Type "Kruis" (KR 14/39)

Bodemvondst, Marc Swinnen.

Penning van het kruis-type. 

Gefragmenteerd aan de rand, door gietfout.

Nog restanten van gietboom aanwezig.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 0,92 gram.
Diameter: 13 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1275-1375


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Zonder omschrift of pseudo-legende in de buitenbaan.

Een lang glad kruis.

De kruisarmen gaan door de binnencirkel.

In de kwartieren telkens drie puntjes/bolletjes.

(Naar model Sterling)

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

een niet nader toe te schrijven voorstelling/thema.

Opengewerkt, gevorkt kruis ?

 

 

Type "Kruis" (KR 14/40)

Bodemvondst, Marcel de Putter.

Penning van het kruis-type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 1,80 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren telkens een ringetje.

Keerzijde: Binnen een brede gladde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Leeg veld met centraal een punt/bolletje.

Type "Kruis" (KR 14/41)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning van het kruis-type. 

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 1,98 gram.
Diameter: 18,75 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde smalle sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een geankert kruis.

Keerzijde: Binnen een gelijnde sierboord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Klein glad kruis.

Type "Kruis" (KR 14/42)

Stortgrondvondst, Mark Boeckhout.

Penning van het (dubbel) kruis-type. 

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Restanten van de gietboom, nog aanwezig.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 8,2 gram.
Diameter: 19,35 mm. x 27, 38 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1325-1425


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.

In de kwartieren, 1 & 4 telkens een ringetje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.

De kruisvoeten raken de sierboord.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Type "Kruis" (KR 14/43)

Bodemvondst, D. B.

(Ovaal gegoten) Penning van het kruis-type. 

Slecht geplaatste mal.

Kleine lacune door gietfout.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 1,93 gram.
Diameter: 15,95 mm. x 18,95 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1325-1425


Voorzijde: Binnen een gestreepte sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een lang smal kruis die door de sierrand loopt.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gestreepte sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een niet nader toe te schrijven onderwerp/thema.

Type "Kruis" (KR 14/44)

Bodemvondst, D. B.

Penning van het kruis/sterling-type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 2,12 gram.
Diameter: 15,2 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1325-1425


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort smal glad kruis.

In de kwartieren, verdeelde punten/bolletjes.

Kwartier 1 drie bolletjes, kwartieren 2 & 3 vier bolletjes.

Kwartier 4 zes bolletjes/punten.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een niet nader toe te schrijven onderwerp/thema.

Type "Kruis" (KR 14/45)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning van het kruis type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 2,40 gram.
Diameter: 16,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1325-1425


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad gevoet kruis.

In het eerste kwartier een bolletje/punt.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Een rad/spaakmotief.

Met zes spaken.

Type "Kruis" (KR 14/46)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning van het kruis type. 

Geframenteerd aan de rand.

Plooischade. 

Lacunes, door gietfout. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 1,05 gram.
Diameter: 15,3 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1325-1425


Voorzijde: Binnen een brede gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad kruis.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Een rad/spaak/wiel-motief.

Type "Kruis" (KR 14/47)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Enkelzijdige penning van het kruis type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 4,64 gram.
Diameter: 19,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1375-1475


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een lang glad kruis.

In de kwartieren telkens, een punt/bolletje.

Keerzijde: Blanco.

Opgeplooide gebruikssporen aan de rand.

 Zie ook KR 14/33

Penning type "Kruis" (KR 14/48)

Bodemvondst, Marcel De Putter.

Penning van het kruis type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 0,74 gram.
Diameter: 11 mm. x 10 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Drie keer, twee naar binnen gekeerde bogen.

Penning type "Kruis" (KR 14/49)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning van het kruis type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 0,82 gram.
Diameter: 11,9 mm. 
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein glad kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een water-rad motief.

Penning type "Kruis" (KR 14/50)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning van het kruis type. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 0,96 gram.
Diameter: 13 mm. 
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een klein glad kruis.

In de kwartieren, telkenens een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Penning type "Kruis" (KR 14/51)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning van het kruis type. 

Kleine lacune, door gietfout. 

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 2,06 gram.
Diameter: 16,2 mm. 
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een smal gelelied kruis.

In de kwartieren, telkenens een punt/bolletje.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

Klein wapenschild, met kruis op het veld (?)

Rechts drie bolletjes/punten.

En niet nader toe te schrijven lijnpatroon.

Penning type "Kruis" (KR 14/52)

Bodemvondst UK, Marc Swinnen.

Enkelzijdige penning van het kruis-type.

Decentrisch gegoten.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 4,10 gram.
Diameter: 15,6 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een stervormig kruis.

Waarvan de lijnen, doorlopen tot de kruis-punten.

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Pelsdonk,  Type 15, pag 205 e.v..

 

 

Penning type "Kruis" (KR 14/53)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Bodemvondst UK.

Penning type "Kruis".

Deeltje van de gietboom nog aanwezig.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 1,91 gram.
Diameter: 15,8 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een groot gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Kruis-motief (?)

In de kwartieren, gearceerde lijnen.

Penning type "Kruis" (KR 14/54)

Bodemvondst, Martine Delplace.

Enkelzijdige penning type "Kruis".

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 7,1 gram.
Diameter: 17 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Groot glad kruis.

In de kwartieren, punt/bolletje of letter.

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Kruis" (KR 14/55)

Bodemvondst, Pieter De Milt.

Penning type "Kruis".

Gefragmenteerd aan de rand.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 0,65 gram.
Diameter: 10,5 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een versierde dubbele gladde cirkel.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort glad gevoet kruis.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Keerzijde: Binnen een brede gladde midden-cirkel.

Een niet nader te omschrijven thema/onderwerp.

Ster, dierenkop, duivelshoofd ?

Penning type "Kruis" (KR 14/56)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning type "Kruis".

Centraal een doorboring/nagelgat.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Tin.
Massa: 0,81 gram.
Diameter: 12 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Kort glad gevoet kruis.

De kruisvoeten raken de binnencirkel.

Keerzijde: Gelegen op het veld.

Over de ganse oppervlakte,

een gearceerd motief.

ruit-patroon.

Penning type "Kruis" (KR 14/57)

Bodemvondst, Gj Bras.

Penning type "Kruis".

Diverse lacune's door gietfout.

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 3 gram.
Diameter: 18 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1375-1475


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Lang glad kruis.

De kruisarmen raken de cirkel.

In de kwartieren, telkens drie puntjes/bolletjes.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een glade cirkel.

Spaak-motief.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Kruis" (KR 14/58)

Bodemvondst, Marc Swinnen.

Penning type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 1,82 gram.
Diameter: 15 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1375-1475


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

De arcering naar rechts draaiende.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een kort breedarmig kruis.

De kruisarmen raken de cirkel.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een binnen-cirkel, waarin een gotische letter b (?)

Boven de binnencirkel, vier puntjes/bolletjes.

Die samen een kruis vormen. (✥) 

Penning type "Kruis" (KR 14/59)

Uit de collectie, Patrick Pasmans.

Penning type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood.
Massa: 1,66 gram.
Diameter: 14,3 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1375-1475


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een kort glad kruis.

De kruisarmen raken de binnencirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorsteld.

In de binnencirkel, een spaakmotief.

Penning type "Kruis" (KR 14/60)

Bodemvondst, Philip Coens.

Penning type "Kruis/vierpas".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Kleine delen gietboom, nog aanwezig.

Materiaal: Tin.
Massa: 0,60 gram.
Diameter: 12,97 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Noord Frankrijk (Kuststreek).
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een doorgelijnde vierpas.

Waarin een klein glad kruis.

De kruisarmen eindigen op een bolletje.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een lang gevorkt kruis.

In de kwartieren, telkens een bolletje/punt.

Centraal, een (passer) punt.

Penning type "Kruis" (KR 14/61)

Bodemvondst, Fredo van Berkel.

Penning type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 6,5 gram.
Diameter: 27 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een opengewerkt lang gevoet kruis.

De kruisvoeten, lopen door tot in de versierde boord.

In de kwartieren, telkens een klein gevoet kruis.

In het midden van het kruis, een hartschild met ruitmotief.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierboord.

Die een pseudo-legende voorsteld.

Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Penning type "Kruis" (KR 14/62)

Bodemvondst, Filip Behiels.

Penning type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 4,09 gram.
Diameter: 19,2 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gladde boord/cirkel.

Een groot glad gevorkt kruis.

In de kwartieren, telkens bolletje(s)/punt(en) 

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Wapenschild (?)

Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Penning type "Kruis" (KR 14/63)

Bodemvondst, Marina 't Hart.

Penning/loodje type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 6 gram.
Diameter: Onbekend.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1350-1450


Voorzijde: Binnen een gladde boord/cirkel.

Een groot glad kruis.

De kuisarmen, raken de buitencirkel.

In de kwartieren, telkens een bolletje/punt.

Keerzijde: Blanco.

Penning type "Kruis" (KR 14/64)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Enkelzijdige penning type "Kruis".

De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Materiaal: Lood.
Massa: 3,71 gram.
Diameter: 20 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: z.j. Ca.1375-1475


Voorzijde: Gelegen op het veld.

Een opengewerkt kruis.

Het kruishart in ruitvorm, beladen met een (passer) punt.

In dekwartieren, telkens punt/streepje.

Keerzijde: Blanco.

Deel deze pagina