Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een verdeeld veld, bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam,

gehouden door twee staande leeuwen.

Onderaan het lid en jaartal in drie regels.

Barent

Smit

1767

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. pag.67 nr.36.1.

Dirks, VIII.94.

Keuzenkamp 247.

Smeden of Eloyen

Gildepenning  "Smeden of Eloyen".

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Datering: z.j. vanaf 1718

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen op een gekruist zwaard en mes.

Een gekroonde smidshamer.

Links een sleutel, rechts een ketel.

Onderaan een geweerslot.

Omsloten met een banderol.

ELOYEN / GILT OO

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een verdeeld veld, bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam,

gehouden door twee staande leeuwen.

Onderaan blanco inscriptieveld.

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. pag.67 nr.36.1.

Dirks, VIII.94.

Keuzenkamp 247.

Smeden of Eloyen, Pieter Loos.

Gildepenning  "Smeden of Eloyen".

Op naam van Pieter Loos.

Pengat, en voorzien van twee draagoogjes.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Datering: z.j. Ca. 1803

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Gelegen op een gekruist zwaard en mes.

Een gekroonde smidshamer.

Links een sleutel, rechts een ketel.

Omsloten met een banderol.

        ELOYEN / GILT

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een verdeeld veld, bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam,

gehouden door twee staande leeuwen.

Onderaan in twee regels, het gildelid.

          PIETER

           LOOS

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. pag.67 nr.36.2.

Dirks, VIII.95.

Keuzenkamp 246.

Gelijkaardige penning als nr.36.1. Voorstelling zonder geweerslot en versieringspuntjes aan de banderol.

Spek-, en varkensslagers.

Gildepenning  "Spek-, en varkensslagers".

Op naam van Hendrik Horstman.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam .

Vervaardiger: Ludolph Cloppenburg, Geelgieter (afkomstig uit Groningen)

Datering: z.j. Ca. 1751-1795.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een gezeten slager met muts,

die een varken versnijd/slacht.

Het varken, liggende op stro.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In een verdeeld veld, bovenaan.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam,

gehouden door twee staande leeuwen.

Onderaan in twee regels, het gildelid.

          HENDRIK

        HORSTMAN

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. 39.Spek- en Varkens-slagers. pag.68 nr.39.1.

Dirks, Gildepenningen X.114.

Keuzenkamp 249-250.

Minard-Van Hoorebeke II, Amsterdam. pag.15 nr.2.

Collectie, Nederlandse Bank. Identificatie 1956-0344.

D.A. Wittop Koning, De penning van het Amsterdamse Spek-en Varkens slagersgilde en zijn vervaardiger Jaarboek, Munt en Penningkunde 60/61 1973-74 pag.171.

Steenhouwers 1790


Gildepenning Steenhouwers.

Op naam van, Willem Gerrits.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1790.


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een gekroond bikijzer.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels.

                  Anno I790

                den 9 Maart

             Willem Gerrits

                MR Steenh:

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam.

Steenhouwers pag.49 nr.7.14.

Stedelijk Museum Zutphen, Identificatie M 00600


____________________________________________


Timmerlieden Sint-Joseph 1654

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

Materiaal: Messing.

Massa: 4,53 gram.

Diameter: Ø 26,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1654.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PENNINGE . NVA ❀ SINT . IOSEP . GILT . I654 

Onder een kroon, tal van timmermansgereedschap.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

De voorstelling:

De heilige familie op de vlucht naar Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Beiden met nimbus.

Geleid door Jozef, op de linkerschouder een stok.

De legende doorbroken met woestijnzand.

Omschrift ;

DE . VLVCHT / VAN . EGIPTEN . 1654 .

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden (1978) Amsterdam. pag.59 nr.20.1.

Dirks, IX.101.

Keuzenkamp, 252.

Timmerlieden of St-Joseph 1769 (zilver)


Overmanspenning van timmerlieden of St Joseph.

Op naam van Jurjan Molman.


Materiaal: Zilver.

Massa: 16,18 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1769


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam en datering in vier regels:

                   Jurjan Molman

                    Mr Geworden

                      12 Decemb

                           1769


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De voorstelling in een gesicileerd veld:

De heilige familie op de vlucht naar Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen,

gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok

in zijn rechterhand

Daaronder een afsnede in dubbele lijnen.

Een rechthoekig kader.

           IOSEPH


Lit.: Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 20.Timmerlieden of St-Joseph.20.7.

Dirks, IX.98.

Keuzenkamp, 254-257a.259-260.


____________________________________________


Timmerlieden/St- Joseph.

Uit de collectie, Pieter de Breuk.

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

Materiaal: Messing.

Massa: 10,2 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 18e eeuw.

Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord

Gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam in twee regels van het gildelid:

Harmanus

Rademaker

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

De voorstelling:

De heilige familie op de vlucht naar Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Daaronder een afsnede in dubbele lijnen.

Met de tekst:

IOSEPH

Lit.: Wittop Koning 20.6.

Minard -Van Hoorebeke pag. 24 afb.19.

Dirks IX.96.

Ec.Hist.Arch. 035.

Timmerlieden of St-Joseph.

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1749-1808

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam in twee regels van het gildelid:

Gerrit

Goederheer

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De voorstelling in een gesicileerd veld:

De heilige familie op de vlucht van Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Daaronder een afsnede in dubbele lijnen.

Een rechthoekig kader.

        IOSEPH

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 20.Timmerlieden of St-Joseph.20.7.

Dirks, IX.98.

Keuzenkamp, 254-257a.259-260.

Timmerlieden of St Joseph 1792

Gildepenning van timmerlieden of St Joseph.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca.1749-1808

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Vastgehouden ter weerszijden, met staande leeuwen.

Waaronder de naam van het gildelid en jaartal in twee regels:

Ioh: De Wit.

   1792

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De heilige familie op de vlucht van Egypte.

Maria, met kindje Jezus in de armen, gezeten op een ezeltje.

Geleid door Jozef, en gesteund op een wandelstok in zijn rechterhand

Omschrift tussen twee lijncirkels.

. DE . VLUGHT . VAN . EGIPTEN .

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 20.Timmerlieden of St-Joseph.20.4. pag.59

Keuzenkamp, 252.

Vleeshouwers 1680

Gildepenning van Vleeshouwers.

Op naam van, Luickes Bardon

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: 14,36 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1680

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Een stier naar links gewend.

Aan de rechter voorpoot, een bloem op steeltje.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In drie regels gegraveerd.

          LUICKES
          BARDON

       16 80

Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden (1978)

Amsterdam 27.Vleeshouwers pag.63 nr.27.1.

Dirks, Gildepenningen CXLI.6.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-7-690.

Vlotschuitvoerders 1696

Bodemvondst Pieter de Breuk.

Gildepenning Vlotschuitvoerders.

Gegraveerde uitvoering.

De juiste functie/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 4,5 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl.  Amsterdam (?).

Datering: 1696.

Voorzijde: Binnen een gladde buitencirkel

Een vlotschuit dobberend op de golven.

(datering niet ingevuld of weggevijld boven de vlotschuit.

Tevens zijn vaag resten te zien van een eerdere naamgravure)

Keerzijde: Binnen een gladde buitencirkel.

In drie regels:

GOOYKE

HEERES

16 (monogram) 96

Lit.: Variant op Wittop Koning, Amsterdam pag. 51, 11.2.

Dirks XV. 166.

Keuzenkamp 277.

Minard-Van Hoorebeke, schrijft deze foutief toe aan "Nachtwerkers" Pag.68 afb.109.

Vlotschuitvoerders 1790


Op naam van Daniel Oijens.


Gildepenning Vlotschuitvoerders.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 5,37 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam (?).

Datering: 1790


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een vlotschuit dobberend op de golven.

Boven de schuit wolken.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels:

       Daniel

  Oyens Den

  4 Septemb

     A° 1790


Lit.: Variant op Wittop Koning, Amsterdam

Vlotschuitvoerders  pag. 51, 11.3.

Amsterdam Museum, PA 2941.


__________________________________________
Waagdragers 1618

Gildepenning  "Waagdragers".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1618

Voorzijde: Binnen een gladde boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Aan de ramen/poorten de weegschalen/balansen van de waag.

Boven de waag een bewolkte hemel.

Voor en rechts van de waag,

passage van paarden met karren en begeleiders.

Keerzijde: Binnen een lauwerkrans.

Het gekroond wapenschild  van de stad Amsterdam.

Gehouden door twee staande getongde leeuwen.

Boven de kroon de datering.

1618

Onder het wapen het volgnummer/lidnummer.

24

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 3.Waagdragers pag.43 nr. 3.1.

Dirks XVI.172.

Keuzenkamp, 282.

D.A. Wittop Koning, Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973 De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger pag.168-169.

(Type) Waagdragers 1618

Gildepenning  "Waagdragers".

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, weggevijlde naam en nummer op de keerzijde

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Vervaardiger: Vermoedelijk,  Hans Rogiers (Kopergieter).

Naar kopergravure van Claas Jansz. Visscher.

Datering: 1618

Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Aan de ramen/poorten de weegschalen/balansen van de waag.

Boven de waag een bewolkte hemel.

Voor en rechts van de waag,

passage van paarden met karren en begeleiders.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

Het volgnummer/lidnummer

              50

Het vorige nummer en Veemnaam, weggevijld.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 3.Waagdragers pag.43 nr. 3.2.

Dirks X.119.

Keuzenkamp, 284a-g.

D.A. Wittop Koning, Jaarboek Munt- en Penningkunde 1973 De oudste Amsterdamse gildepenningen en hun vervaardiger pag.168-169.

Waagdragers 1646

Bodemvondst, Axel Gravertje.

Enkelzijdige Gildepenning  "Waagdragers".

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,95 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1646

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

Het waaggebouw van Amsterdam.

Binnen de bogen, de weegschalen/balansen van de waag.

Onder het gebouw, het jaartal.

1646

Keerzijde: Blanco veld.

Voor gravering van volgnummer/lidnummer.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, Waagdragers pag.43 nr. 3.3.

Dirks X.120

 

Wijnkopers 1621 Begrafenispenning.

Begrafenis-penning Wijnkopersgilde.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Vervaardiger: Jacob Stevensen, naar model van Albert Frylinck.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1621

Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans. 

Onderaan dichtgebonden.

Een doodshoofd, liggend op twee gekruiste beenderen/knokken.

Onder de schedel een cartouche, met de tekst:

DISCI MORI

Leer sterven

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels, het gildelid. 

ANTONY - DE - LANGE

Een Rijnwijnglas op een sokkel.

Boven het glas een gebladerde druiventros.

Onder het glas de datering.

              I6ZI

             1621

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden 1978,  Amsterdam, 8.Wijnkopers  pag.49-50 nr. 8.1.

Dirks X.121.

Keuzenkamp, 285-288.

Minard-Van Hoorebeke pag.69 nr.112.