Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een dubbel gelijnde zespas.

De buitenkanten bezet, met telkens een punt/bolletje.

Centraal, in twee regels.

  . D .

. V . I .

Waardebepaling zes denier. 

Lit.: Feuardent 4044. 

Saint-Nicolas des Champs.


Méreau/penning kerkfabriek van de parochie

St-Nicolas des Champs.


De juiste functie/datering van deze méreau is

niet gekend.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 13,62 gram.

Diameter: 33,3 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.

Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een staande naar links gewende St-Nicolas,

in bisschoppelijke kledij en mijter.

In de linkerhand, een schuingeplaatste kromstaf.

Een zegenend gebaar uitvoerende met de rechterhand.

Voor hem drie naakte kinderen in een pekelvat.

In de afsnede de hoofdletters:

       S N

Saint-Nicolas

Links boven in de afsnede de initialen van de graveur:

                                         A ? F


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In zeven regels tekst:

           

        FABRIQUE
            DE LA
        PAROISSE
            SAINT
         NICOLAS
             DES 
         CHAMPS
Lit.: Feuardent, Tome II pag.343 variant op nr.4310.


_____________________________________________


Méreau, Notre Dame (XII Denier)

Méreau, confrerie Notre Dame.

De juiste functie/datering van deze méreaux is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 3,05 gram.

Diameter: Ø 22,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs (Notre Dame)

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Staande op een grasveld, de gekroonde Onze-Lieve-Vrouw.

Op haar rechterarm het kindje Jezus.

In de linkerhand, het stadswapen van Parijs.

In de rechterhand, het wapen van Frankrijk.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel, het omschrift.

❀ POR. LA . GRÂ . CÔFR . ARIE . DE PARIS

Voor de grote confrerie van Parijs.

Centraal, op het veld.

Binnen een balk, de waardebepaling.

XII 

Twaalf denier.

Méreau, Notre Dame (2 Sol) 1634

Méreau, Notre Dame de Paris.

De juiste functie van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Massa: 2,75 gram.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs (Notre Dame)

Datering: 1634

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Binnen een balk.

   MANVEL

.❀. 1634 .❀.

Onder en boven de balk,

versiert met een accolade, met bloem-ornamenten.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Binnen een balk.

DEVX

Waardebepaling 2 Sol (?). 

Onder en boven de balk,

versiert met een accolade, met bloem-ornamenten.

Lit.: Feuardent, Jetons et Méreaux Tome 1, pag.322 nr.4047. 

Dit type bestaat ook in de waarden, Trois, Qtre en Cinq.(3, 4 en 5)

Méreau Saint-Martin des Champs (2 denier) 1588

Méreau, twv 2 denier 'Eglises Saint-Martin-des-Champs.

De juiste functie van deze méreau is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Bestaat ook in koperen versie.

Massa: Onbekend.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs 

Datering: 1588

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

St-Martinus van Tours  met nimbus te paard gezeten.

In de rechterhand een zwaard, waarmee hij zijn mantel in twee snijd.

Rechts een geknielde bedelaar,

die de halve versneden mantel aanneemt van de heilige.

Omschrift, loopt verder op de keerzijde.

DE . CAMPELLIS . 15 , 88

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Tussen vertikale dubbele lijnen, onder en boven.

De Romeinse cijfers

      II

2 denier

Geflankeerd door telkens een rozet,

met een punt/bolletje onder en boven de rozet.

In de afsnede boven en onder,

een rozet tussen twee punten/bolletjes.

Omschrift:

: DISTRIBUTIO . PRO . BENEFICIATIS

Lit.: Feuardent 4282. 

Méreau, Sainte-Opportune 1621

Méreau/penning Église Sainte-Opportune .

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: 21 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Sainte-Opportune (Parijs)

Datering: 1621

Voorzijde: Gelegen op het veld.

Gekroonde "Fleur de lys"

Keerzijde: Binnen een gestreepte boord.

In vier regels.

         ✠

 . IE . SVIS 

A . LOEVVRE 

. SAINCTE 

OPPORTVNE 

 ❀ 1621 ❀

        ✠ 

Ie suis à l'oeuvre saincte opportune.

Ik ben op tijd aan het werk.

Méreau/broodpenning, Saint-Rochus.

Méreau/broodpenning Église Saint-Roch.

De parochiekerk is gewijd aan de pestheilige Rochus van Montpellier.

Materiaal: Koper.

Massa: 5,63 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Saint-Roch (Parijs)

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

Een kruis in stralenkrans.

In drie regels:

PAROISSE / DE / ST. ROCH

Parochie van Sint Rochus.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

In vier regels.

PAIN / DE / QUATRE / LIVRES

Vier pond brood.

 Lit.: Feuardent, Tome 1 pag.344 nr.4328.

Méreau, Saint Séverin (VI Denier)

Uit de collectie, Dimidov.

Méreau/penning Saint Séverin kerk .

Materiaal: Messing.

Massa: 2,72 gram.

Diameter: 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Kerk Sint-Séverin (Parijs).

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een veelpas van 18 bogen, geklaverd naar binnen.

Centraal de letter S, met v aanhangsel.

Met daarnaast een kromstaf naar rechts.

Boven de letter en de staf, een mijter.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een veelpas van 18 bogen, geklaverd naar binnen.

Centraal op het veld.

De waardebepaling 

       VI 

Zes Denier

Lit.: Feu 4331. 

Overlijden Louis Joseph Dauphin van Frankrijk 1789


Enkelzijdige penning op de dood van Louis-Joseph 

van Bourbon, Dauphin van Frankrijk 1781-1789


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 17,40 gram.

Diameter: Ø 49,7 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.

Datering: z.j. 1789.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord,

en lijncirkel het omschrift:

MORT DE M LOUIS JOSEPH : XAVIER : FRANCOIS

                DAUPHIN DE FRANCE    1789

De dood gewapend met een zeis boven het bed van

de Dauphin.

Rechts zijn gekroonde moeder Marie Antoinette 

van Oostenrijk.

In de afsnede, verder niet meer leesbare tekst.Keerzijde: Blanco


________________________

Tour du Temple 1792

Gedenkpenning op het gevangenschap van Lodewijk XVI.

Tour du Temple/Prison du Temple.

De juiste functie is voor deze penning onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 15,98 gram.
Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Parijs (?).
Datering: 1792


Voorzijde: Binnen een versierde boord, in bladerkrans.

Kasteel met vijf torens, telkens getopt met een kruis.

Centraal in het portaal, tussen twee zuilen.   

O.L.V. met scepter en kindje Jezus op de arm.

Het veld bezaaid, met lelie's.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

En een bladerkrans.

Bovenaan in het veld, de datering 1792

Lit.: F. Feuardent, Jetons et Méreaux depuis Louis IX jusqu’a la Fin du Consulat de Bonaparte, tome troisième, Paris: Rollin et Feuardent 1915, nr. 14805.

Hennin I, Histoire numismatique de la Révolution Française. Paris : Merlin, 1826, nr.393.

"Tour du Temple" of ook wel "Prison du Temple" genoemd in Parijs. Delen van het kasteel werd als gevangenis gebruikt. Tijdens de Franse Revolutie werd de Franse koninklijke familie er gevangen gezet.

(Brood) Penning Franse Februari-revolutie 1848

 

 

 

Brood-penning, Parijs 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20 gram.
Afmetingen: 36 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.
Datering: 1848


Voorzijde: Gelegen op een veld.

Een Frygische muts met kokarde, naar links.

Onder de muts, Juin 1848 

Met 6 bolletjes in piramidevorm.

Omschrift:

du pain ou du plomb

Brood of lood

De letter d staat gespiegeld (b)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In zes regels:

R. 1848 / Liberté / Egalité / Fraternité. / Monuments / vous mentez

Vrijheid, gelijkheid, broederschap, monument, je liegt.

Normaal staat er ter weerszijden van de data  de letters R / F 

Republique Francaise

Lit.: Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848 : recueil complet des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le 22 février jusqu'au 29 décembre 1848, Paris : J. Rousseau, [1850?], p. 103.

 De revoluties van 1848 begonnen met de Februarirevolutie in Frankrijk, die een eind maakte aan de Julimonarchie en de Tweede Franse Republiek vestigde.

Republikeinse en constitutioneel-liberale elementen, voornamelijk uit de middenklasse, eisten hervorming van het kiesrecht. 

Na een verbod op een republikeinse bijeenkomst kwam het tot onlusten. 

Premier François Guizot trad op 24 februari terug, waarna de burgerkoning Lodewijk Filips troonsafstand deed ten gunste van zijn kleinzoon Louis Philippe. 

De voorlopige regering onder Alphonse de Lamartine riep echter nog diezelfde dag de republiek uit.

Deze Tweede Franse Republiek bleek een veel conservatiever beleid uit te oefenen dan de revolutionairen geëist hadden. 

Vooral de Franse arbeiders waren hier ontevreden over. 

Onder druk van de socialist Louis Blanc werden de Ateliers Nationaux opgericht, waar werklozen tewerkgesteld werden. 

Toen dit project door regeringsmaatregelen dreigde te mislukken gingen Parijse werklozen en arbeiders op 23 juni de straat op om une république sociale et démocratique (la sociale) te eisen. 

Dit Juni-oproer werd door Louis Eugène Cavaignac op bloedige wijze neergeslagen. In december koos een meerderheid van de Franse kiezers Lodewijk Napoleon Bonaparte - neef van Napoleon I - tot president.

Penning Franse Februari-revolutie 1848

Penning, op het banket van 22 februari 1848 in Parijs.

Materiaal: Lood.

Massa: 30,80 gram.
Afmetingen: 36 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.
Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een parel/punt cirkel.

In vijf regels:

Banquet /du 22 Février / od Barrot / absent /

Banket van 22 februari, Barrot afwezig.

Keerzijde: Binnen een parel/punt cirkel.

In zes regels:

VIVE / La Réforme, / avec ou sans / Philippe / 23 février / 1848

Lang leve de Reformatie met of zonder Philip, 23 februari 1848.

Lit.: Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848 : recueil complet des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le 22 février jusqu'au 29 décembre 1848, Paris : J. Rousseau, [1850?], nr. 22/9.

De volgende dag, behoorden deze twee feiten tot het domein van de oude geschiedenis, en Parijs hadzichzelf een veel bredere hervorming gegeven dan het had gewenst.

Penning, Franse revolutie 1848.

Penning, op de stemming in 1848 in Parijs.

Materiaal: Lood.

Massa: 17,54 gram.
Afmetingen: 39 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.
Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

In zes regels:

1848. / la République / votée du cris de / vive la République: / par 739 voix / contre 30.

1848, stemde de Republiek met de kreten van "Lang leve de Republiek" met 739 stemmen tegen 30.


Keerzijde: Binnen een versierde boord.

In vijf regels:

elle à des / ennemis c'est à mous / de veiller chacun /pour tous, tous / pour chacun.

Het zijn jou vijanden, het is aan ons om iedereen voor iedereen en alles voor iedereen te verzekeren.

Penning op "Jehan de Lescurel"

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning op, de middeleeuwse dichter en componist Jehannot de l'Escurel.

Juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,92 gram.

Diameter: 13,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend (Frankrijk).

Datering: z.j. Ca. 19e eeuw à 20e eeuw.Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een zittende eekhoorn, naar rechts gewend.

De pluimstaart, naar buiten gekeerd.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.
In twee regels: 
J LЄSC / VRЄL

Jehan de Lescurel / Jehannot de l'Escurel

Jehan de Lescurel, ook Jehannot de l'Escurel genoemd, was begin de XIVe eeuw een middeleeuws dichter en componist. Uit zijn leven is niets bekend, behalve dat hij de zoon was van een koopman uit Parijs. En volgde waarschijnlijk zijn muzikale opleiding in de Notre Dame kathedraal in Parijs. Jarenlang werd aangenomen dat hij werd verhangen op 23 mei 1304, samen met drie jonge geestelijken van de Notre Dame. Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat "Jehan de Lescurel" een vrij veel voorkomende naam was in Parijs begin 14e eeuw. Er is dan ook geen verband gevonden tussen Jehan de Lescurel, de dichter-componist en de Jehan de Lescurel die werd opgehangen.

De meeste van zijn 34 gekende weken is in de stijl van "Trouvéres". De ballades is meer in de stijl van de latere 14e-eeuwse componisten dan die van de 13e eeuw. Ze zijn eenvoudig charmant.