Korenmeters en korenzetters 1778Gegraveerde gildepenning Korenmeters

en korenzetters.

Op naam van Bernardus Koster.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 17,75 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1778


Voorzijde: Gelegen in een glad veld.

Onder een kroon, een korenmaat waarin een

strijkstok en korenschep.

Ter weerszijden van de korenmaat, planten.Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In vier regels in het veld, met omschrift.

                Bernardûs 

                   Koster

           Den 26 Septembx

                    1778

Cooren meters en setters GiltLit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam

19.Korenmeters en Korenzetters. pag.57 nr.19.8. 

Dirks XIII.142.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-127.__________________________________________


Korenmeters en korenzetters 1809

Gegraveerde gildepenning Korenmeters en korenzetters.

Op naam van Jeremias Hogguer.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39,4 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1809

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Onder een kroon, in drie regels.

          JEREMIAS

       HOGGUER

Aangesteldt 4 July 1800

Onder de tekst een korenmaat met strijkstok.

Rechts een korenschep

Keerzijde: Binnen een versierde binnencirkel. 

In drie regels gegraveerde tekst.

                Eijgeman

           geworden

        17 Sept. 1809

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 19.Korenmeters en Korenzetters. pag.58 nr.19.15. (Dit exemplaar)

Dirks XIII.142.

Korenmolenaars 1776

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gegraveerde gildepenning "Korenmolenaars".

Op naam van Hendrik Mariveld.

De juiste functie van deze gildepenning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1776

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Een houten korenmolen, staande op een gemetselde onderbouw.

De molenwieken bekleed.

Aan de trap een molenkruis/anker.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel. 

In vijf regels.

   HENDRIK

  MARIVELD

   DEN . 1,,

FEBRIWARY
     I776

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 19.Korenmolenaars. pag.64 nr.29.1. 

Dirks, Gildepenningen V.48-49.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie 1995-4223.

Korenmolenaars 1801Gegraveerde gildepenning "Korenmolenaars".

Op naam van Hendrik Van Der Steen Roelfz.

(Poorter van Amsterdam)

 

De juiste functie van deze gildepenning is onbekend.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 67,36 gram.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1801


Voorzijde: Binnen een boord van loofwerk en lijncirkel.

Een hoge bakstenen molen.

De molenwieken bekleed.

Boven de inkom een grote cartouche met zeilschip.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels met datering.

           Hendrik

           Van Der 

       Steen Roelfz

       31 December

              1801


Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse ambachtsgilden.

Amsterdam 19.Korenmolenaars. pag.64 nr.29.2.

Dirks, Gildepenningen V.50-51. en XIV.150.

Rijksmuseum Amsterdam. Identificatie NG-VG-7-143.

___________________________________________


Korenmolenaars 1875

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gegraveerde gildepenning "Korenmolenaars".

Op naam van H.C. de Labije.

De juiste functie van deze gildepenning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1875

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Een houten korenmolen, staande op gemetselde teerlingen.

De molenwieken niet bekleed.

Aan de trap een molenkruis/anker.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel. 

In drie regels.

    H C

de Labije

  I875

Lit.: D.A. Wittop-Koning, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 19.Korenmolenaars. pag.64 nr.29.1. 

Dirks, Gildepenningen V.48-49.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie.Identificatie 1995-4222.

Kramers 1661 Begrafenis-penning.

Gildepenning/begrafenispenning van de Kramersgilde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 54,09 gram.

Diameter: Ø 71,6 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1661

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Staande op een voetstuk, waarop het monogram

              IHS

Iesus Hominum Salvator, Jezus, redder van de mensheid.

Een doodshoofd, zonder onderkaakbeen.

Boven de schedel, een ballans/weegschaal in de wolken.

UIt de wolken komende stralenkransen.

Omschift Latijn/Nederlands.

                     ❀ MORS IUSTI VIA COELI .

DER VROMEN DOOT DEN WECH DES HEEMELS . AN: 1661

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Een scheepsanker aan een ketting, komende uit de wolken.

Achter het anker, een banderol.

/ ruimte voor het volgnummer/lidnummer.

UIt de wolken komende stralenkransen.

Omschift Latijn/Nederlands.

   ❀ IN DOMINO SPERANTI MISERICORDIA.

DIE GODT VERTROUT VERKRYCHT GENADE

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers églises, etc. pag.69/70 nr.113.

Van Orden, pl. IX.1.

Kuipers (1703)


Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Op naam van Martin ten Hove.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 17,91 gram.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1703


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een bladerkrans.

Onder en boven dichtgemaakt.


Keerzijde: Gelegen in een glad veld.

In twee regels tekst en jaartal:

               Meester

      Mr Martin ten Hove

                A° 1703


Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag.61, nr.23.1.

Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.


____________________________________________
Kuipers. (Caspar Pietersz.)

Bodemvondst, Kees Essaadi.

Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: 7 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw. (1664)

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

In twee regels:

   Casper

 Pieterse's

Lit.: Wittop Koning, Amsterdam pag.61, nr.23.1.

Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.

In de poorterboeken van Amsterdam, staat voor 11 december 1647 de registratie van de poorsters-eedaflegging  van wijnverlater Caspar Pietersz.

Volgens de literatuur van Wittop Koning, dateerd deze gildepenning uit 1664.

En bestaan in diverse formaten (30 en 38 mm.), en in gebruik genomen tot 1715.

Nadien werden de grote penningen enkel nog gebruikt tot 1809.

Kuipers. (Johannes van Drogenhorst)

Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw. (1664)

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In drie regels:

  Johannes

     van

Drogenhorst

Lit.: D.A. Wittop Koning, Amsterdam 23.Kuipers pag.61, nr.23.1.

Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.

Volgens de literatuur van Wittop Koning, dateerd deze gildepenning uit 1664.

En bestaan in diverse formaten (30 en 38 mm.), en in gebruik genomen tot 1715.

Nadien werden de grote penningen enkel nog gebruikt tot 1809.

Kuipers, Jacobus Zira.

Gildepenning Kuipers en wijnverlaters.

Gegraveerde uitvoering.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1727. (naar model 1664)

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een dissel en veerpasser.

Omsloten met een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels:

     1727

   Jacobus

     Zira

 den 26 Jùnij

  Mr Kùijper

Lit.: D.A. Wittop Koning, Amsterdam 23.Kuipers pag.61, nr.23.1.

Keuzenkamp 160-163;

Minard-Van Hoorebeke pag.22 nr.13-14.

Kuipers, Overmanspenning 1699


Overmans-penning  Kuipers en wijnverlaters.

Op naam van Roelof Fonteyn.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 69 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1699


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gekroond wapenschild, in het veld

een rijk versierde fontein met drie spuwers.

Ter weerszijden van het wapen, een puntig bladmotief.

Onder het wapen in een banderol.

             Roelof Fonteyn

Onder de banderol, in twee regels:

            Primo July 1699

         Overman geworden


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Hangend aan een geknoopte strik, kuipersgereedschap.

Op de grond tal van gereedschap.

Links en rechts, vruchtdragende druivenranken.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse ambachtsgilden. Amsterdam 23.Kuipers

pag.61, nr.23.2.

Amsterdam Museum, Identificatie PA 99.
____________________________________________


Begrafenispenning Kuipers 1728-1808

Begrafenispenning van de Kuipersgilde.

Model 1728

Gegraveerde keerzijde.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten en gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1728-1808

Voorzijde: Binnen dubbele cirkels/boord.

Een doodshoofd, liggendeop twee gekruiste beenderen/knokken.

Boven op de schedel, een gevleugelde zandloper.

Onder de beenderen een cartouche/ovaal met het jaartal.

1728

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels:

     Jan

  Ferdinand

    Raven

    1808

Lit.: D.A. Wittop Koning, Amsterdam 23.Kuipers pag.62, nr.23.6.

Keuzenkamp 170-170a.

Minard-Van Hoorebeke, pag.72 nr.118.

E.Polak, IV De begrafenispenning van het kuipersgilde te Amsterdam.

Lakenbereiders, Droogscheerders.


Gildepenning Lakenbereiders en Droogscheerders.

Op naam van Gerrit Reessen Janszoon.


De juiste functie van deze penning is niet gekend.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1676-1751


Voorzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en bovenaan dichtgemaakt met een strik.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Gehouden door twee leeuwen.

Onder het wapen de naam van het gildelid.

                 Gerrit Reessen

                      Janszoon


Keerzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onder en bovenaan dichtgemaakt met een strik.

Een gekroonde droogscheerdersschaar.

Geflankeerd ter weerszijden met telkens een 

wolkaarder en scheerhaak.

Centraal, een (passer) punt.
Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der

Noord-Nederlandse Ambachtsgilden.

Amsterdam. pag.56 nr.17.2.

Dirks, VI.59.

Keuzenkamp 173-174.

Amsterdam Museum, Identificatie PB 134.
_________________________________________Lakenbereiders, Droogscheerders Alstorphius Wijnandt.

Gildepenning Lakenbereiders en Droogscheerders.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. Ca. 1676-1751

Voorzijde: Binnen een open bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

Gehouden door twee leeuwen.

Onder het wapen de naam van het gildelid.

                 Wijnandt

          Alstorphius

Keerzijde: Binnen een gesloten bladerkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Een gekroonde schaar.

Geflankeerd ter weerszijden met telkens een kam en scheerhaak.

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. Amsterdam. pag.56 nr.17.2.

Dirks, VI.59.

Keuzenkamp 173-174.

Minard-Van Hoorebeke, Amsterdam, pag.35 nr.40. (Soortgelijke afbeelding)

Loodgieters 1730

Gildepenning, Loodgieters, pompenmakers en leiedekkers.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1730

Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Een loodgietershamer.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vier regels:

     A°1730

Den 13 Februarij

  abraham Tak

       MP

Meester Pompmaker.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. Amsterdam. pag.48, nr.7.9.

Dirks, Gildepenningen. XIV.157.

Loodgieters 1778


Gildepenning, Loodgieters, pompenmakers

en leiedekkers.


Op naam van meester Loodgieter en pompmaker,

Karel Otto Bisschop.


Meteriaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 12,26 gram.

Diameter: Ø 35,8 mm.

Aanmaakplaats: Amsterdam.

Datering: 1778


Voorzijde: Binnen een lijncirkel.

Onder een kroon.

Een loodgietershamer,

gekruist geplaatst een hamer, kolf en hakmes.Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In vijf regels, en datering.

            A° I778 -

         Den II Maij 

         Carel otto

          Bisschop

            MR L&P

Meester loodgieter en pompmaker.Lit.: Wittop Koning, De penningen der Noord-

Nederlandse Abachtsgilden. Amsterdam pag.49 

nr. 7.11.

Dirks, Gildepenningen. CXXXII.15. 

____________________________________________

Makelaars 1612

Gildepenning Makelaars.

De juiste functie/datering van deze gildepenning is onbekend.

Poging tot slaan van een pengat.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Graveur: naar model kopergravure van Michiel Colijn 1609

Vervaardigd door kopergieter Hans Rogiers.

Datering: 1612

Voorzijde: Binnen een dubbele lijncirkel en parelcirkel. 

Zicht op de binnenplaats van de beurs, op het Rokin.

Op de achtergrond, het sierlijk torentje met klokkenspel en uurwerk.

Ter weerszijden van het torentje, zweven twee gevleugelde figuren.

Rechts Neptunus, zinnebeeld van de zeevaart.

Links Mercurius, zinnebeeld van de koophandel.

Op de voorgrond, zes personage's die onderhandelen.

Rechts een hondje.

Onderaan, een blanco cartouche.

voor invulling volgnummer/lidnummer.

Keerzijde: Binnen een bladerkrans, bezet met vier rozetten.

Het gekroond wapenschild van Amsterdam.

Het wapen gehouden door twee leeuwen.

Ter weerszijden van de kroon het gesplitste jaartal.

                 16 / 12

In de afsnede de geklopte letters.

                     B A

Beurs Amsterdam.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. Amsterdam. pag.41-42, nr.1.1.

Dirks, VI.66.

Keuzenkamp, 179.

Loden afslag op gildepenning Makelaars 1612

Bodemvondst, Pieter de Breuk.

Enkelzijdige afslag/proefslag op gildepenning "Beursmakelaars".

Juiste datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 15 gram.
Diameter: 34 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Ontwerper/maker: naar model kopergravure van Michiel Colijn 1609
Datering: z.j. 1612, afgaande op bestaande gildepenningen.


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Zicht op de binnenplaats van de beurs, op het Rokin.

Op de achtergrond, het sierlijk torentje met klokkenspel en uurwerk.

Ter weerszijden van het torentje, zweven twee gevleugelde figuren.

Rechts Neptunus, zinnebeeld van de zeevaart.

Links Mercurius, zinnebeeld van de koophandel.

Op de voorgrond, zes personage's die onderhandelen.

Links een hondje, in tegenstelling van de messing penningen staat het hondje rechts afgebeeld.

Onderaan, een cartouche.


Keerzijde: Blanco.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden. Amsterdam. pag.41-42, nr.1.1.

Dirks, VI.66.

Keuzenkamp, 179.

Minard-Van Hoorebeke, pag. 55 afb.84.

Westerhof, 1043.

Van Loon, II.80.2.

Makelaars.

Bodemvondst, Earl John Specht.

Geslagen gildepenning Amsterdamse beurs, makelaarsgilde.

De juiste functie/datering van deze gildepenning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Massa: 7,4 gram.

Diameter: Ø 28,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: z.j. eind 17e eeuw en 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een leeg veld.

Binnen een parelcirkel,

het gekroond wapenschild van de stad Amsterdam.

De koon en het schild, vastgehouden door twee staande leeuwen.

Daaronder, het plaatsnummer 

206

Keerzijde: Gelegen op een leeg veld.

Binnen een parelcirkel,

een monogram met de letters 

RVLS

Het logo van de Amsterdamse makelaarsgilde.

Met daaronder, het ingeslagen plaatsnummer 

206

Lit.: Wittop Koning, referentie Amsterdam 1.2 verzameling PC code 18.

De beursknecht verstrekte dergelijke penningen aan de beurshandelaars.

Op de penning staat het nummer van de plaats op de beurs, waar de handelaar die dag zijn werk verricht. Bron: Pieter Flinken, medewerker Informatievoorziening Gemeentearchief Amsterdam.

Mandemakers 1794.

Gildepenning Mandemakers.

De juiste functie van deze gildepenning is onbekend.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1794

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Centraal, een gevlochten rieten mand.

Het gildelid en datering.

   Riÿnier Kasperop

         ~  I794 ~

Keerzijde: Binnen een lijncirkel. 

In twee regels hoofdletters.

              M M
                G

Mande Makers Gilde.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 10.Mandemakers pag.50 nr.10.2.

Dirks, Gildepenningen XV.162.

Keuzenkamp, 180.

Metselaars 1773

Gegraveerde gildepenning Metselaars.

De juiste functie/datering van deze gildepenning is onbekend.

Twee pengaten voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Datering: 1773

Voorzijde: Binnen een lijncirkel. 

Een troffel naar links.

Boven de trouweel, een kroon bezet met edelstenen.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel. 

In vier regels:

   A° 1773

Den 8 Maart

Cornelis Poll

     MR= M

In het jaar 1773 de 8e maart, Meester Metselaar Cornelis Poll.

Lit.: D.A. Wittop Koning, De penningen der Noord-Nederlandse Ambachtsgilden, Amsterdam 7.Metselaars pag.48 nr.7.5.

Dirks, VI.67.

Keuzenkamp, 181-182.

Minard-Van Hoorebeke, Noord-Nederlandsche Gildepenningen (1878) Amsterdam

pag.25 nr.21.

Chris Teulings, Gildepenningen, Hun rol binnen de ambachtsgilden van de Noordelijke Nederlanden (2019) pag.374.

Sypesteyn, 440. (aangegeven voor Haarlem)

Exemplaren van dit type gildepenningen gekend tussen 1730 en 1786.