Type"Tourse Groot" (TG 58)

Bodemvondst, Ruud van der Lee.

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Plooischade.

Materiaal: Lood.

Diameter: 25 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Centraal gelegen, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Omsloten met een dubbele gladde cirkel,

waarin fictieve letters/legende.

Die een pseudo-legende voorstelt.

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord,

bestaande uit punten/bolletjes.

Die een pseudo buitenbaan voorstelt.

Centraal, een kort glad gevoet kruis.

Centraal, een (passer) punt.

Omsloten met een binnenbaan tussen twee gladde cirkels.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Lit.: Identiek exemplaar als Type "Tourse Groot" TG 56.

Type "Tourse Groot" (TG 59)

Bodemvondst.

Pseudo-muntpenning van het type Tournooise.

Imitatie naar model "Gros Tournois".

Het type dateert van kort na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werd geslagen.

De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is onbekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Licht decentrisch gegoten.

Materiaal: Tin.

Diameter: 23,8 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Binnen een smalle naar rechts draaiende gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Centraal op het veld, een Tours kasteel. 

Het kasteel getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, drie punten/bolletjes/pellets.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Omsloten met een gladde cirkel,

Tussen de gladde binnencirkel en de gearceerde rand

Punt/cirkel versiering in kruisvorm. 

Keerzijde: Omsloten met een naar rechts draaiende gearceerde sierband,
die een pseudo-legende voorstelt.

Een slank kruis, met op het uiteinde van de armen telkens een "Fleur de lys".

Centraal, een (passer) punt.


Lit.: Pelsdonk 266 e.v.; A. Forgeais pag. 78 e.v.

Type "Tourse Groot" (TG 60)

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Kleine lacune, door gietfout.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 28 mm.

Massa: 3,40 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onderaan door twee met elkaar verbonden ringetjes.

De buitenbaan versiert met tien bogen.

Gevuld met telkens een kruisje.

"Fleur de lys" voorstellend.

 

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis, binnen een gladde cirkel.

Centraal, een (passer) punt.

Omschrift:

+ PHPP REX

Koning Philips.

Lit: Pelsdonk 266.; A. Forgeais Blz. 78 e.v.

Type "Tourse Groot" (TG 61)

Bodemvondst, Frankrijk.

Pseudo-muntpenning van het Tournooise type.

Overlangse plooibarsten.

Juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Imitatie naar het model van een "Gros tournois".

Dit type dateert van na 1266, daar deze in dat jaar voor het eerst werden geslagen.

Materiaal: Lood-tin legering.

Diameter: Ø 23 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1266-1350.

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Centraal een Tours kasteel, getopt met een kruis.

Binnen het kasteel, twee bolletjes/punten.

Centraal, een passerpunt.

Omsloten met een binnenbaan,

in pseudo-omschrift.

Keerzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die de buitenbaan en pseudo-legende voorstelt.

Een lang gevoet glad kruis.

Lit: A. Forgeais Blz. 78 e.v.

Type "Denier tournois" (DT 01)

Bodemvondst Ruud van der Lee.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.
Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Ca. 2 à 3 gram. (Zilveren uitgifte Ca. 0,90 gram)

Diameter: Ø 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

 

Voorzijde: Centraal binnen een gladde cirkel.

Een kort gevoet glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
In de kwartieren telkens een bolletje.
Omschrift:
+ PhILIPPVS REX  (Koning Filips)

Keerzijde: Binnen een parelrand.

Tours kasteel, en met een kruis getopt.

Omschrift: + TVRONVS CIVIS   (Stad Tours)

 

Lit: M. J. DUPLESSY (extrait tiré de "les monnaies françaises royales" tome I 1988)

 

Type "Denier tournois" (DT 02)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Lacunes, door gietfout.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

Voorzijde: Centraal binnen een gladde cirkel.

Een kort gevoet glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
In de kwartieren telkens een bolletje.
Omschrift:
Niet nader te bepalen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Tours kasteel, en met een kruis getopt.

Twee bolletjes binnen het kasteel.

 

Type "Denier tournois" (DT 03)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht gefragmenteerd aan de rand.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3 gram.

Diameter: Ø 21 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

Voorzijde: Centraal binnen een sierband,

de sierband, is in naar buiten gekeerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort glad kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.
Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, niet met een kruis getopt.

Een bolletje binnen het kasteel (passer-punt).

 

Type "Denier tournois" (DT 04)

Bodemvondst,Hans Bostelaar.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,

die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

Keerzijde: Binnen gladde buitencirkel.

Tours kasteel.

Een bolletje binnen het kasteel (passer-punt).

Type "Denier tournois" (DT 05)

Bodemvondst, Danny Hennekeij.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Kleine lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 2,85 gram.

Diameter: Ø 20,8 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Frankrijk (Tours ?) 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een "Fleur de lys".

Drie bolletjes binnen het kasteel.

Centraal, een (passer) punt.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband,en in de binnenbaan versiert, met gearceerde driehoeken.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

Type "Denier tournois" ( DT 06)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

Lacune, door gietfout.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 0,92 gram.

Diameter: Ø 12,6 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
De voeten van het kruis, raken de binnencirkel.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

Type "Denier tournois" (DT 07)

Bodemvondst, Dirk Billiau.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 1,40 gram.

Diameter: Ø 19 à 20 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Tours kasteel, getopt met een gevoet kruis.

Binnen het kasteel, vier punten/bolletjes.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Versiert afwisselend met een lijn recht en schuin,

waartussen twee boven elkaar staande punten (:I:/:I:/:)

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een kort gevoet kruis.
Omsloten met een parelcirkel.

Type "Denier tournois" (DT 08)

Bodemvondst, Mario Raeymaekers.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd door gietfout.

Materiaal: Tin.

Massa: 0,55 gram.

Diameter: Ø 11 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Tours kasteel, getopt met een kruis (?).

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevorkt kruis.

De kruisvoeten raken de sierboord. 

Type "Denier tournois" (DT 09)

Bodemvondst, Riccardo Dewamme.

(Monétaire) Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd door gietfout/breuk.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,8 gram.

Diameter: Ø 18 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, een punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gevoet kruis.

In de kwartieren, letters (?)

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

Type "Denier tournois" (DT 10)

Bodemvondst, Philip Coens.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,99 gram.

Diameter: Ø 17,24 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringen met elkaar verbonden.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een (gevoet) kruis.

In de kwartieren, gearceerd (?)

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

Type "Denier tournois" (DT 11)

Bodemvondst, Fredo van Berkel.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 0,34 gram.

Diameter: Ø 12 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1314

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een gearceerde boord.

Naar rechts draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Tours kasteel, getopt met een kruis in de vorm van bolletjes.

Onder het kasteel, twee ringen met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, een (passer) punt/bolletje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierband.

Naar rechts draaiende arceringen.

Die een pseudo-legende voorstelt.

Een gelelied kruis, de lelies met drie punten/bolletjes voorgestelt.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Centraal, in het kruis een (passer) punt.

Type "Denier tournois" (DT 12)

Bodemvondst, Dordrecht.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Licht, decentrisch gegoten.

Materiaal: Lood.

Massa: 2,21 gram.

Diameter: Ø 15 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes/punten met elkaar verbonden.

Binnen het kasteel, twee punten/bolletjes.

Links een pseudo-legende.

OVIX 

Rechts niet meer leesbaar.

Keerzijde: Gelegen op het veld

Een geankert glad kruis.

In de kwartieren, telkens een punt/bolletje.

Waaraan een steeltje, die tussen de kruisankers loopt.

Lit.: Pelsdonk, Pennincxkens van Loode, pag.188 nr.246.

Type "Denier tournois" (DT 13)

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper, vertint.

Massa: 0,94 gram.

Diameter: Ø 18,8 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een dubbele  parelcirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee bolletjes/punten.

Het kasteel omsloten/versiert met puten/bolletjes.

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Een gevoet glad kruis.

 Lit.: Gezocht en gevonden, pag.78 nr.7.5.3 e.v.; Forgeais, pag. 78 e.v.; Mitchiner, 86-167 voor vergelijkbare typen in messing). 

Type "Denier tournois" (DT 14)

Bodemvondst, Roland Decock.

Pseudo-muntpenning naar model "Denier tournois" Philippe IV (Filips de Schone) als koning van Frankrijk 1285-1314.

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood.

Massa: 1,58 gram.

Diameter: Ø 12 mm.

Datering: z.j. Ca. 1285-1325

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal een "Tours" kasteel, getopt met een kruis.

Onder het kasteel, twee ringetjes met elkaar verbonden.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een gevorkt glad kruis.

In de kwartieren, telkens een ringetje.

Centraal, een (passer) punt.

 Lit.: Gezocht en gevonden, pag.78 nr.7.5.3 e.v.; Forgeais, pag. 78 e.v.; Mitchiner, 86-167 voor vergelijkbare typen in messing). 

Deel deze pagina