Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zes regels:

      DIT IS 

   GEORDIN .
DE  BOET . OR
 DINARIS DIE
 NIT. EN COM
  PAR 
~ NO -

Onderaan het geklopte volgnummer 

23

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.114 nr.199.

Dirks 9.

Lange- of Willege poten 1645 (Lood)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Lange- of Willege Poten

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand, door giet-onvolkomenheid.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een dubbel gekruinde boom,

met lange stevige wortels.

Het gespiltste jaartal ter weerszijden van de stam.

16 / 45

Omschrift:

DE  . PEN - SY - GEGO - TE BEG - D . BV . POT

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zes regels:

      DIT IS 

   GEORDIN .
DE  BOET . OR
 DINARIS DIE
 NIT. EN COM
  PAR 
~ NO -

Onder de letters, een leeg veld voor gravering van het volgnummer/lidnummer. 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.114 nr.199.

Dirks, 9.

Van Remmen, 12.

(Groen) Markt 1638

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentiepenning, (Groen) Markt.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1638

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en dubbele lijncirkel.

Het omschrift:

DE  BVERT  VAN DE  MART

Een kasteel met drie torens,

En halfopen toegangspoort.

Ter weerszijden van het kasteel/toren,

het gesplitste jaartal.

16 / 38

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het volgnummer/lidnummer

39

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.120 nr.212.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.494 nr.2.

van Remmen nr.2.

Molenstraat 1652

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Molenstraat

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

MOLEN . STRAT .

Molenstraat.

Centraal op het veld, een houten korenmolen.

Op de molentrap, de molennaar.

De bovenste wieken, komen in het omschrift.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, de datering.

. 1652 .

Centraal, een doodshoofd iets naar links gewend.

Onder de schedel, twee gekruiste beenderen/botten.

Onderaan het gegraveerde volgnummer.

. No . / 14

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.125 nr.221.

van Remmen 26.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.23.

Moldenbuurt van het Westeinde of Middelbuurt Wagenstraat 1647.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Moldenbuurt van het Westeinde of Middelbuurt Wagenstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1647

Voorzijde: Binnen een gekartelde verhoogde boord.

In drie regels.

   I647
   MBV
    W

Moldenbuurt van het Westeinde, of

Middelbuurt Wagenstraat.

 

 

 

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

                          42

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.499 nr.17. (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00178.

Begrafenispenning Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt 1716

Begrafenis Buurt-/presentie-penning  Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt.

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1716

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In drie regels

     DNBDS

       B

     I7I6

De Nieuwe Brouwers Dwars Straat Buurt.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een kist op een lijkbaar.

De kist deels bedekt met een lijkkleed.

Rechts een spade en schop.

Onder de lijkbaar, een geopende grafkelder.

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.508 nr.39.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00198.

Begrafenispenning Nieuwe Schoolstraat 1652

Begrafenis Buurt-/presentie-penning  Nieuwe Schoolstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

In vier regels:

     NIEUWE

    SCHOOL

    STRAET

     IVDLD

Omschrift:

EET EN DRINCKT ZYT VROLYC MITƧ DEƧEN .

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Een doodshoofd gelegen op beenderen.

Onderaan het jaartal:

        1652

Boven de schedel, het volgnummer/lidnummer.

                          5 B

Omschrift:

GEDENCT DAT GHY DEES GELYC MOET WSSEN

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501-502 nr.23.

Minard-Van Hoorebeke, pag.121 nr.214 (Dit exemplaar)

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie GP-00184.

Nieuw Noord -Oostenrijk 1697

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Enkelzijdige Buurt-/presentiepenning,

Nieuw Noord-Oostenrijk of Dennewegsbuurt.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1697

Voorzijde: Binnen een kabel/touwrand versiering.

In vijf regels, met gegraveerd volgnummer/lidnummer.

     IO

NIEU

 NOERT

OESTEN

  RYCK

A° I697

Nieuw Noord Oostenrijk, in het jaar 1697

 

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.123 nr.217.

van Remmen 43.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.506 nr.35.

Variant op Dirks en Minard, deze penning is blanco op de keerzijde in tegenstelling tot de beschrijving en de afbeeldingen.

Op de keerzijde is een lijkbaar te zien met daarboven het jaartal A° 1697

En omsloten meteen kabelrand versiering.

 

Begrafenispenning Nieuwstraat en Vlamingstraat 1745

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Nieuwstraat en Vlamingstraat

's Gravenhage/Den Haag.

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten, gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1745

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lijkbaar met dekkleed, gedragen door acht mannen.

Achteraan de begrafenisstoet, twee personen.

Omsloten met het omschrift.

. MEMENTO . MORI 

Denk aan de dood

In de afsnede het jaartal.

             1745

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

In vier regels gegraveerde tekst.

      B ♦ V

   NIEV STRAET

VLAMINGSTRAET
          i i .

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.120 nr.211. (Dit exemplaar)

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.512 nr.48. (Dit exemplaar)

Noordeinde 1669

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noordeinde

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en jaartal.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1669

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In cirkelvorm de letters

D' NOORDENSE BVER VRYERS.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

AИИO (Geklopt)

1669

  3

Jaartal en volgnummer gegraveerd.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.122 nr.225.

Van Remmen 37.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.504 nr.29.

Minard-Van Hoorbeke toont deze penning met een gegraveerd bijschrift.

"Voor Vryheyd".

Noordeinde 1778 (Begrafenis)

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noordeinde

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1778

Voorzijde: Binnen een bladerkrans.

In tien regels:

            D:

     NOORDENDE

    SE.BUERT VAN

 DE IONGE LUYDEN 

    >>>>>❀<<<<<

 I. AELBERS DEEKEN

W. HENDRISIUS HOOF

  I. HAAKSMA HOOF

  M. ROOSENBURG

     SECRETARIS

     ANNO 1778

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een begrafenisstoet naar links.

Met acht dragers, gekleed met lange mantels en hoed.

Boven de stoet het gegraveerde volgnumer/lidnummer.

 12

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.122 nr.216.

Van Remmen 61.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.513 nr.51.

Noordeinde (?) (Begrafenispenning)

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Gegraveerde begrafenispenning  Noordeinde (?)

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

In drie regels.

DWB

   O

DVB

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een begrafenisstoet naar links.

Met acht dragers, gekleed met lange mantels en hoed.

Boven de stoet het gegraveerde volgnumer/lidnummer.

N° 15

Onderaan in de afsnede, de gegraveerde letters.

H E B

Lit.: Van Remmen 62.

Er word verondersteld, dat deze begrafenispenning toegeschreven dient te worden aan de buurt Noordeinde.

Geen vermelding in Minard-Van Hoorebeke, of bij (RNB) Dirks.

Noord-, en Snoekstraat 1652

Uit de collectie, Jaap van der Veen.

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noord-, en Snoekstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en klop.

Boorgat/pengat voor ophanging.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1652

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een snoek zwemmend naar liks.

Onder de vis, golvend water.

Geklopte cijfers 40 

Het cijfer 4 gespiegeld.

Binnen het cijfer O de gegraveerde cijfers 30

Boven de snoek, een zes-puntige ster voor de wolken.

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zeven regels met jaartal.

    EENDRACHT

VREDE EN GOEDE

STAET SY ONDER

DE BVYREN VAN

DE NORT EN DE

 SNOEKSTRAET

       1652

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.124 nr.219.

Van Remmen 28.

J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.501 nr.22.

Noord-, Snoek-, en Breedstraat 1669

Buurt-/presentie-/begrafenispenning  Noord-, Snoek-, en Breedstraat.

's Gravenhage/Den Haag.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Gegraveerd met een volgnummer en klop.

Boorgat/pengat voor ophanging.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Den Haag.

Datering: 1669

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Een zespuntige (Pool)ster, voor de wolken.

In de wolken het gegraveerde volgnummer:

                         N° 7

Centraal, een muur in gemetselde bakstenen.

Op de muur het lidnummer/volgnummer.

                           8

Onderaan een snoek zwemmend naar liks.

Onder de vis, golvend water.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In zeven regels met jaartal.

          EENDRACHT

      VREDE EN GOEDE

      STAET SY ONDER

       DE BVYREN VAN

       DE NORT SNOEC

        EN BRE STRAET

                1669

Lit.: J. Dirks, RNB 1859  Jetons de Présence aux Funérailles, etc., des Quartiers de la Haye pag.503-504 nr.28.

Van Remmen 36.

Deel deze pagina