Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Rechts, een miskelk met hostie.

Links,beladen met het H. Hart, 

Met twee keer twee open wonden, onder en boven het hart.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Het ingedeukt wapenschild vastgehouden door twee personen.

Achter het schild, het lijdenskruis met de attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 23)

Bodemvondst, Ruud van den Bosch.

Afgebroken draagoogje.

Materiaal: Lood/tin legering.
Massa: 2,2 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De boodschap aan de Maagd Maria.
De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, 
geknield voor haar bedstee/baldakijn (links).
In haar linkerhand, iets vasthoudend (?).
Een rechtopstaande gevleugelde engel, met opgegeven rechterhand. 
Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.
Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parel cirkel en een gladde cirkel.

Een ingedeukt wapenschild, in twee velden verdeeld.

Rechts, een miskelk met hostie.

Links,beladen met het H. Hart, 

Met twee keer twee open wonden, onder en boven het hart.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Het ingedeukt wapenschild vastgehouden door twee engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met de attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III pag.224 afb.2693;  Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 24)

Bodemvondst, via Marco Sanders.

Afgebroken draagoogje.

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Diameter: 19 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel.
De boodschap aan de Maagd Maria.
Links de H. Maria met nimbus, geknield voor een bidbank.
In haar linkerhand, iets vasthoudend (?).
Rechts een rechtopstaande gevleugelde engel, met opgegeven rechterhand. 
Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.
Daarboven zweeft de H. Geest in stralenkrans,

in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een wapenschild, in twee velden verdeeld.

Links, een miskelk met hostie.

Rechts,beladen met het H. Hart, 

Met twee keer twee open wonden, onder en boven het hart.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Het ingedeukt wapenschild vastgehouden door twee engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met de attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III pag.224 afb.2693;  Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 25)

Bodemvondst, Anuschka Kopetski.

Compleet, met draagoog.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 2 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, 

geknield voor haar bedstee/baldakijn (links).

Een rechtopstaande gevleugelde engel, met opgegeven hand. 

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Niet nader te bepalen tekst, onderaan.

Mogelijks INRI

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen.

Achter het wapenschild, het lijdenskruis met de attributen.

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 26)

Bodemvondst, Tony Ost.

Draagoog ontbreekt.

Gefragmenteerd aan de rand.

Plooischade.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,1 gram.

Diameter: 17 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, 

geknield voor haar bedstee/baldakijn (links).

Een rechtopstaande gevleugelde engel, met opgegeven hand. 

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Niet nader te bepalen tekst, onderaan.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen.

Achter het wapenschild, het lijdenskruis met de attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 27)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Draagoog, ontbreekt.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,7 gram.

Diameter: 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek,

gezeten op haar bedstee/baldakijn (links).

Een staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen.

Achter het wapenschild, het lijdenskruis met de attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 28)

Bodemvondst, Topvondsten Gerard.

Draagoog, ontbreekt.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek,

belegd met een tegelvloer.

Geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank (links).

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een ingedeukt wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 29)

Bodemvondst, Jack Gielen.

Draagoog, ontbreekt.

Lichte basten, door plooi.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek.

Geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank (links).

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Onderaan, een niet verder te lezen tekst/letters.

IИA (?)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een ingedeukt wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 30)

Bodemvondst, Christiaan Ederveen.

Draagoog, ontbreekt.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek.

Geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank (links).

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven hand.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een ingedeukt wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 31)

Bodemvondst, Christiaan Ederveen.

Draagoog, ontbreekt.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria met nimbus, bevind zich in haar slaapvertrek.

Geknield voor haar bidbank (links).

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven handen.

Onder de personages, een tegelvloer.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Rechts, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Links, een miskelk met hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee staande gevleugelde engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 32)

Bodemvondst. (Via Axel)

Voorzien van een hangoogje.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter:  24 mm. x 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelsnoer en gladde cirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

De H. Maria met nimbus, bevind zich in haar slaapvertrek.

Geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank(rechts).

(Links) Een gezeten gevleugelde engel, met opgegeven handen.

Onder de personages, een tegelvloer.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelsnoer en gladde cirkel.

Een ingedeukt wapenschild, in twee delen.

Rechts, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Links, een miskelk met hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee staande personages.

Onder het schild, een tegelvloer.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III pag.225 afb.2698; HP Deel II, afb.1487.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 33)

Bodemvondst, Joost Pingen.

Draag-oogje afgebroken.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter:  18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

(Links) De H. Maria met nimbus, bevind zich in haar slaapvertrek.

Staande voor aan een bidbank.

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven handen.

Onder de personages, een tegelvloer (?).

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een wapenschild, in twee delen.

Rechts, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Links, een miskelk met zwevende H.Hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee gevleugelde engelen.

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III pag.225 afb.2698; HP Deel II, afb.1487.

Annunciatie (Draag) penning (Ann 35)

Bodemvondst, regio Steenbergen.

Via Allex Kussendrager.

Draag-oogje afgebroken.

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ca. 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. vanaf 1500-1550

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De boodschap aan de Maagd Maria.

(Links) De H. Maria, bevind zich in haar slaapvertrek.

Geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank.

(Rechts) Een staande gevleugelde engel, met opgegeven handen.

Verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods.

Daartussen zweeft de H. Geest in stralenkrans, in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Een ingedeukt wapenschild, in twee delen.

Links, beladen met het H. Hart, met twee bolletjes eronder en twee bolletjes er boven.

(de vier kruiswonden voorstellend)

Rechts, een miskelk met zwevende H.Hostie.

Het wapenschild vastgehouden door twee staande personen (Engelen ?).

Achter het schild, het lijdenskruis met attributen. 

(Sponsstok en speer)

 Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Deel deze pagina