij binnenkomst werden de zieken door de klerk ingeschreven in het  z.g. lootjesboek.
Dit lootjesboek liep van 1584 – 1812. Dat er echter al eerder Gasthuisloodjes gebruikt werden bewijst een rekening van het Gasthuis over de jaren 1498-1499. Hierin wordt melding gemaakt van een betaling aan een zeker Jan de Riemslager om vormen te maken en die tekenen te gieten.
Hoe deze loodjes eruit gezien hebben is niet met zekerheid te zeggen; wel blijkt uit hetzelfde artikel dat Marie de Man een tinnen kinderkroesje in haar bezit had van het Gasthuis uit de Lange Delft, met naast een roosmerk en de burcht  met daarboven M.D.B.  het woord Gasthuis en een lang kruis. Vergelijkt men nu bovenstaande omschrijving met de hierboven afgebeelde loodje , dan is het zeer goed mogelijk dat dit het vermelde loodje is.

Turf-loodje Middelburg.


Bodemvondst, Edwin De Jonge.


Turf-loodje/penning. Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten, geklopt.

Massa: 20 gram.

Diameter: Ø 25 mm.
Aanmaakplaats: Middelburg
Datering: z.j. Ca. eind 16de eeuw begin 17de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Onder een burcht uit het stadswapen van Middelburg.

Tussen twee horizontale lijnen:

                        ♖

                    _____

                    TORF

                     Turf.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Twee kloppen/bijmerken.

Links met hetr cijfer 6, rechts met de letter W

Wat zou kunnen staan voor 6de Wijk.

 
_________________________Turf-penning, Middelburg 1660

Turf-penning, met dubbele klop.

Materiaal: Koper.

Massa: 9,52 gram.

Diameter: 31 mm.
Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1660.


Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkels.

 ★ MIDDELBURGH ★ 1660

Centraal, Burcht geflankeerd door twee rozetten.

 ❀ ♖ ❀

Rechts boven een klop met het cijfer 2

Naast de toegangspoort links, een klop met blad-motief.

Keerzijde: Binnen dubbele parelcirkels.

: VOOR . DEN : : ARMEN :

In het veld 

★ TORF

Waarboven, het wapenschild van de provincie Zeeland.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 219 nr. 406.

Turf-penning, Middelburg 1737

Turf-penning, met dubbele klop.

Materiaal: Koper.

Massa: 10,6 gram.

Diameter: 32 mm.
Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1737.


Voorzijde: Binnen een versierde rand.

✶  MIDDELBURGH ✶ 1737

Centraal, Burcht geflankeerd door zes-punt sterren.

 ✶  ✶

Rechts boven een klop met het cijfer 2

Naast de toegangspoort links, een klop met blad-motief.

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

VOOR . DEN . ARMEN .

In het veld 

★ TURF 

Waarboven, het gekroond wapenschild van de provincie Zeeland.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 219 nr. 408.

Turf-penning, Middelburg.

Enkelzijdige turf-penning.

Geklopte penning

De juiste datering, van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 3,63 gram.

Diameter: 29 mm.
Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw begin 18e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Centraal, de ingeslagen letters.

TORF

Turf

Bovenaan, een klop met het wapen van Zeeland.

Onderaan, een klop met het stadswapen van Middelburg.

Keerzijde: Blanco.